Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Vážení občané, občas dojde k situaci, že jsem vyzýván k tomu, abych razantně zakročil proti některým pracovníkům města nebo jeho příspěvkových organizací. Bohužel, pokud čin, na který stěžovatel poukazuje, není ničím podložen, nelze zaměstnance jakkoli postihovat. Ostatně, takové konání by bylo velmi snadno zneužitelné. Stačilo by jen poslat na někoho, koho nemám rád, oznámení a starosta už by vykonal popravu bez důkazů sám. Z výše uvedeného je vidět, že takový postup skutečně není možný.

Rád bych upozornil, že na vulgární sdělení, byť se schovává za nějakou otázku, ze zásady neodpovídám.

Ing. Jindřich Vařeka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 56  
20.01.2019 21:48:49 - Helena
Dobrý den pane starosto,
chci se vás zeptat, jestli se ještě někdy zprovozní bývalá restaurace Zlatý soudek. Restaurace sloužila široké veřejnosti ve velmi dobré kvalitě, byla bezbariérová a hojně navštěvovaná, v samém centru Příbrami. Myslím, že nyní zde takovýto podnik citelně chybí. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 21.01.2019 09:35:26
Vážená paní Heleno, v letošním roce proběhnou v bývalé restauraci Zlatý soudek zásadní úpravy a tato restaurace by se měla stát výkladní škříní sítě Plzeňský Prazdroj. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
15.01.2019 20:44:17 - Petr Blahovec
Dobrý den.Pane starosto mám dotaz,je-li v plánu oprava chodníku v ulici Pod čertovym pahorkem po kterém už se nedá chodit ,pokud si nechcete ublížit a tento stav už trvá minimálně 20 let.Děkuji za odpovědˇ
Odpověď - 21.01.2019 10:47:29
Vážený pane Blahovče, níže si Vám dovoluji přeposlat stanovisko Samostatné oddělení silničního hospodářství. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města. Stanovisko SOSH: O nevyhovujícím stavu Vámi zmiňovaného chodníku víme. Bohužel chodníků v podobném stavu je v Příbrami velké množství. Přestože v letošním roce město bude investovat do silniční infrastruktury, chodníků, parkování atd. násobky toho, co bylo investováno kdykoli v minulosti, v návrhu rozpočtu na letošní rok se tato oprava nevyskytuje. Děkujeme za Váš podnět a opravu tohoto chodníku zařadíme do návrhů rozpočtů dalších let. Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 554, e-mail: zuzana.sterbova@pribram.eu
15.01.2019 10:20:31 - Petra
Dobrý den, pane starosto, zajímá mě, proč v Příbrami suplují dálkové autobusy MHD.13 zastávek přes město, je dost, cesta do Prahy tak trvá o 20 minut déle. Také se chci zeptat, proč trasu Příbram - Praha nemůže obsluhovat i jiná společnost než Arriva. Mohlo by se k tomu účelu využít autobusové nádraží.Děkuji za odpověď, Petra
Odpověď - 16.01.2019 10:31:33
Vážená paní Petro, dovoluji si Vám přeposlat stanovisko Samostatného oddělení silničního hospodářství, do jehož gesce Váš dotaz náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta.
