0 0 0

Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Na vulgární, osobní či hrubá sdělení nebudu reagovat, a to ani v případě, budou-li ukryta za otázkou. Je vhodné si uvědomit, že i starosta města, byť je zodpovědný za množství věcí, zůstává stále obyčejným člověkem se standardním prožíváním a běžnou mírou odolnosti vůči invektivám.

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 76  
16.09.2021 08:26:32 - Tomáš Tesař
Dobrý den pane starosto,

všiml jsem si, že se dělá další část lepovaní značek cyklostezek v Seifertově ulici před Pennny Marketem. To nemyslí někdo vážně, že tam na chodník vloží symboly a povede jí skrz sloupy ?! Chodí tu dost lidí a jako ještě se propletat kolem sloupů ? Osobně budu dál jezdit po hlavní silnici, i když nerad tak jezdím už raději Školní ulicí než skrz Seifertovou k Nováku. Přeji pěkný den.
Odpověď - 21.09.2021 08:38:23
Vážený pane Tesaři, ve Vámi zmiňovaném úseku jsme se zástupci Policie ČR zvolili umožnění jet na kole i po chodníku, nikoliv povinnost. Mnozí cyklisté to již zde tak činí dosud, avšak nad 10 let věku ilegálně. Řešení je jednak spíše pro pomalejší a méně zkušené cyklisty, jednak se zde zajišťuje kontinuita oddělení od provozu motorové dopravy v celé délce mezi Seifertovou ul. a Drkolnovem. Po vozovce zde můžete stále jet legálně. Chodník zde není nově stezkou, ale chodníkem s povoleným vjezdem jízdních kol a tedy vyšší prioritu zde mají chodci a proto se liší i symboly od klasické společné stezky, která navazuje jak směrem k Nováku, tak na Drkolnov. Výhledově se zde mohou objevit i cyklopruhy ve vozovce, avšak je to novinka, se kterou nejsou v Příbrami zkušenosti a tak pilotní cyklopruhy jsou nyní jen v úseku na Drkolnově a připravují se v ul. K Podlesí směrem na Podlesí a Orlov, kde se bude ověřovat jejich účelnost a bezpečnost. S pozdravem a přáním krásného dne, Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
10.09.2021 14:42:32 - Josef
Dobrý den, pane starosto, kruhový objezd u Obory a jeho oprava bude asi věčné téma. Dojděte se prosím pěšky podívat, jak to vypadá po dešti - na straně směrem k Podskalí je 20 metrů dlouhá a 20 cm hluboká kaluž. Kanály jsou výš, takže voda neodtéká (nikdy odtékat nebude) a je rozstřikována projíždějícími automobily na chodce.
Odpověď - 17.09.2021 10:52:16
Vážený pane Josefe, bohužel okružní křižovatka u Dolejší Obory není v naší správě a ani tato oprava nebyla hrazena z našeho městského rozpočtu. O Vámi uváděném problému víme a opakovaně vlastníka křižovatky (ŘSD) na něj upozorňujeme a požadujeme zjednání nápravy. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
08.09.2021 07:25:05 - Josef
Dobrý den,
v aplikaci Třídění odpadu v Příbrami chybí možnost nahlásit plný kontejner na kov a na bioodpad. Obzvláště u bioodpadu by bylo dobré tuto možnost využít, protože kontejnery jsou po vyvezení hned druhý nebo třetí den plné a týdenní frekvence je nedostačující. Děkuji
Odpověď - 14.09.2021 13:44:44
Vážený pane Josefe, dovoluji si Vás odkázat na městskou aplikaci Příbram v mobilu, ve které je funkce Závady. Zde popíšete závadu a vyberete typ (v tomto případě Svoz odpadu). Děkuji Vám za podnět a zůstávám s pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
31.08.2021 17:51:32 - Daniel
Dobrý den starosto,
ještě se vrátím k rekonstrukci kruhového objezdu na Oboře. Když už se dělala, tak proč se neudělal i nový povrch chodníků kolem? Lidově řečeno to je taková "opičárna".... vám se to takto líbí? To je jak když si doma necháte vyměnit podlahu a řemeslníkovi řeknete, ať to lino vymění jen tam, kde je to staré potrhané a prošlapané. Jak to pak bude vypadat? Návštěva si pak řekne, že ten člověk nemá k svému domovu žádný vztah. Stejně tak je to tady v Příbrami. Dalším příkladem je nový chodník u Skalky. Obrubník kolem něj se vyměnil jen někde. Místo něj je tam asfalt - asi proto, aby se snáž naplavoval bordel z křoví na chodník a lidé měli co přeskakovat. Práce kvapná - málo platná, říkávala moje babi. A obdobně je to tu třeba se záplatováním asfaltu. Sice již není v silnici díra, ale silničáři na ní položí "vlnitý plech" nebo "hroudu" nového asfaltu. A pak třeba slavné květináče v Pražské. Viděl jste co v jednom z nich roste? Atd. atd. Nabízí se tedy otázka proč neděláte věci pořádně nebo proč přebíráte šlendriánsky provedené práce? Vybavuji si, že vaše hnutí mělo slogan "Pojďme to dotáhnout". Tak bych vás rád požádal, abyste všechny vaše projekty dotáhli tak, aby mi jako občanovi města Příbram dělalo potěšení chodit po hezkém a upraveném městě.
