Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Na vulgární, osobní či hrubá sdělení nebudu reagovat, a to ani v případě, budou-li ukryta za otázkou. Je vhodné si uvědomit, že i starosta města, byť je zodpovědný za množství věcí, zůstává stále obyčejným člověkem se standardním prožíváním a běžnou mírou odolnosti vůči invektivám.

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 70  
18.09.2020 10:56:23 - Renata Kadeřábková
Dobrý den,pane magistře, měla bych na Vás dotaz,jsem vlastníkem několika pozemků ve Lhotě u Příbramě.Žádala jsem SčV, a.s. o vyjádření k existenci sítí,ale bohužel mi bylo zamítnuto. 1.SčV, a.s., nedává souhlas k možnosti napojení nové lokality na vodovodní síť obce Lhota u
Příbramě z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů ve vodovodní síti. Po jednání se starostkou obce paní Drmlovou mi bylo řečeno, že jste na příští rok 2021 přislíbil nápravu.Ráda bych se tedy informovala na bližší časový horizont( měsíce..)kdy bude možné opět napojení, abych mohla zažádat o stavební povolení atd?
Děkuji
S pozdravem
Mgr. Renata Kadeřábkoá
Odpověď - 21.09.2020 10:13:11
Vážená paní Kadeřábková, projekty zkapacitnění přípojky průmyslové zóny Příbram, na kterou navazuje vodovodní systém Lhoty u Příbramě, je skutečně naplánovaný na příští rok. V tuto chvíli probíhá administrativní proces, zejména pak řešení věcných břemen na pozemcích, pod kterými příslušné vedení půjde. Proto se přesněji nedá určit na měsíce, kdy k tomu dojde. V dané věci je zcela kompetentní odpovědět Ing. Pobiš, z Odboru investic a rozvoje města, vladimir.pobis@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
11.09.2020 16:45:35 - Jana Žílová
Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, kde se měl občan dozvědět, že se v pátek 11.9. a v sobotu 12.9. nedostane na poštu v Křižáku, protože zde probíhají stavební práce? Nebo to zjistí, až když u pošty narazí na ceduli, že prostor je do neděle uzavřený. Chápu, že je nutné opravy u Křižáku provést. Ale uvědomil si někdo, že se spousta lidí v týdnu na poštu nedostane, protože jezdí do práce mimo Příbram? Takže jsem se dnes z práce uvolňovala zbytečně, jen tak jsem si ty hodiny musela napracovat, zítra je pošta také
zavřená. Zkrátka je to prima. Hlavně,nže nás nezapomínáme informovat, co se bude zpoplatňovat. To, že ani pošta není schopná toto oznámit, to je druhá věc. Jen mi, prosím, odpovězte, kde a kdy to bylo oznámeno. Další jistě "objektivní příčiny" a jak vás vzniklé problémy mrzí, mě skutečně nezajímají. Děkuji. Žílová
Odpověď - 16.09.2020 09:03:56
Vážená paní Žílová, ve věci otevírací doby pošty je potřeba vycházet z vyhl. č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytnutí. Zde je, mimo jiné, uvedeno (§ 24), že u vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní služby, musí být uvedena informace o otevírací době provozovny, a to takovým způsobem, aby tato informace byla viditelná i v době, kdy je provozovna uzavřena. Součástí informace je údaj o tom, která pošta v okolí zajišťuje základní služby v době, kdy je nezajišťuje místní provozovna, a jaká je její otevírací doba. Pokud má být pošta nebo jiná provozovna dočasně uzavřena nebo zrušena, musí být informace o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostupnosti poštovních služeb v daném místě zveřejněna nejméně 1 měsíc přede dnem jejího plánovaného dočasného uzavření nebo zrušení, anebo bezodkladně v případech, které držitel poštovní licence nemohl předvídat (§ 27) - tedy informaci má povinnost zveřejnit přímo pošta. Informace musí být, mimo jiné, předána ve lhůtě 1 měsíce písemnou formou také základním územním samosprávným celkům, které mohou být danou změnou dotčeny. V tomto konkrétním případě jsme o dočasném uzavření Vámi uváděné pobočky pošty nebyli s dostatečným časovým předstihem informováni. Tuto skutečnost jsme s poštou již několikrát řešili, kdy v minulosti se stávalo, že o dočasném uzavření pobočky (např. z důvodu malování, částečné rekonstrukce) jsme byli informování až po uzavření pobočky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud je pobočka uzavřena např. z důvodu plánované rekonstrukce apod., pak informaci by měla zveřejnit přímo pošta. Každopádně tuto problematiku budu opakovaně s příslušným subjektem řešit. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
09.09.2020 22:27:38 - Kučerová
Dobrý den, chci se zeptat, jestli máte nějaké informace o opravě podchodů pod Školní ulicí. Podchody jsou stále v horším stavu. Kdy se začnou opravovat? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 10.09.2020 08:54:58
Vážená paní Kučerová, zmíněné podchody bohužel nejsou v majetku města, náleží do právy Středočeského kraje. Pravidelně opakujeme urgenci k tomu, aby byly podchody uvedeny do lepšího stavu. V minulém období jsme nechali prostřednictvím technických služeb provést nejnutnější opravy tak, aby padající omítka neohrožovala chodce. K shora uvedenému nemůžeme tedy udělat více, než opakovat urgence směrem k majiteli. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
08.09.2020 15:53:27 - František
Dobrý den, rád bych se zeptal kdy bude uvedena ta nová
Železniční zastávka Příbram,Sídliště do provozu .