Odpověď - 16.01.2019 10:32:12
Vážená paní Petro, zastávky na autobusové lince jsou schvalovány v rámci „Rozhodnutí o udělení licence k provozování autobusové dopravy“. V žádosti o licenci si dopravce určí, které zastávky chce danou autobusovou linkou obsluhovat a poté požádá příslušný dopravní úřad o jejich schválení. V případě linek „Příbram – Praha“ je příslušným dopravním úřadem Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Zastávky po městě, které jsou součástí jízdních řádů těchto, ale i ostatních příměstských linek, v žádném případě nesuplují linky MHD Příbram. Jedná se o zastávky, kde je poptávka po odbavení cestujících příměstské dopravy. V rámci integrace dopravy na linkách SID (Středočeská integrovaná doprava) platí v zóně 64 tarif MHD a existuje možnost pro cestující, využít tyto linky i pro přepravu po městě. Co se týká druhé části Vaší otázky, společnost Arriva Střední Čechy s.r.o., obsluhuje trasu Příbram - Praha na základě řádné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a v souladu s platnou licencí pro jednotlivé linky. Podmínky vydání licence se řídí Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, a možnost udělení licence jinému dopravci, nad rámec výše uvedené smlouvy, je upravena v § 12, odst. 2 uvedeného zákona. Konkrétní informace o udělených licencích na trase Příbram – Praha a o případné možnosti udělení licence dalším dopravcům Vám poskytne přímo příslušný dopravní úřad, tedy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Město Příbram je dopravním úřadem pouze pro městskou dopravu a těmito informacemi nedisponuje. Ilona Eberlová, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 552 , e-mail: ilona.eberlova@pribram.eu
13.01.2019 13:59:41 - Veronika
Dobrý den, zase ta Milínská. Roky trvající neřešeny problém. Téměř nemine měsíc, aby se tu neřešil střet auta s chodcem. Vypadovka v hustě obydlené oblasti, kudy chodí děti do školy. Před půl rokem byl alespoň příslib umístění úsekoveho měření rychlosti. Bohužel, k jeho naplnění nedošlo. Proč? Kontrola rychlosti by byla potřeba minimálně od pneuservisu k soudu. Dekuji předem za odpověď.
Odpověď - 21.01.2019 09:50:58
Vážená paní Veroniko, dovoluji si Vám přeposlat stanovisko Městské policie Příbram, kterou jsem na základě Vaší žádosti v této věci urgoval. K zásadnímu zajištění bezpečnosti v Milínské ulici by mělo dojít po plánované rekonstrukci, ke které by mělo dojít pravděpodobně v roce 2020. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 21.01.2019 09:52:27
Stanovisko MP Příbram: V současné době je příprava úsekové měření ul. Milínská pozdržena realizací projektové dokumentace z důvodů připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě. Bohužel úsekový měřič musí být připojen na stálý odběr elektrické energie. Jakmile bude napojení připraveno muže pojít k samotné instalaci tohoto zařízení. Tento proces nejsme schopni ovlivnit. JUDr. Jaroslava VODIČKOVÁ, velitelka Městské policie Příbram, mobil: 731 609 938, e-mail: jaroslava.vodickova@pribram-city.cz.
07.01.2019 09:21:01 - Jaroslav K.
Dobrý den pane starosto, rád bych se Vás zeptal na Váš osobní názor na fungování sportovních zařízení. Jsem letitým, pravidelným návštěvníkem plaveckého bazénu i zimního stadionu a musím se přiznat, že je za poslední rok až dva vidět velký posun kupředu. Když připočítám nádherně zrevitalizovaný nový rybník, tak musím vyjádřit pouze slova poděkování. Na závěr mi dovolte také poděkovat za prosincové akce, kterých jsme se s rodinou účastnili - Čertovský Novák, bruslení s Mikulášem a rodinný den na plaveckém bazénu. S pozdravem, JK
Odpověď - 07.01.2019 11:47:36
Vážený pane Jaromíre, Sportovní zařízení města získala v minulém roce nové vedení, které se, myslím, velice osvědčilo. Do SZM přišel nový vítr. V letošním roce navyšujeme rozpočet SZM o 3 miliony korun, což této organizaci umožní další rozvoj. Spousty věcí jsme schopni zvládnout, jen cítím obrovskou obavu o to, zda se nám podaří dobře se vypořádat s problémem Aquaparku. To je velmi zhruba vše k názoru na SZM. Za Vaše kladné hodnocení toho, co se povedlo, Vám děkuji. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
06.01.2019 19:35:17 - Brandtlová
Dobrý den pane starosto,v Příbrami před Uranem už rok stojí pouliční hodiny,je možné je dát do chodu?Rovněž stojí i na 2.poliklinice Děkuji za odpověď.