Díky za reakci a nápravu do budoucna.
Odpověď - 07.09.2021 14:28:57
Vážený pane Danieli, děkujeme za Váš zájem o město. Co se týká chodníků kolem Obory. Jednalo se o několik staveb najednou. Jednak zde probíhaly práce, kde byl investorem ČEZ a jednak samotná úprava okružní křižovatky, kde bylo investorem ŘSD. V rámci táto stavby došlo k posunutí obrub u chodníků a pouhému doasfaltování poškozených povrchů v okolí. Bohužel v rámci této stavby se nám nepodařilo zajistit, aby opravy byly provedeny v plné šíři. Chodník u Skalky je jiný případ, zde se jednalo o naši opravu a obruby zde byly pouze doplněny. Jednalo se o opravu povrchu, která nezahrnovala celkovou výměnu obrub. V úrovni zeleně jsou schválně, tak aby bylo co nejvíce využito odvodnění vsakem do okolního terénu. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
30.08.2021 14:58:30 - Jaroslav
Vážený pane starosto, s oblibou sleduji dění ve městě, to jste si již určitě všiml z mých občasných dotazů. Není mým cílem do někoho rýt (i když to třeba směrem k vedení města občas dělám), naopak jsem rád, když se někde něco daří. Za věc, kterou považuji z těch pozitivnějších, je oprava/rekontsrukce domů na Václavském náměstí. Hysterie, která je tím způsobena, je mi trošku cizí. A proto bych Vás a Vaším prostřednictvím i další, rád interpeloval v podobné věci, o které se nejen nemluví, ale možná ani pořádně neví. Můžete mi říct, případně zjistit, s jakým záměrem byla povolena památkáři rekonstrukce WC na Svaté Hoře? Nebo s jakým záměrem byly tyto WC prodány městem panu Traxlerovi? Opravdu to bylo s tím, že se tady udělá ubytování? Mohu dále vědět, kde je u tohoto ubytování parkoviště? To skutečně památkáři povolili v podstatě developerský projekt, jak se teď často užívá, na místě s největší poutní a historickou hodnotou ve městě? Kde jsou, velcí obránci lidu a naší historie, pánové Vacek, Mosler a další? Kde byl senátor Štěpánek? No ono se to totiž asi tolik nehodí, šťourat do církve, jako do pana Vařeky... Rád bych od Vás slyšel obsáhlou informaci, a to ne pro obranu projektu pana Vařeky, ale pro celkový pohled na situaci a zjištění, zda nebyl právě v případě projektu na Svaté Hoře někdo poškozen či ošizen... To je jediné, o co mi jde. Protože v podstatě mi ani nevadí opravení polorozpadlých záchodů na pěkné apartmány, ale to, jak se tady nahlíží z různých úhlů na různé věci. Dotazů mám ještě víc, ale s dovolením si je rozprostřu do více příspěvků, ať nejsem příliš dlouhý.. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
Odpověď - 01.09.2021 10:47:30
Vážený pane Jaroslave, děkuji za Váš zájem o dění ve městě. K Vašim dotazům uvedu několik skutečností a doplním i svůj pohled na věc. Budova býv. veř. WC byla skutečně původně v majetku města. To ji prodalo panu Traxlerovi s vědomím, že dojde k její rekonstrukci a ke změně účelu využití. Město Příbram nemělo dále potřebu uvedeným objektem disponovat a jeho správa byla vyhodnocena jako dlouhodobě neperspektivní. SÚÚP oddělení památkové péče vydalo dne 29.8.2018 závazné stanovisko, že zamýšlené stavební práce jsou přípustné, a to za zejm. za dodržení podmínek na typ, sklon a krytinu střechy, soulad barevnosti fasády. Památkáři se dále vyjadřovali v průběhu realizace stavby a se stavebníkem vstupovali do jednání ohledně dílčích řešení. Se stavebníkem jsem byl často v kontaktu a vím, že měl mnohdy dost starostí s