Děkuji a zdravím
Odpověď - 09.09.2020 13:50:40
Vážený pane Františku, dle sdělení Správy železnic bude zastávka v provozu od 1. 10. 2020. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
07.09.2020 15:07:03 - Martina
Dobrý den pane starosto, mám na vás otázku ohledně bezpečnosti chodců na křižovatce u dětského hřiště(bývalé Hlinovky) za hobbymarketem Obi (tj. ulice Drkolnovská a Rovná).Přejít zde bezpečně od ulice Klatovské a Táborské ke hřišti a ještě hůře od hřiště zpět, je nebezpečné. Není tu žádný přechod a na jedné straně chybí kus chodníku na kterém bychom si po přeběhnutí u této velké křižovatky směrem od hřiště mohli konečně připadat bezpečně. Není zde nic co by mohlo řidiče upozornit, aby počítali s tím že zde přecházejí děti a maminky s kočárky včetně mě. A ač to vypadá, že zde není takový provoz, opak je pravdou, jde tu život. Kolikrát už jsem byla svědkem toho že místo je pro chodce nepřehledné, pro samotné děti chaotické, kde není přechod, ani kus chodníku (v ulici Drkolnovská na straně výjezdu z ulice Klatovské), je těžké a o štěstí, se bezpečně dostat domů. Prosím už jen kvůli dětem o nějaké včasné řešení. Předem děkuji a přeji hezký den
Odpověď - 09.09.2020 13:51:28
Vážená paní Martino, Jsme si vědomi situace v této lokalitě. Bohužel zde šířkové uspořádání komunikací a vlastnická práva okolních pozemků nedovoluje výstavbu chodníku tak, aby vedl souvisle od hřiště ke stávajícímu chodníku v ulici Klatovská. Nově byl vybudovaný chodníku podél dětského hřiště, ale v dalších úsecích již toto není možné. Budeme se ale díky Vašemu podnětu tímto opět zabývat a hledat řešení této složité dopravní situace. Děkujeme za Váš zájem a s pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
07.09.2020 11:42:43 - Martin
Dobrý den pane starosto,
bylo by prosím možné urychlit opravu, kterou jsem nahlásil pomocí městské aplikace 17.7. Až teprve 10.8. se v aplikaci objevil záznam, že bude opravena v nejbližší době, ale ani dnes není opraveno. Dále jsem 27.8. podobně nahlásil uvolněný obrubník poblíž, ale také nic. Děkuji
Odpověď - 11.09.2020 12:16:28
Vážený pane Martine, obrubník nenáleží městu Příbram, ale Krajské správě a údržbě silnic, nicméně závada ve vjezdu na parkoviště bude opravena v příštích dnech. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
06.09.2020 01:32:04 - Lukešová
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se už ví termín zahájení stavby chodníku v Anenské ulici. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 08.09.2020 10:00:25
Vážená paní Lukešová, pro realizaci dvou částí chodníku v Anenské ulici (části nad nádražím a části chodníku u garáží ke křižovatce s Husovou ulicí) je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokumentaci projektant již několikrát musel upravovat a hledat kompromisní řešení, které bude vyhovovat všem orgánům dotčeným stavbou, vlastníkům podzemních vedení a vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí. Proběhlo několik jednání na místě (poslední 26.08.2020), na základě něhož projektant navrhl další varianty řešení jedné i druhé části chodníku. V současné době se jedná o jednotlivých variantách s přihlédnutím k finanční stránce celého projektu. Vzhledem k řečenému přesný termín ještě nelze určit. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
05.09.2020 10:18:32 - Marie Maková
Dobrý den pane starosto,