Odpověď - 07.01.2019 11:50:00
Vážená paní Brandtlová, opravu hodin provede odborná firma, která je již objednána. Děkuji za připomínku a zůstávám s pozdravem. Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
03.01.2019 22:44:37 - Ivana
Vracím se k již jednou zmíněnému a to k chabému osvětlení Náměstí 17. listopadu po rekonstrukci. Záhy po rekonstrukci na základě stížností bylo provedeno jakési měření, které tedy prokázalo dostatečné osvětlení dle normy. Navíc jsem četla, že přisvětlovat zde mají majitelé obchodů svými výlohami. Nechápu, proč by tito majitelé měli bohapustě celou noc svítit na chodník, to by měla být přeci starost města. Máme zde tmu větší než v kterékoli zapadlé ulici a já se zde necítím bezpečně. Diskutuje se o zóně křižák, která je pro mnohé vnímána nepříjemně, ale tudy nikdo nemusí chodit po tmě, nejsou zde bytové vchody a jádro se dá obejít. Jediné co bylo před Vánoci, přidaný reflektor, který měl sloužit trhovcům a nás ale oslňoval v ložnici. Lampy jsou daleko od chodníku, který vede podél obytných domů a opravdu nesvítí dostatečně, nedalo by se s tím opravdu nic dělat i když normu „tmy“ tedy nesplňujeme, přece jen přisvítit z dobré vůle? Navíc nechápu celonoční svícení asi 20 lamp v prostoru zeleně i v zimním období přes celou noc. Zde se přeci v této době nikdo nezdržuje a prostor není třeba osvětlovat.
Děkuji za odpověď.
Ivana
Odpověď - 08.01.2019 08:54:34
Vážená paní Ivano, dovoluji si níže přeposlat stanovisko ředitele Technických služeb města Příbrami, Ing. Máchy, do jehož gesce uváděná otázka náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 08.01.2019 08:58:31
Projekt rekonstrukce nám. 17.listopadu (jako i např. i nám. T.G.M.) byl koncipován jinak než jiná osvětlení v Příbrami, např. podél komunikací. Mělo se jednat o historické osvětlení s nižší intenzitou simulující osvětlení tak jako v minulosti. My jsme s tímto plně nesouhlasili a projekt jsme se snažili ovlivnit, případně doplnit, což se nám nepovedlo. Nepovedlo se nám ani prosadit, aby 6 ks sloupů nepřímého osvětlení bylo o několik metrů vyšší, tak aby pokrývalo větší plochu, případně aby byly 2 ks přidány. Jediné, co se přidalo mimo projekt je osvětlení v podloubí u č.p. 295 - 299, které je vyvedeno z veřejného WC přes podchod. V chodnících podél náměstí nebylo VO koncipováno a ani tudy nevede žádná kabeláž. Na náměstí je dále celkem 21 ks nízkých světel v provedení antivandal jako součást veřejného osvětlení. 8 ks je u nově zasázených stromů, kde je odpočinková zóna s lavičkami, zbývajících 13 ks těchto světel je podél přírodních chodníků na náměstí a slouží jako VO při průchodu napříč náměstím. V současné době není možné bez velmi vysokých nákladů osvětlení doplnit. S pozdravem Ing. Pavel Mácha, ředitel Technické služby města Příbrami, p. o. 261 01 Příbram IV,U Kasáren 6.
02.01.2019 19:44:21 - Prosíková J.
Dobrý den, pane starosto. Vřele souhlasím (a nejen já!) s příspěvkem pana Václava ze dne 30. 12. 2018 (tedy ještě před šílenými "oslavami" na Silvestra)! Od začátku prosince jde o nekontrolované řádění, "požehnané" 7. prosince večerním ohňostrojem na Nováku. Kdo o této akci nevěděl a nevyhnul se při venčení psa širokému okolí Nováku, ten ví, o čem mluvím. Já, nic netušíc, jsem bohužel šla se svým psem kolem Čekalikovského rybníka právě v době zahájení. Přišla jsem s psychicky vyřízeným psem, brečela jsem nad tím, co se s ním stalo "díky" radovánkám některých zúčastněných... Nato nastalo denní podvečerní řádění. Snažila jsem se svého mladého psa, který toto dosud nezažil, adaptovat na tuto "vymoženost" civilizace, aby byl připraven čelit ještě horší situaci na Silvestra... Marně. To, co se letos odehrávalo, předčilo, myslím, bojácné očekávání těch, kteří jsou staří či mají doma malé dítě nebo