tím, aby památkářům vyhověl. Výsledkem je funkční objekt, který slouží svému účelu a pro své okolí je po stránce vizuální spíše přínosem. Jsem přesvědčený, že obdobně tomu bude i u domů v Pražské ulici. U těch jsem původně měl názor takový, že by nebylo dobré je likvidovat a stavět místo nich nové. Po tom, co jsem se poměrně zevrubně seznámil se stavebně-technickým stavem objektů a pročetl si posudky certifikovaných autorit v oblasti statiky, hydrogeologie a dalších, názor jsem začal měnit. Pod dnes již zbouranými domy jsou prastaré odvodňovací šachty, které jsou na mnoha místech zborcené. Voda, která jimi stále protéká, vniká do podloží a základových struktur domů. Nosné prvky obvodových i vnitřních zdí jsou vlivem vzlínání vlhkosti natolik degradovány, že nemohou být obnoveny. Podloží domů je rozmáčené a bez jeho totální sanace by byly veškeré snahy o obnovu objektů marné. Z mnoha úhlů pohledu byla demolice opravdu nevyhnutelná. Místo nich vznikne, tak jako na Svaté Hoře, něco nového, co bude ctít a respektovat jedinečnost místa a nabídne zcela nové možnosti využití. To, myslím si, je správný přístup. Máte pravdu v tom, že přestavba domů na Svaté Hoře nevzbudila v porovnání s demolicí domů v Pražské žádnou vlnu zájmu, přičemž se jedná o místa historicky a kulturně minimálně srovnatelná (spíš bych řekl, že SVH je daleko významnějším místem). Bohužel svou roli sehrává i skutečnost, že za stavebními pracemi v Pražské ulici stojí bývalý starosta a současný radní pan Vařeka. Mám pocit, že se z celé „kauzy“ nakonec vytvoří politické téma. Ostatně toho jsme v posledních dnech svědky, kdy si téma malinko „osvojil“ i pan senátor Štěpánek. Víte, pane Jaroslave, jsem silně konzervativní člověk, který uznává a respektuje tradice a odkaz našich předků. Záleží mi na tom, aby to dobré, co zde zanechaly generace před námi, bylo chráněno. Nesmyslnou likvidací historie a vzpomínek se připravujeme o budoucnost, neboť přicházíme o staré hodnoty. Ty nahrazujeme novými, které bohužel ne vždy mají stejnou kvalitu. Vzpomeňme na to, co se v našem městě dělo za doby totality. Osobně považuji za největší architektonická zvěrstva demolici Plzeňské ulice a Rynečku. Jsou to neomluvitelné zločiny napáchané našimi dávnými předchůdci. Někteří lidé, kteří vystupují proti tomu, co se děje v Pražské ulici, srovnávají počínání stavebníka právě s tím, co se zde dělo za komunismu. A to je úplně špatně. V Pražské nevyrostou ani paneláky, ani obludný obchoďák Uran. Budou tam pěkné nové a funkční domy, které budou do maximální míry odpovídat vzhledu a rázu těch původních. Nevím, zda Vás obsáhlost mé odpovědi uspokojila. Je možné se případně sejít osobně a o záležitostech našeho města pohovořit. Přeji Vám pěkné dny a jsem s pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
23.08.2021 17:37:09 - Magda
Dobrý den, pane starosto, Příbram je město, kde se pořádá docela dost kulturních a jiných společenských akcí(a to je dobře). Zajímalo by mne, jak je to v dnešní době s kontrolou dodržování vládních nařízení a hygienických pravidel ohledně covidu 19. Zda se musí také organizátoři t.j. např. ten kdo kontroluje vstupenky, osvětlovači, zvukaři, moderátoři, bedňáci apod. prokazovat testy případně očkováním a zda to vůbec někdo kontroluje. My jako diváci, účastníci musíme, kontolují nás při vstupu. Ano je to správně a v souladu s vládním nařízením a ti ostatní?