zajímalo by mě proč pořádáte hlučné akce uprostřed města, dnes v sobotu 5.9.2020 jsem přišla domů (bydlím v Plzeňské)z noční směny a v osm hodin začal jakýsi člověk řvát do mikrofonu tak, že mě vzbudil a nepomohly ani plastová okna, měla jsem pocit, že nábřeží je plné hluchých lidí. Proč tyto hlučné akce nepořádáte na Nováku, kde je na to krásné prostředí a nikoho by to nerušilo, ale uprostřed města, kde bydlí lidé, přijďte si vyzkoušet( klidně do mého bytu )tu hrůzu když vám toto řve celý den a vy jste po noční směně. Uvědomujete si, že lidé pracují a chtějí se vyspat a ne celý den poslouchat řvaní z mikrofonu, které přesahuje únosnou mez. Uvědomte si, že i mi jsme lidé a chceme ve svém městě žít v klidu, úplně stačí, že plzeňská je v noci závodiště, auta zde projíždí vysokou rychlostí. A tato akce se bude opět opakovat na Václava, kdy tam budou kolotoče, rámus do noci. Ne každý to chce poslouchat celé tři dny, prosím zamyslete se nad tím, než něco takového zase schválíte. Obracím se na Vás i když vím, že nerozhodujete sám. Přeji hezký a klidný den. Marie Maková
Odpověď - 08.09.2020 10:10:15
Vážená paní Maková, mrzí mne, že Vás akce pořádaná v sobotu 5. 9. 2020 rušila. Pochopitelně se snažíme množství akcí upravovat jak s ohledem na ekonomiku města, tak s ohledem na přání a potřeby obyvatel. V sobotu 5. 9. 2020 probíhala velká sportovní akce s masívní účastí, která každoročně přivítá stovky účastníků a neméně diváků. I v areálu Nového rybníka jsou akce pořádány, nelze však celý kulturní život soustředit do jednoho místa ve městě. Pro příště prohovoříme s organizátory podobných akcí nastavení hlasitosti jak mluveného slova, tak hudby, aby nedocházelo k tak zásadnímu rušení okolí. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
04.09.2020 01:53:38 - František
Dobrý den, vedle Junioru je starý betonový stožár, který je nefunkční a navíc zbytečný. Myslel jsem, že při rekonstrukci Junior klubu se odstraní, ale stále tam je. Bude se s ním něco dít? TS Příbram ho prý v majetku nemají. Je to docela nevzhledné, když mezi stromy je takovýto sloup - https://i.ibb.co/ZSwKKmJ/Junior.jpg Jinak musím pochválit vzhled nové budovy Junior klubu, myslím, že se rekonstrukce povedla :). Děkuji za odpověď.
Odpověď - 08.09.2020 10:04:53
Vážený pane Františku, na základě Vašeho podnětu bude sloup u Junior klubu odstraněn. Děkuji za Váš zájem o dění ve městě a jsem s pozdravem. Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
31.08.2020 14:16:23 - Filip
Pane starosto, chtěl bych se zeptat, jak se vyvíjí plnění projektů, které vyhrály v prvním hlasování veřejnosti Společně pro Příbram 2018 a veřejnost je chtěla udělat. V červnu 2018 vyhrál realizaci projekt Přes Kaňku bezpečně na Padák a Hatě - reálný výsledek pro lidi na podzim 2020 nic. Dále by mě zajímalo, zda už je hotová ta nějaká Cyklistická koncepce Města Příbram a co z ní konkrétního plyne zase pro obyvatele? Děkuji a přeji fajn dny
Odpověď - 02.09.2020 08:42:12
Vážený pane Filipe, Pprojekty z prvního ročníku participativního rozpočtu Společně pro Příbram 2018 jsou dokončené. Konkrétně projekt "Přes Kaňku bezpečně na Padák a Hatě" byl dokončen v zimě roku 2019. Na místě byla vybudovaná nová lávka, chodník a altánek s lavičkami. Místo bylo také osvětleno lampou VO. Co se týká projektu "Cyklistická koncepce města Příbram", máme od podzimu 2019 dokončený dokument koncepce (více na: https://pribram.eu/aktualni-temata/cyklisticka-koncepce-mesta-je-pripravena-k-projednani.html). Koncepce řeší např. propojení cyklistických tras ve městě, jejich propojení na další obce, budování zázemí pro cyklisty (např. stojany na kola) a především větší bezpečnost při jízdě na kole naším městem. Problematiku městské mobility, tedy i cyklodopravy ve městě, má na MěÚ Příbram na starosti Ing. Kateřina Melmuková - katerina.melmukova@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
27.08.2020 18:19:05 - Marie
Vážený pane starosto, děkuji Vám za rychlou odpověď. Vážím si Vašich podniknutých kroků a věřte, že to nejsou jen fámy...., bohužel. Máte naprostou pravdu, záleží na každém z nás...., ale jak víte, lidé jsou různí. :-( Děkuji Vám za Váš přístup a věřím, že Vaše jednání bude mít úspěch. Krásné a pohodové dny. M.