zvířecího kamaráda. Petardy, světlice, dělbuchy se řítily od odpoledne ze všech světových stran. Nebylo úniku ani venku, ani v bytě. Nechránily nás ani stažené žaluzie, zatažené závěsy, ani puštěná, veterináři doporučená, uklidňující klasická hudba... Pes už od odpoledne odmítal venčení, bál se jít ven. A já jsem se bála o něj. Někteří známí - pejskaři - řešili tuto situaci útěkem z Příbrami na chaty, chalupy. Kdo tuto možnost nemá, má prostě smůlu. A to nemluvím o volně žijících zvířatech, ptácích. NEJEDNÁ-LI SE O TÝRÁNÍ ZVÍŘAT, PAK UŽ NEVÍM, CO PSYCHICKÝM TÝRÁNÍM V PRAVÉM SMYSLU SLOVA JE. Četla jsem, že představenstvo měst má možnost omezit toto šílenství či ho úplně zakázat... Pokračovalo to na Nový rok, teď je 2. ledna 2019 po 19. hodině, petardy je zblízka opět slyšet. Do kdy je to povoleno? Kým a jak bude do budoucna kontrolováno, podniknete-li nějaké kroky k omezení či zamezení této činnosti, aby k tomuto nedocházelo? Byla jsem v Kauflandu před Silvestrem a nevěřila vlastním očím: dva muži vezli každý 1 nákupní vozík plný petard aj. "zábavních" prostředků. A stačilo se podívat k mnohým popelnicím u domům či u kontejnerů, kam se použitá "oslavující" technika odložila. Je to zrůdné, ale nepochybuji, že u mnohých toto konání slaví úspěch. I u prodejců. Děkuji, pane starosto, vezmete-li se za to, aby příští vánoce a Silvestr nebyl noční můrou mnohých domácností. S pozdravem Prosíková
Odpověď - 03.01.2019 08:32:31
Vážená paní Prosíková, vedení Městské policie Příbram připravuje materiál pro jednání rady města, jehož smyslem je prověřit omezení používání zábavné pyrotechniky na území města Příbram. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
30.12.2018 22:25:02 - Vaclav
Dobry den,
Vytaci me bezohlednost lidi, kteri si prosinec pletou s neomezenym hazenim petard a ohnostroju. Neustale uspavani a utesovani placiciho ditete opravdu nema s vanocni pohodou nic spolecneho. Nehlede na chudaky zvirata... Mohli byste se nad tim zamyslet a zkusit to nejak vyresit?
Odpověď - 02.01.2019 08:23:21
Vážený pane Václave, bohužel s Vámi musím souhlasit. V dohledné době budeme uvažovat o úpravě vyhlášky o dodržování nočního klidu, popř. jiné právní úpravě zamezující vytváření nesmyslného hluku na území města Příbram. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
29.12.2018 10:58:15 - Eva.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy bude vyvěšen seznam otevřených školek o letních prázdninách. V loňském roce to už bylo vyvěšené. Děkuji
Odpověď - 03.01.2019 08:28:53
Vážená paní Evo, níže si Vám dovoluji přeposlat stanovisko vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, do jejíž gesce Váš dotaz náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka starosta města.
Odpověď - 03.01.2019 08:29:58
Vážená paní Evo, prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných městem Příbram naleznete na webových stránkách města v části Školy a školská zařízení:https://pribram.eu/files/post/100045/Provoz%20M%C5%A0_pr%C3%A1zdniny%202019/Pr%C3%A1zdninov%C3%BD%20provoz%20M%C5%A0%202019.pdf. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, tel.: 318 402 451.
27.12.2018 17:45:12 - Návštěvník Brd
Pane starosto, mám dotaz, zda se neplánuje upravit stávající parkoviště - tedy točna autobusu - v Orlově. Je zde postavena socha Fabiána. ale zrovna v místě, kde se točí autobus a případně stojí auta. Kolem běhají děti a rodiče s foťáky.O víkendech a svátích je tam chaos...Je v plánu nějaká úprava parkování?
Odpověď - 03.01.2019 08:27:09
Vážený návštěvníku Brd, točna autobusů v Orlově není v majetku města Příbram, ale Vojenských lesů a statků ČR. Pokud vím, VLS mají v plánu úpravu parkovišť na okrajích Brd, podrobnosti mi však nejsou známy. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka.