Děkuji za odpověď. Magda
Odpověď - 24.08.2021 10:05:02
Vážená paní Magdo, kontrolou jednotlivých pracovníků jsou pochopitelně pověřeni jejich zaměstnavatelé. U dodavatelských vztahů spoléháme na korektnost jednotlivých firem, které pro nás služby zajišťují. U zaměstnanců města a městem zřizovaných příspěvkových organizací dbáme na to, aby zaměstnanci byli očkování, popř. pravidelně testováni. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
20.08.2021 12:13:58 - Jaroslava Brožová
Dobrý den pane starosto, jsem ráda, že se konečně povedlo upravit dětské hřiště v lesoparku za stadionem. Myslím, že se akce povedla ale nepochopila jsem, proč TS Příbram nemohou vysekat celý lesopark alespoň kolem cesty. Tak nádherné místo pro volný čas je neudržované už delší dobu. Dokonce i přes zákaz vjezdu, zde projíždí auta k pozemku,
na kterém, z nepochopitelných důvodů, je vystavena chata v korunách stromu a ještě tito majitelé čerpají načerno vodu z Litavky. Nám majitelům zahrádek ČSZ Příbram,je tento zdroj přísně kontrolován a pokutován při překročení limitu.. Byla bych ráda, kdyby se víc dbalo na údržbu podobných prostor než doposud. Jinak veškeré akce na zvelebení jsou zbytečné. Děkuji, J. |Brožová
Odpověď - 23.08.2021 12:21:45
Vážená paní Brožová, děkuji za Váš podnět a za pochvalu dětského hřiště. Bohužel se v letošním roce sešlo více komplikací naráz. Nedostatek pracovních sil spolu s mimořádně bohatými dešťovými srážkami zapříčinil, že ošetření a úprava zeleně není taková, jakou bychom si přáli. Na lesopark také zajisté dojde, ale zřejmě až po skončení léta. Neoprávněné čerpání vody nechám prověřit kompetentním orgánem. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města
03.08.2021 22:17:56 - Eva
Dobrý den, pane starosto, ráda bych se Vás zeptala, kdy bude dokončena rekonstrukce vodárny v Hrabákově ulici. Dále by mě zajímalo, jestli bude dodržen termín, na kterém se město s firmou, která opravu zajišťuje, předpokládám smluvně domluvilo. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá již poměrně dlouho,předpokládám, že termin dodržen nebude. Má město v tomto případě vyjednány pokuty za zdržení stavby tak, jak tomu bývá v jiných městech? Abych Vám vysvětlila můj dotaz. Na této stavbě se "pracuje" tak, že tam je největší ruch kolem cca 6. - 7. h. ráno a za další hodinou dvě už na stavbě nikdo není. Pak se tam nikdo třeba týden neukáže, pak se tam pracuje opět tak jeden den, opět třeba 3 dny nic a tak pořád dokola. S takovým tempem bude rekonstrukce trvat tak dalších 10 let. Doufám,že vaším argumentem nebude to, že není hezké počasí, i za hezkého počasí tam většinou nikdo není... Děkuji za odpověď.
Odpověď - 10.08.2021 08:08:24
Vážená paní Evo, harmonogram prací je součástí smlouvy o dílo. Původní smluvní termín dokončení prací byl do 12 měsíců od termínu předání staveniště, tzn. do 10. 6. 2021. Během stavby se však vyskytly nepředvídatelné skutečnosti technického rázu, které s sebou přinesly navýšení rozsahu prací. Aby bylo zajištěno plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou, musela být navíc po celou dobu rekonstrukce zachována provozuschopnost jedné z komor vodojemu. Zhotovitel provedl rekapitulaci nutných přerušení prací, průběžně vedených ve stavebním deníku, a ve vztahu k navýšení rozsahu prací předpokládá posun konečného termínu do 19.11.2021. V současné době probíhají sanační práce vnitřních ploch jedné z komor vodojemu (druhá komora je již zcela zprovozněna) a připravuje se povrch vrchlíku střechy pro provedení ztužujících věnců. Práce na zpevněných plochách a oplocení nelze nyní provádět vzhledem k potřebě pohybu těžké techniky na staveništi. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
21.07.2021 11:23:22 - Miroslav Rosenberg
Dobrý den, omlouvám se že opět otravuji ale nedostal jsem od Vás odpověď na druhou otázku týkající´se vody ve sklepě asi před deseti lety zde proběhla rekonstrukce kanalizace a od té doby když trochu víc zaprší tak máme 30 až 40cm vody ve sklepě a netýká se jen mě před domem mám bývalou obecní studnu ze které byl udělán přepad ale při rekonstrukci ho zrušili a od té doby problém na přepad jsem vedoucího stavby upozornil ale odpověd byla že to nemá v plánech a že ho to tedy nezajímá můžete poradit na koho se obrátit?