Odpověď - 28.08.2020 08:45:01
Vážená paní Marie, již mám k dispozici vyjádření dotčených podniků (pekárna a masokombinát). Přímo vedení společností mi poskytlo informace jakým způsobem, v jakém rozsahu a s jakou důsledností kontrolují zdravotní stav zaměstnanců, a to i zaměstnanců pocházejících z tzv. třetích zemí. Oba podniky spolupracují s Krajskou hygienickou stanicí, která je instruuje. V průběhu pracovní doby je na pracovištích bedlivě sledován zdravotní stav pracovníků, kteří mají zároveň povinnost ohlásit vznik jakýchkoliv zdravotních potíží. Jsem přesvědčen o tom, že oba podniky produkující potraviny dělají vše proto, aby zajistily jak nezávadnost svých produktů, tak bezpečnost zaměstnanců svých i osob, se kterými přicházejí do kontaktu. Celou situaci budu i nadále bedlivě sledovat a vyhodnocovat a v případě potřeby jsem připraven přijmout opatření. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
27.08.2020 12:12:18 - Marie
Vážený pane starosto, slyšela jsem rozhovor zaměstnanců příbramských pekáren a masokombinátu. V jejich provozovnách pracují cizinci, bydlící nejen "Za Balonkou", kteří mají koronavir, chodí i nadále do práce, nikdo je nekontroluje, pohybují se bez roušek a na své okolí vůbec neberou, i přes upozornění kolegů, ohledy. Pohybují se i po Příbrami!!!! Co lze proti tomu dělat, udělá radnice mimořádná opatření?! I podle celostátních výsledků na tom něco pravdy bude, když je Příbram na předním místě!!!!!! Děkuji Vám za odpověď a věřím, že budete nás, obyčejné příbramáky, bránit!!!!
Odpověď - 27.08.2020 13:29:43
Vážená paní Marie, na základě Vašeho podnětu jsem vstoupil do jednání s provozovateli pekáren a masokombinátu, abych je na Vámi uváděné skutečnosti upozornil. Nicméně, jsem přesvědčen, že se jedná pouze o nějaké fámy, popř. dezinformace. Jsem v očekávání reakce ze strany uvedených podniků. Jsem připraven v dané věci jednat a prostřednictvím KHS zajistit případná opatření tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví obyvatel Příbrami. K nárůstům počtu nakažených v našem městě přispívají zejména nákazy v uzavřených kolektivech – zejm. v rámci sportovních klubů. Přenos v rámci běžného komunitního života zatím není zaznamenán. Je rozhodně na místě, abychom se všichni chovali s maximální opatrností a úzkostlivě dbali základních hygienických návyků tak, jak jsme se to na jaře v rámci první vlny naučili. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
26.08.2020 10:56:12 - Dejv
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat kdy bude probíhat slíbena výměna oken v rozmitalske ulici. Děkuji
Odpověď - 27.08.2020 09:08:59
Vážený pane Dejve, výměnu oken v Rožmitálské ulici provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dle jejich vyjádření proběhla 2. a 3. etapa měření hluku v březnu 2020. Do konce tohoto roku má být dokončena etapa 4. - Předrealizační inženýring. Samotná realizace výměny oken je plánovaná na jaro 2021. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
18.08.2020 23:57:12 - Bašus
Dobrý den, u workoutového hřiště na třídě Osvobození byla minulý rok instalována solární lampa, bohužel jsem ji ale ještě svítit neviděl. Chci se zeptat, jestli je lampa normálně funkční, nebo zda se zapíná manuálně atd. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 20.08.2020 08:23:17
Vážený pane Bašusi, děkuji Vám za podnět. V současné době nefunkčnost lampy reklamujeme. Věřím, že se lampa již brzy rozsvítí. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
17.08.2020 19:18:00 - Marie
Děkuji Vám za odpověď, pane starosto. Je hezké, že monitoring plánujete, ale hlavní otázka je ....KDY...!!!! Opravdu jste přesvědčen, že MP bude pracovat i v noci, kdy motoristé pořádají "závody"?!? Ani nevíte, jak ráda bych Vám věřila. Já u té ulice přímo nebydlím, lituji ty, kteří to mají " z první ruky". Bydlím až ve druhé ulici od této silnice a i to je očistec...... Děkuji za vyjádření.