17.12.2018 07:53:33 - Hodoušová
BYLO BY MOŽNÉ NĚJAK OMEZIT HLASITOST PRODUKCE PŘI HUDEBNÍCH VYSTOUPENÍCH NA NÁMĚSTÍ ?
JE NEDĚLE, PŘEDVÁNOČNÍ ČAS A Z NÁMĚSTÍ JSOU SLYŠET HLAVNĚ BUBNY A BASY. DOSUD BYLA VYSTOUPENÍ MOC PĚKNÁ. BOHUŽEL NEVÍM,KDO TAM TEĎ ZROVNA JE, ALE JISTÉ JE, ŽE TO NENÍ POPRVÉ. JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO, ŽE HLUK POŠKOZUJE SLUCH. NEHLEDĚ K TOMU, ŽE VŠUDE OKOLO BYDLÍ I DĚTI.
BYLA JSEM RÁDA, ŽE SE KONEČNĚ NA NÁMĚSTÍ NĚCO DĚJE. ALE TOTO JE SPÍŠ ZA TREST.
HEZKÝ , KLIDNÝ VÁNOČNÍ ČAS PŘEJE Hana Hodoušová
Odpověď - 18.12.2018 08:39:52
Vážená paní Hodoušová, dovoluji si Vám přeposlat vyjádření vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ing. Enenkelové, do jejíž gesce Váš dotaz náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 21.12.2018 08:55:53
Vážená paní Hodoušová, program adventních koncertů byl koncipován tak, aby nabídka jednotlivých interpretů, žánrů a vystoupení byla taková, aby si každý posluchač a návštěvník mohl vybrat to své. Pokud porovnáváme vystoupení jednotlivce s hudební produkcí celé kapely, je intenzita zvuku samozřejmě rozdílná. V tom možná spočívá Vaše kladné vnímání předchozího programu (vystoupení zpěvaček Petry Černocké, Yvetty Blanarovičové, Magdy Malé či zpěváka Milana Drobného) a programu v neděli 16.12., na kterém vystoupila skupina Jumping drums s bubenickými koledami a skupina Buty. Zároveň bych chtěla zmínit i skutečnost, že se všechna vystoupení odehrála v odpoledních hodinách. Každopádně Vám děkuji za Vaši připomínku, kterou se budeme snažit při plánování příštích kulturních akcí zohlednit. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, tel.: 318 402 451.
16.12.2018 16:46:26 - Eva.
Dobrý den, prosím Vás, bylo by možné dát před krámek v Dlouhé ulici č.p. 100 značku zákaz parkování? Někdy se tam vůbec nedá projít a musí se jít po silnici. Chodník se díky parkujícím autům také začal propadat.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 18.12.2018 10:52:18
Vážená paní Evo, níže si Vám dovoluji přeposlat stanovisko Samostatné oddělení silničního hospodářství, do jehož gesce Váš dotaz náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 18.12.2018 10:53:04
Vážená paní Evo, děkujeme Vám za upozornění. Podle zjištěných informací v současnosti probíhají jednání týkající se této lokality a to za účasti Městské policie tak i Policie ČR. Věříme, že se vše projedná ke spokojenosti Vás i ostatních obyvatel. S pozdravem Ing. Simona Žďánská, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525 .
12.12.2018 19:56:54 - Tomáš
Vážený pane starosto,

gratuluji Vám nejprve k znovuzvolení a měl bych na Vás dotaz spíš prosbu, zda by nešlo vyřešit v ulici U Lilky od firmy Elish směrem k hlavní křižovatce, kde se pokládal nový asfalt a skončil v mírném kopci a dál se již nepokládal a na dotaz odbor Silničního hospodářství odpověděl takto cituji" bohužel tato komunikace není ve vlastnictví města Příbrami, z tohoto důvodu jsme ji nemohli opravit letos a nebudeme ji moci opravit ani příští rok. Děkujeme za pochopení"

Každoročně tu jsou výmoly a chodíme tu i pěšky do zaměstnaní, zároveň tu chybí i jedna pouliční lampa.

Zda by nešlo domluvit vlastníkům těch pozemků, kterým patří část této silnice, zda by nemohli aspoň oni se starat o svůj majetek.

Předem děkuji za odpověď s přáním pěkného dne.