Odpověď - 26.07.2021 13:40:18
Vážený pane Rosenbergu, ulice Mariánské údolí je zatížená dešťovými vodami, které stékají ze Svaté Hory dále z ulice Hrabákova a nám. Dr. Theurera. Město se snaží dešťové vody likvidovat, v zastavěných lokalitách většinou svedením do dešťové, případně do jednotné kanalizace, v poslední době také instalací retenčních - vsakovacích objektů. V současné době Odbor investic a rozvoje města zadal zpracování projektové dokumentace, která má za úkol snížit množství dešťových vod, přitékajících do ulice Mariánské údolí a do ulice Hornická. Předpokládáme, že projektová dokumentace bude dokončena počátkem roku 2022 a po následné realizaci navržených opatření dojde k částečnému zlepšení stavu, který popisujete. Máme však důvody se domnívat, že sklep Vašeho domu je zatížen zejména spodními vodami. Je velmi složité zamezit pronikání spodních vod do sklepů domů, zvláště pokud tyto domy nemají izolaci proti vlhkosti. Situaci s existencí obecní studny před Vaším domem prověříme a zkonzultujeme s odborníkem - projektantem, abychom zjistili, zda je možné nalézt řešení problému se spodní vodou ve Vašem domě. Předem ale upozorňujeme na skutečnost, že zdrojů spodní vody ve sklepě Vašeho domu může být více a není v silách města, jakožto vlastníka komunikace přilehlé k Vaší nemovitosti, učinit taková opatření, která zcela problém se spodní vodou ve Vašem sklepě odstraní.S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
14.07.2021 12:20:18 - áďa
Dobrý den!
Stále se řeší parkování na sídlišti (Příbram VII). Myslím, že by se situace zlepšila pokud by město v obytném území zakázalo parkování dodávkových automobilů. Večer jich na parkovištích pro osobní automobily napočtu v řádu desítek. Jejich řidiči zde patrně bydlí. Mnoho měst to řeší zákazem stání na území města po 18 hodině mimo vyhrazené parkoviště. Neuvažujete o tom také?
Děkuji.
Odpověď - 19.07.2021 10:15:29
Dobrý den, to, co popisujete, bude řešit nastavení zón, které je v současné době ve fázi přípravy. Dojde k zásadnímu znevýhodnění pro parkování jiných vozidel, než vozidel rezidentů. Znamená to, že každé další vozidlo bude zpoplatněno více. Lze tedy předpokládat, že různá služební vozidla budou následně parkována jinde, např. v areálu firem, kam bez pochyby patří. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
12.07.2021 09:55:29 - Smutný
Děkuji za odpověď, ale zřejmě si nerozumíme.. Píšete, že v Gen. Kholla vznikne 200 parkovacích míst. No, pokud tam nepostavíte parkovací dům, tak o tom reálně dost pochybuji. Vy máte totiž na mysli, že tam vzniknou nějaká parkovací místa, ale kromě toho že zlegalizujete ty, která tam už k parkování slouží a výsledek bude cca 200 míst. To ale de facto znamená, že situace se na místě jen zpřehlední. Na ty vzniklá místa se postaví ti, kdo parkují fakt šíleně (tráva, křižovatky), maximálně na ně měsťáci vyženou někoho z okolních ulic - ne všechny!, např. Ostravská chodníky, Okružní, tam se nedá normálně projet, trávníky a tak.. Takže se nemusíte dovolit mi oponovat, argumenty ale bohužel chybí. Velmi děkuji za sdělení termínů zón a parkovacích domů, s důvěrou je budu vyhlížet!
Odpověď - 19.07.2021 15:20:53
Vážený pane Smutný, k Vašemu poslednímu dotazu jen doplňuji: po rekonstrukci v ulici Gen. Kholla bude celkem 197 parkovacích míst. Původní stav byl 63 parkovacích míst (počítáme zde pouze legální parkovací místa, nikoliv tedy místa v křižovatce nebo zeleni). Nová parkovací místa počítají pouze s parkováním na zpevněných plochách k tomu určených, nikoliv na zeleni nebo podél obrubníku s výsledkem zúžení komunikace. Vznikne zde tedy celkově 134 nových legálních parkovacích stání. Dojde zde tedy nejen k nárůstu parkovacích míst, ale i zvýšení bezpečnosti provozu. K většímu navýšení parkovacích míst už nelze přistoupit, protože je nutné zde zachovat také zeleň a hrací prvky pro děti. Nechceme zde vytvořit pouze betonovou plochu pro automobily, ale také místo pro lidi. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
03.07.2021 22:14:58 - Miroslav Rosenberg
Dobrý den,bohužel opět se musím ozvat už k otázce ktero jsem zde nedávno psal viz níže musím konstatovat že se absolutně nic nezměnilo denně spousty aut bez povolení parkování vymlouval jste se na covid ale vládní nařizeni se zásadne uvolnilo ale stále se nic neděje parkuje zde kdo chce mám ještě jednu otázku asi před deseti lety zde proběhla rekonstrukce kanalizace a od té doby když trochu víc zaprší tak máme 30 až 40cm vody ve sklepě a netýká se jen mě před domem mám bývalou obecní studnu ze které byl udělán přepad ale při rekonstrukci ho zrušili a od té doby problém na přepad jsem vedoucího stavby upozornil ale odpověd byla ze to nemá v plánech a že ho to tedy nezajímá můžete poradit na koho se obrátit?