Odpověď - 18.08.2020 11:07:27
Vážená paní Marie, měření rychlosti ve městě již probíhá. Na základě Vašeho i jiných podnětů může MP provádět měření i v jinou než denní dobu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
17.08.2020 09:29:27 - Alexandra
Dobrý den, pane starosto, v dnešním tisku jsem si přečetla, že plánujete udělat z Kladenské ulice jednosměrnou ulici. Tím pádem zbyde jediná Jáchymovská ulice dvousměrná.Bydlím v Mostecké ulici, kde výjezd z této ulice je právě do Jáchymovské. Neumím si představit jaký tam bude provoz když od náměstí 17.listopadu to bude jediná dvousměrná ulice. Již dnes není vůbec lehké z Mostecké ulice napojit na Jáchymovskou - auta zde parkující po jedné ze stran (bohužel zrovna tam, kde je výjezd) úplně zakrývají výhled z výjezdu. Auta dost často parkují, až do půlky tohoto výjezdu i dodávky, takže nevidíte jestli nějaké auto Jáchymovskou projíždí. Tuto situaci jsme již v minulosti řešili s odborem silničního hospodářství paní Štěrbovou, která nám byla velice nápomocná. Výsledkem jednání bylo, že na hranici křizovatky při výjezdu z ulic Mostecká a Sokolovská byly namalovány žluté čáry. Bohužel z ulice Mostecká je pruh pouze na jedné straně. Nevím proč. Takže výjezd z těchto ulic je nadále velice složitý a myslím, že každý to více méně zkusí a vyjíždí až pomalu do protisměru, aby zjistil, že může vyjet.Prosím proto o zvážení, zda by i Jáchymovská ulice nemohla být pouze jednosměrná.
Odpověď - 21.08.2020 08:20:45
Vážená paní Alexandro, zjednosměrnění Kladenské ulice je zatím ve fázi projednávání s dotčenými orgány a provozovatelem MHD. V jakém rozsahu a jaká budou další navazující opatření je zatím ve stavu přípravy studie. Uvažujeme zde zjednosměrnit pouze úsek mezi ulicemi Pod Haldou a Politických vězňů. Zjednosměrnění ulice Jáchymovská je jedním z uvažovaných možných opatření v rámci této úpravy. Děkujeme za Váš podnět a zájem o dění v městě Příbram. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
15.08.2020 22:48:07 - Marie
Pane starosto, kolik se musí stát dopravních nehod a nebo kolik musí být mrtvých, aby se už udělalo něco s řidiči, kteří každý večer a o víkendech jezdí po Žežické ulici nepřiměřenou rychlostí ( jako hovada = omlouvám se )?!?!? Nejvíce to jsou motorkáři. Není tam žádná kamera, která by je zachytila a následně postihovala, o příslušnících MP nebo státní Policie není ani vidu ani slechu, zvláště o těch prvních. Kdo nás bude ochraňovat na přechodech!!!!!!!!!!! Opravdu se musíme nechat pozabíjet, než se radnice rozhodne nás v našem městě bránit?! Děkuji za odpověď.