Odpověď - 21.12.2018 10:21:52
Vážený pane Tomáši, bohužel se mi v předvánočním čase nepodařilo zjistit všechny podrobné skutečnosti a budu se k ním proto vracet po Novém roce. Omlouvám se, děkuji za trpělivost a přeji krásné Vánoce. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 09.01.2019 11:50:52
Vážený pane Tomáši, Vámi zmiňovaná komunikace skutečně není v majetku města a proto se s její opravou nepočítalo. Z hlediska plnění povinností řádného hospodáře není správné investovat do cizího majetku. Výjimkou by v takovém případě mohl být pouze veřejný zájem. Pro jistotu jsem nechal zpracovat cenové ocenění případné opravy a případ bude předložen radě města k dalšímu posouzení. Pokud by rada města uznala tento náklad jako oprávněný, a pokud by současný majitel souhlasil, mohli bychom tuto opravu provést počátkem léta 2019. Děkuji za podnět a zůstávám s pozdravem. Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
11.12.2018 12:34:51 - Lenka
Dobrý den, vážený pane starosto,velmi si vážím Vaší práce a konstatuji, že tato je za Vámi opravdu vidět. Obracím se na Vás s dotazem a zároveň prosbou, zda v rámci rekonstrukcí ulic - např. nyní v plánu Milínská ul. neuvažuje město o zlepšení dopravní situace na ulici Brodská, kde by byl velmi nutný semafor pro předchod k Hypernově od křižáku - pečovatelského domu. O této nutnosti jsem téměř přesvědčeni hlavně z důvodu, že zde již bylo několik velmi vážných dopravních nehod převážně srážkou chodců. Zvláště nyní v podzimních a zimních měwsících , kdy je brzo tma a snížena i vditelnost mlhami je tento úsek pro chodce velmi nebezpečný.Přesto, že je zde vyznačen přechod pro chodce, jsou tito odkázáni na milost projíždějících automobilů nečboť ne každý dá chodci přednost.Žádáme o zvážení této dopravní situace a instalování semaforu. Přispěje to k bezpečnému provozu automobilů a hlavně bezpečí chodců , především starších lidí z blízkého pečovatlsksého domu a maminek s dětmi. Děkuji za odpověď. Lenka
Odpověď - 14.12.2018 12:27:41
Vážená paní Lenko, v této záležitosti jsem si vyžádal stanovisko Samostatného oddělení silničního hospodářství, které Vám níže přeposílám, přestože si uvědomuji, že Vás nejspíše ne zcela uspokojí. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 14.12.2018 12:29:51
Vážená paní Lenko, děkujeme Vám za podnět. Uvědomujeme si, že tento přechod pro chodce je jeden z kritických přechodů v Příbrami. Z tohoto důvodu zde byly i instalovány zvýrazněné dopravní značky a osekáno přilehlé křoví. Ve spolupráci s PČR monitorujeme nehodovost na jednotlivých přechodech pro chodce a na základě tohoto přistupujeme k postupným úpravám. Vzhledem k tomu, že v tomto případě ještě instalace semaforu jako bezpečnostního prvku nebyla doporučena, není zde ani v nejbližším plánu. Neznamená to ale, že zde k této úpravě nikdy nedojde. Váš návrh evidujeme a budeme s ním do budoucna i pracovat. S pozdravem Simona Žďánská, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525.