zde minulý dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně parkovacích zón, proč lidi kteří v zóně bydlí musí každý rok na úřad pro parkovací kartičku ale v zóně si parkuje kdo chce a nikdo to neřeší občas ale opravdu občas projde městská policie a rozdá parkovačky za stěrač a tím to končí konkrétně třeba zóna A Mariánské údolí kde bydlím zde denně parkují desítky aut bez povolení a to i před vjezdama do garáží a lidé co tu bydlí nemají kde zaparkovat konkrétně mě se mnohokrát stalo že jsem se nedostal z garáže nebo do garáže po kontaktování Městské pilicie lísteček za stěrač toť vše. Už jsem tento dotaz na toto místo psal ale nikdo mi neodpověděl zkouším tedy znovu. Je to smutné a ke zlosti když nemohu zaparkovat před vlastním domem a to ani v garáži. Myslím že alespoń nějaké vodorvné značení by částečně problém řeěilo samozřejmě s podporou policie.
S pozdeavem M.Rosenberg
Odpověď - 28.05.2021 12:42:22
Vážený pane Rosenbergu, Městská policie Příbram se v době vyhlášeného nouzového stavu zaměřovala především na kontrolu dodržování vydaných vládních nařízení. Parkovací zóny a kontrola parkovišť tedy nebyla po celou tuto dobu pro naše strážníky prioritní. Dále si dovolím upozornit, že vzhledem k omezení úředních hodin městského úřadu nebylo možné všem tyto karty včas a fyzicky vydávat. Tato doba již naštěstí pominula a naší strážníci se na tuto lokalitu opět zaměří. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
Odpověď - 21.07.2021 07:44:22
Vážený pane Rosenbergu, od ukončení nouzového stavu bylo v dané lokalitě uděleno 23 pokut za parkování. Na základě Vašeho podnětu jsem vydal pokyn městské policii, aby se na tuto lokalitu ještě více zaměřila. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
02.07.2021 11:15:07 - Eva
Dobrý den. Prosím o odpověď, proč se nezačalo s opravou mostu u Dolní obory současně s rekonstrukcí kruhového objezdu a uzavírka Plzeňské by pak byla kratší. Proč se opravy v Příbrami neplánujíZ logicky? Eva
Odpověď - 02.07.2021 13:48:56
Vážená paní Evo, most u Dolní Obory stejně tak jako kruhový objezd jsou majetkem ve správě ŘSD. Do značné míry nedokážeme ovlivnit jak, kdy a v jakém časovém horizontu budou práce na těchto komunikacích probíhat. V případě rekonstrukcí místních komunikací se snažíme o koordinaci, ale u těch, které nejsou v našem majetku, není toto možné. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města
25.06.2021 22:29:03 - Zeisek zdeněk
Dobrý den pane starosto,
dočetl jsem se,že jakýsi geneticky poškozený jedinec pobodal sedmi bodnými ranami svého spolužáka,přičemž jedna bodná rána byla malý kousek od oka a dále tento měl seznam žáků,které mohl čekat podobný incident.
Vždy jsem považoval komunistickou ideologii za špatnou a neakceptovatelnou,avšak v některých oblastech byli o několik kroků před současným sobeckým,ignorantským režimem,kdy ti co by mohli činit raději najdou argumenty proč to či ono nejde,ale jen do doby dokud se jich nebo jejich rodiny netýká..Vím,z mládí,že na naší ZDŠ byl podobný exot,avšak komunisté ho separovali do tzv. polepšovny a již ho na škole nikdo neviděl.V žádném případě nejsem rasista ani proti menšinám.Nicméně bych chtěl vědět jaké barvy pleti byl útočník.Je tato otázka tabu,nebo snad bude považována za rasistickou?
