Ochrana zvířat a veterinární péče

Dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání vykonává státní správu v oblasti ochrany zvířat:

  • projednává přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat;
  • u týraných zvířat rozhoduje předběžné náhradní péči, náhradní péči;
  • rozhoduje o propadnutí nebo zabrání týraného zvířete;
  • rozhoduje o zvláštním opatření;
  • přijímá oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat (jen pro město Příbram).
 
 
Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči zajišťuje tyto činnosti:
 
  • na území města Příbram schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů;
  • zajišťuje vydání nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění.

 

Odbor životního prostředí spolupracuje se stanicí pro zraněné živočichy, kterou provozuje Ochrana fauny ČR ve Voticích. V případě nálezu zraněného volně žijícího živočicha volejte tel. číslo 603 259 902.

Pracovníci: MVDr. Marika Lachmanová, Ing. Petr Walenka, Ing. Petr MilecPočet zobrazení: 4419 | Aktualizováno: 25. 09. 2013