06.12.2018 14:56:27 - Vlastimil
Dobrý den pane starosto, jsem velkým příznivcem vylepšení plaveckého bazénu v Příbrami, ale zkuste se na chvíli zastavit a podívat se na to i jiným pohledem.Městu chybí nějaká nová, nadčasová, dominantní a moderní stavba, která by mohla dát městu úplně jiný ráz. Těžko už bude šance něco podobného v centru udělat, nebude kde. Když jsem na internetu viděl velkoryse řešenou stavbu nového bazénu ve městě Louny, s celou přední částí prosklenou, napadla mě představa, že tato prosklená stěna by byla naprosto dominantní při pohledu od divadla a kulturního domu. Město Louny s cca 19000 obyvateli, v současné době zahajuje výstavbu tohoto bazénu, za vysoutěženou cenu cca 256 milionů a provádět to bude firma Metrostav. Nový bazén odpovídá předběžně Vašim představám, bazén 25 m,dětské bazénky, tobogan, divoká řeka, wellness centrum, sluneční terasa s výřivkami, saunový svět apod. Uvítal jsem , že cenu za rekonstrukci bazénu v Příbrami jste dali přezkoumat, také mám pochybnosti o serióznosti projektu a rozpočtu. Mám takový podnět, co postavit raději nový bazén na venkovním parkovišti směrem ke gymnáziu, pro parkování využít i parkovací dům,ten by mohl být zapuštěn do svahu a a o jeho zatravněnou střechu, jako terasu, by mohl být rozšířen venkovní bazén. Parkovací dům by mohl v nějakém režimu sloužit denně 24 hod., jak místním obyvatelům, cestujícím do Prahy, ale i třeba jako hlídané parkovací místo. Stávající bazén by mohl sloužit až do doby otevření nového a potom by dle finanční situace mohl být třeba rekonstruován na druhou sportovní halu, vždyť stávající hala nesplňuje parametry pro řadu soutěží. Stěny částečně vyzdít a jednoduše opláštit PUR panely, jako u nynější haly. Tribuny tam jsou, jen nějaké úpravy , dle možnosti rozpočtu města. SZM by vzhledem k předpokládané zvýšené poptávce ze strany sportovních klubů jistě tuto možnost zvýšení kapacity pro pronájem hal uvítalo.
Články a fotografie o výstavbě a ceně bazénu v Lounech lze najít na internetu např. po zadání "nový bazén Louny".
Projekt provádělo studio ArchDesign a DKarchitekti. Vedení města Louny Vám určitě poskytne rady a podělí se o své dosavadní zkušenosti a kontakty. Přeji hodně štěstí a ať vše dobře dopadne .
Odpověď - 10.12.2018 16:50:50
Vážený pane Vlastimile, níže si Vám dovoluji přeposlat stanovisko pana architekta Ing. Malého k Vašem podnětu, za který Vám děkuji. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 10.12.2018 16:51:17
Vážený pane Vlastimile, předem odpovědi děkujeme za váš zájem o město Příbram. v Lounech byl stávající objekt bazénu, který byl z velké části ocelový (ocelová konstrukce haly, ocelová zavěšená bazénová vana), zbořen a na jeho místě v současnosti začala výstavba nového. Pokud se jedná o samostatnou stavbu a navíc zcela novou, máte pravdu, že architekt není svázán tolika omezeními, jako tomu může být v případě rekonstrukce a navíc přístavby ke stávající sportovní hale, která se nerekonstruuje. Návrh rekonstrukce bazénu v Příbrami byl dlouhou dobu připravován ve spolupráci nejen s veřejností, ale i s odborníky v oblasti ekonomiky, technologie, architektury a urbanismu. Jsme přesvědčeni, že výsledkem je kvalitní návrh, který dané místo nepoškozuje, ale zhodnocuje. Pokud by byl stávající objekt bazénu zrekonstruován na sportovní halu, nový bazén by se již do dané lokality nevešel. Jedná se totiž o velmi rozsáhlou stavbu a zároveň jsme z hlediska urbanismu omezeni prostorem "náměstí", které je lemováno významnými budovami - Kulturním domem a Gymnáziem, které není možné zastavovat. Pouze pro informaci dodávám, že původní představa Města Louny o výši investice do bazénu se pohybovala okolo 100 milionů Kč, nakonec se projekt vyšplhal na 264 milionů vč. DPH. V této ceně ale není demolice původního bazénu, která se dělala samostatně. Rovněž se jedná o podstatně menší zařízení, neboť jsou Louny více než o 1/3 menší město nežli Příbram. Rovněž v těsné vzdálenosti - cca 30 km jsou města Chomutov a Most s plaveckými a relaxaními zařízeními. Spádová oblast Příbrami je v tomto ohledu mnohem větší - nejbližší konkurenční zařízení se nacházejí ve vzdálenosti cca 50 km a lze tedy očekávat vyšší návštěvnost nežli v Lounech. S pozdravem, Ing. arch. Jaroslav Malý vedoucí oddělení rozvoje města, tel.: 318 402 595
06.12.2018 11:36:37 - Zdenka
Dobrý den chtěla jsem poprosit jestli by nebylo možné opravit chodník kolem Komenského náměstí po pravé straně kolem Cowarny.Denně tu jezdíme s kočárkem jak po tankodromu. Dekuji
Odpověď - 12.12.2018 07:45:19
Vážená paní Zdenko, dovoluji si Vám přeposlat stanovisko Samostatného oddělení silničního hospodářství, do jehož gesce Váš dotaz náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 12.12.2018 07:46:19
Vážená paní Zdenko, děkujeme Vám za podnět. Stav chodníků v této lokalitě je velice špatný a je zařazen do plánu oprav na příští rok. Nelze ovšem s jistotou slíbit, že ke konečné realizaci dojde. V této lokalitě je nyní ještě plánována oprava kanalizace a tyto práce bychom rádi koordinovali. Zde bude ale nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci a další administrativní kroky a z tohoto důvodu nelze říct přesný termín realizace. Děkuji za pochopení Ing. Simona Žďánská, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525.