Takže závěrem bych vás žádal,abyste se i Vy osobně zamyslel nad situací,která dále posiluje lhostejnost u občanů.
Odpověď - 28.06.2021 08:48:31
Vážený pane Zeisku, věřte, že nad danou situací nejenom přemýšlím, ale snažím se v dané věci konat. Se zástupci škol a dalších ostatních zainteresovaných institucí hledáme možnosti a způsoby, jak podobným incidentům předcházet. Pravdu máte v tom, že současné nastavení prevence a zejména pak represe proti sociálně patologickému jednání není dostatečně důrazné. Je pouze na každém jednotlivci, aby jednal podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a neschovával se za mnohdy nefunkční pokyny ministerstev. K Vaší otázce, jaké barvy pleti byl útočník na ZŠ se bohužel nemohu vyjádřit vhledem k tomu, že se jedná o nezletilého a vzhledem k tomu, že stále probíhá vyšetřování. Nedomnívám se však, že by měl patřit k některé z etnických menšin. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
25.06.2021 17:42:26 - Jakub B.
Dobrý den starosto, vracím se k mému dotazu z 9.6.2021. Asi záměrně jste mi neodpověděl na všechny mé otázky (i když mám pochyby, že odpověď pochází z vašeho pera). Argumenty o intenzitě dopravy jsou nezpochybnitelné. Ale tyto čísla vám byla známá již před 2-3 roky, kdy jste komunikovali s občany a osadními výbory o konkrétní podobě druhé části obchvatu. Když se podíváte na zveřejněné mapy nebo na vizualizaci obchvatu (https://www.youtube.com/watch?v=n3VjQwe8dKI), tak zde žádná křižovatka obchvatu s drkolnovskou spojkou není. Ještě jednou vás žádám o odpovědi na otázky:
1) Proč před rokem stavební úřad (V. Vrba) žežickým tvrdil, že od budoucího kruhového objezdu na Brodě nemůže být podle norem další křížení ve vzdálenosti menší než 1,5 kilometru (v tomto případě by to bylo cca 1,2 km) a letos už to možné je?
2) Proč tuto skutečnost před občany zamlčujete a alespoň jí neřešíte s osadními výbory, kterých se to nejvíce dotýká?
Nebojuji proti realizaci obchvatu - vím, že je potřebný. Také vím, že mým dotazem již nic nezměním. "Bojuji" ale proti aroganci moci, kterou váš úřad v tomto případě použil, aby dosáhl svého. Takové chování, které ignoruje občany zde dlouhých 40 let představovala jistá politická strana ... Děkuji za reakci.
Odpověď - 29.06.2021 11:45:12
Vážený pane Jakube, nedomnívám se, že bychom v případě řešení JVO praktikovali něco, co by šlo, byť jen náznakem, označit arogancí moci. Naopak, jako město se k výstavbě JVO stavíme tak, abychom minimalizovali největší dopad na dotčené části města a jejich obyvatele. Co se týká Vašeho dotazu ohledně drkolnovské propojky, tak je skutečně pravdou, že parametr 1,5 km pro sjezd z JVO odpovídá normě ČSN 736101. Propojení ulice Zdabořská a Rožmitálská v KM 4,360 není součástí projektové dokumentace, kterou stavební úřad posuzoval. Domnívám se, že by bylo vhodnější, abychom se o celé věci případně pobavili osobně a to za přítomnosti zástupce stavebního úřadu a případně zástupce Odboru silničního hospodářství. Nemáme jakýkoli zájem cokoli zamlčovat. Jde nám o prospěch všech občanů města. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
25.06.2021 14:10:40 - Jaroslav
Dobrý den, nepochybuji, že to již někoho napadlo, ale rád bych o tom případně věděl více a byl na naše město hrdý (hrdější) - uvažujete o zaslání pomoci pro obce jižní Moravy zasažené "tornádem"? Případně v jaké formě a výši. Vím, že máme dobré jednotky dobrovolných hasičů, dobře fungující CSZS a na účtech značné sumy, ze kterých pokud se ukrojí statisíce, či jednotky milionů, naše město neutrpí a někde to může hodně pomoci. Děkuji pane starosto, ať již za informaci nebo dokonce budoucí dobrý skutek.