Odpověď - 17.08.2020 14:08:02
Vážená paní Marie, Žežickou ulici jsme zařadili mezi místa, kde bude probíhat pravidelný monitoring silničního provozu. Disponujeme technickým zařízením, které umožní snímat pachatele přestupku a to vč. motorkářů. Městská policie se přesně vytipovaným lokalitám bude věnovat s maximální pečlivostí. Ulici Žežickou zařadíme mezi první ulice, kde bude rychlost kontrolována. Děkuji za Váš podnět a jsem s pozdravem. Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
09.08.2020 12:54:37 - Roman
Dobrý den pane starosto,
rád bych věděl kdy bude začata a dokončena
kanalizace v obci Lazec. Děkuji
Odpověď - 10.08.2020 13:04:26
Vážený pane Romane, v tuto chvíli máme k dispozici prakticky všechny podklady k tomu, aby mohla být zahájena fáze projektování a přípravy veřejné zakázky. Jako nejbližší termín zahájení realizace kanalizace vidím 3. čtvrtletí r. 2021, případně začátek r. 2022. Jedná se o projekt velmi finančně náročný, na který žádáme dotaci. Nicméně vše je v tuto chvíli na dobré cestě. Věřím, že do konce roku 2022 bude buď kanalizace hotová nebo bude stavba v plném proudu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
06.08.2020 10:43:14 - Jaroslava
Dobrý den,náš problém je ulice a chodník v Čechovské ulici před domy 61,62,63.Dnes bylo zahájeno záplatování těchto míst.Situace byla víc než katastrofální.Komunikace je v původním stavu od září 1985,kdy jsme se do bytů stěhovali.Nebylo by výhodnější tato místa od základu opravit než nějaké dočasné záplatování vzdouvajícího se a vymletého asfaltu? Vím,že financí není nikdy dost,ale vzhledem k efektu je to k zamyšlení.Přeji hezký den.

Odpověď - 07.08.2020 08:19:26
Vážená paní Jaroslavo, k provizorní opravě jsme přistoupili z důvodu, že stav povrchu byl již zoufalý. Se souvislejší opravou v příštích obdobích počítáme. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
30.07.2020 16:44:04 - Prosíková J.
Vážený pane starosto, dne 20.06.2020 17:19:45 - Prosíková J. jsem odeslala na Technické služby tuto prosbu:
"Dobrý den, s povděkem kvituji, že při sekání trávy ve městě konečně nedochází k plošnému " vyholování" trávníků, jak tomu bylo ještě do loňského roku. Jen bychom se teď přimlouvali o částečné posekání vysoké trávy v horní části Průběžné ul.. K loňským nově vysázeným stromkům přibyly letos další, jsou zde prolézačky, lavička, chodili se sem proběhnout psi z okolí. Teď je travnatá plocha zcela nepřístupná všem. V zadní části téže strany ulice podél paneláků jsou hodně přerostlé keře (také v Milínské ul. před č. 115, 116). Děkujeme předem za úpravu i této zeleně, zdraví Prosíková
Odpověď - 25.06.2020 08:40:56
Dobrý den, trávu jsme posekali včera, tj. 24.6.2020, keře upravíme podle našich kapacitních možností. S pozdravem Petr Polívka Vedoucí stř. Veřejná zeleň
Nevím, dotkla-li jsem se někoho z Technických služeb naší prosbou (mnou zaslanou), ale: keře a stromky na straně v Průběžné ulici byly sice zkráceny (ořezány, část ulámána), prořezy však nebyly odvezeny, jsou pohozeny za kovovým plotem. A k prosbě o zkrácení přerostlých keřů v Milínské jen tolik: zřejmě jsem neměla zmiňovat keře před domy 115 a 116. Jen těmto keřům v ulici se totiž dostala taková "péče", že pochybujeme, že se z ní ještě zotaví. Obáváme se, že tak drastické zásahy (nesouměrně odřezané větve na kmen, na dosud bujně zarostlých keřích zbylo pár vadnoucích lístků!) v červenci, v době sucha a vysokých teplot tyto keře nemají šanci bez závlahy přežít... Nevím, co si o této zahradnické práci myslet. Vždyť tyto keře léta jednak zmenšují hluk a prašnost v bytech nižších pater, ale jsou (byly) úkrytem ptáků v zimě, v létě, na jaře tam měli svá hnízda... Je mi z toho hodně smutno. Prosíková
Odpověď - 10.08.2020 12:58:13
Vážená paní Prosíková, uvedené skutečnosti jsem prohovořil s ředitelem TS, který ode mě obdržel pokyn, aby se na místech seznámil se situací a nalezl vhodná opatření. V případě dalších Vašich nových poznatků či podnětů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
1 |…| 70