06.12.2018 06:39:58 - Petr S.
Dobrý den, zajímalo by mne, proč byla zrušena respektive jestli bude obnovena webová kamera v Pražské ulici. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 06.12.2018 11:35:30
Vážený pane Petře, níže si Vám dovoluji přeposlat stanovisko velitelky městské policie. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta.
Odpověď - 06.12.2018 11:36:14
Městská policie Příbram neprovozuje žádné z webových kamer na území města Příbram. Kamery kterými MP disponuje jsou pouze součástí městského kamerového dohlížecího systému a nejsou veřejnosti přístupné (ul. Pražská má dvě kamery MKDS a to na Václavském náměstí a roh ulice Pivovarské). JUDr. Jaroslava VODIČKOVÁ, velitelka Městské policie Příbram, mobil: 731 609 938.
03.12.2018 04:56:55 - Nosková
Dobrý den, pane starosto. Nejdříve gratulace k znovuzvolení. A dotaz? V minulé odpovědi jste mi psal že máme možnost zaslat návrhy na nové parkovací místa. Můžete mi, prosim napsat kam takový požadavek nebo spíše návrh zaslat? Za odpověď děkuji a přeji krásný a klidný advent. Nosková
Odpověď - 03.12.2018 13:17:24
Vážená paní Nosková, případné návrhy na zřízení nových parkovacích míst můžete zaslat přímo k mým rukám: jindrich.vareka@pribram.eu. Děkuji a zůstávám s pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
30.11.2018 10:54:29 - Josef
Dobrý den starosto,
musím souhlasit s vyjádřením pí. Dvořáčkové. Netýká se to pouze semaforu nad Kauflandem. Jsou tak nastaveny snad všechny semafory po Příbrami. 5-ti vteřinový interval je opravdu krátký - člověk skoro aby utíkal. Nadneseně bych řekl, jsou chodci diskriminováni. Pojďte jim to, že nezasírají město výfukovými plyny trochu zpříjemnit ...
Odpověď - 03.12.2018 08:50:08
Vážený pane Josefe, děkujeme Vám za Váš názor. Řízení světelné křižovatky není jednoduchý proces. Jednak se tato křižovatka snaží zajistit bezpečný přechod chodců, jednak regulovat dopravu a v neposlední řadě vyklidit co nejvíce aut pryč, tak aby co nejméně "otravovali" výfukovými plyny. Ve spolupráci s odborníky se snažíme řešit každou křižovatku individuálně, tak i v návaznosti na vedlejší křižovatky a preferované směry jízdy. Výpočty intervalů nejsou jednoduchá záležitost. Proto mohu pouze zopakovat: "chodec na přechodu pro chodce smí dokončit přecházení při vstupu na tzv."zelenou"". Toto znamení je pokyn pro vstup, nikoliv časový úsek na přecházení. Neznamená to tedy, že na "zelenou" musíte přejít celý přechod. Pokud máte pocit, že na nějaké konkrétní křižovatce je velký problém, napište konkrétní křižovatku a my necháme tyto intervaly znovu prověřit. Děkujeme a přejeme pěkný den, Ing. Simona Žďánská, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318402525.
1 |…| 56