Sociální pojištění a dávky

0 0 0

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.).

Všechny důležité aktuální informace o těchto oblastech najdete na portálu MPSV ČR.

Mezi důležité organizace podřízené MPSV patří Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Příbram

 Česká správa sociální zabezpečení - okresní pracoviště Příbram

  • důchodové pojištění (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí), nemocenské pojištění (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné)
  • Hailova 133, 261 80 Příbram I
  • +420 318 649 111
  • posta.pb@cssz.cz
  • https://www.cssz.cz/.../pribram


Počet zobrazení: 4781 | Aktualizováno: 30. 08. 2021