Odbor životního prostředí

 

Vedoucí: Ing. Petr Walenka
tel. 318 402 474, e-mail: petr.walenka@pribram.eu

Sídlo: U Nemocnice 19B, Příbram I - 1. patro (proti Krajskému zdravotnímu ústavu).

 Budova Odboru životního prostředí

 

Struktura odboru dle činností

Souhrnné stanovisko odboru
Ing. Petr Walenka, tel. 318 402 474, e-mail: petr.walenka@pribram.eu
Bc. Helena Kortusová, tel. 318 402 475, e-mail: helena.kortusova@pribram.eu 
Tiskopis žádosti o souhrnné stanovisko odboru

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
Ing. Barbora Dámková, tel. 318 402 481, e-mail: barbora.damkova@pribram.eu
Alena Vilímková, tel. 318 402 480, e-mail: alena.vilimkova@pribram.eu

Ochrana ovzduší
Ing. Petr Milec, tel. 318 402 477, e-mail: petr.milec@pribram.eu

Ochrana přírody a krajiny
Ing. Lada Krnáčová, tel. 318 402 478, e-mail: lada.krnacova@pribram.eu 

Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
MVDr. Marika Lachmanová, tel. 318 402 479, e-mail: marika.lachmanova@pribram.eu 
Bc. Helena Kortusová, tel. 318 402 475, e-mail: helena.kortusova@pribram.eu

Ochrana zvířat a veterinární péče
Ing. Petr Walenka tel. 318 402 474, e-mail: petr.walenka@pribram.eu
MVDr. Marika Lachmanová, tel. 318 402 479, e-mail: marika.lachmanova@pribram.eu
Ing. Petr Milec, tel. 318 402 477, e-mail: petr.milec@pribram.eu

Odpadové hospodářství
Marcel Strnad, tel. 318 402 476, e-mail: marcel.strnad@pribram.eu

Vodní hospodářství
Ing. Hana Mrkáčková, tel. 318 402 484, e-mail: hana.mrkackova@pribram.eu 
Ing. Miloš Dubovský, tel. 318 402 482, e-mail: milos.dubovsky@pribram.eu 
Ing. Anna Michálková, tel. 318 402 483, e-mail: anna.michalkova@pribram.eu

Sadovník
Daniela Wagnerová, DiS., tel. 318 402 485, e-mail: daniela.wagnerova@pribram.eu

Úřední hodiny

Pondělí:    8:00 - 12:00         13:00 - 17:00

Středa:      8:00 - 12:00         13:00 - 17:00

Rozšířené úřední hodiny v pátek 8:00 - 10:00

Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku i na jiný termín.

 

Všeobecné informace o činnosti odboru

Odbor životního prostředí provádí výkon přenesené působnosti v jednotlivých složkách životního prostředí v rozsahu stanoveném městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V některých vymezených oblastech provádí i výkon samostatné působnosti v oblasti životního prostředí.

  • projednává správní delikty a přestupky a ukládá pokuty ve svěřeném úseku působnosti;
  • dle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech stanovuje podmínky k pozemkovým úpravám a vydává stanovisko ke zpracovanému plánu společných zařízení
  • dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydává vyjádření k oznámení, zjišťovacímu řízení, dokumentaci a posudku v rámci posuzování vlivu na životní prostředí:
  • zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Otázky a odpovědi

Své dotazy a připomínky nám můžete psát zde

 

Informace o životním prostředí v Příbrami a okolí

http://www.pribram.eu/zivot-ve-meste/zivotni-prostredi.htmlPočet zobrazení: 45167 | Aktualizováno: 01. 10. 2020