Odpověď - 29.06.2021 11:29:27
Vážený pane Jaroslave, dne 28. 6. 2021 rozhodla rada města o finanční pomoci pro 6 nejpostiženějších obcí. Dohromady se jedná o částku 120.000 Kč. Na 19. 7. 2021 svolávám mimořádné zastupitelstvo města, které bude rozhodovat o případném poskytnutí vyššího finančního daru. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
25.06.2021 14:02:29 - Smutný
Vážený pane starosto, léto běží, další rok se překulí přes svou polovinu a já mám dotaz. Jak to vypadá s parkováním ve městě? Pana kolegy místostarosty se neptám, raději jdu k samotné "hlavě" města, věřím, že informace i představu máte. Kdy se začne zónovat? Kdy se začne budovat? Kdy se začne výrazně upravovat? Víte, už dva roky čtu pouze o tom, co se plánuje, často se opakuje, co se udělalo (v rámci jednotek míst). Generel dopravy už máte, jak jsem četl, i když pochybuji o jeho potřebě. Víte, volby se blíží a jak známo co se neudělá do voleb, udělat se nemusí. Obdivuji náročné a nákladné projekty typu kanalizace Lazec, oprava 8.ZŠ na dům pro seniory, atd. Ale palčivý problém, který se týká úplně všech = parkování? Děkuji za odpověď, stačí velmi, velmi stručná - kdy se kde začne, kdy to bude hotové.
Odpověď - 02.07.2021 13:33:05
Vážený pane Smutný, děkuji Vám za Váš dotaz a důvěru. Jsem si vědom palčivého problému parkování v našem městě. Parkovací místa budujeme, již se jich hodně zrealizovalo a další se s realizací v letošním roce připravují. Dovolím si oponovat, že se nejedná o jednotky, ale desítky nově vzniklých parkovacích míst. Jen na Gen.Kholla jich letos například vznikne na dvě stovky. Nadále intenzivně hledáme možnosti, kde ve větším množství nová parkovací místa vybudovat a již jsou rozběhnuté projekty, které by měly zajistit výrazné navýšení parkovacích míst. Věřím a doufám, že se tyto připravované projekty podaří zrealizovat ještě do voleb. Jedná se konkrétně o tři lokality pro parkovací domy - jeden u autobusového/vlakového nádraží, jeden v centru města a další na sídlišti. Tyto tři parkodomy by měly zvýšit kapacitu parkování o 500-700 parkovacích míst v nejvíce postižených oblastech, což je počet, který nám ve městě reálně chybí. Co se týká zavedení parkovacích zón v Příbrami, tak projekt na parkovací zóny již probíhá. V první fázi by tato zóna měla vzniknout v centru města a jeho přilehlých oblastech. V současnosti je připravena projektová dokumentace na dopravní značení, která je předložena k připomínkování na Policii ČR. Zároveň probíhá příprava všech potřebných nařízení města a příprava softwarového vybavení. Začátek procesu realizace parkovacích zón je naplánován na rok 2022. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
24.06.2021 17:46:57 - Ladislav Nepožitek
Dobrý den, nejedná se o otázku, ale o pochvalu pro Městskou policii. Vrátil jsem do Příbrami po delší době a otevřel si vinný bar v dolní části URANU. Pomalu se učí lidi sem chodit na moravské vínko. Ale pravidelně cca 10 metrů se zde schází lidi, kteří zde pijí pivo z prodejny a všude močí. To se pak ostatním lidem nechce v blízkosti zůstávat. Dovolil jsem si zavolat na Městskou policii a ta brzo přijela a tyto lidi bezproblémově zpacifikovala. Mají těžkou práci a tímto bych jim chtěl poděkovat u Vaší osoby. Děkuji.
Odpověď - 25.06.2021 10:47:27
Vážený pane Nepožitku, děkuji za pochvalu, kterou strážníkům rád předám. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
23.06.2021 00:57:57 - Kučerová
Dobrý den, chtěla bych navrhnout vybudování (zpevněné) parkovací plochy, kde stejně auta už nyní parkují. Jedná se o malou plochu v Čechovské ulici č.p. 114 (foto zde: https://i.ibb.co/dWQRBYd/1.jpg ). Další "rozježděné" místo je vedle popelnic před č.p. 113 (foto zde: https://i.ibb.co/7KWXLT9/2.jpg ); jak je vidět, když prší, vznikne zde louže a na rozježděné místo tak nikdo neparkuje. Auta tak parkují vedle, čímž zúží silnici, což pak může být problém pro větší vozidla (IZS, TS - popeláři) tudy projet. Tak vás chci požádat, zda by se tato místa mohla nějak vyřešit - vybudovat zde legální parkovací místa. Děkuji. Kučerová
Odpověď - 24.06.2021 10:12:14
Vážená paní Kučerová, děkuji za Váš podnět týkající se lokality k vybudování zpevněných ploch pro parkování. Při nejbližší příležitosti prohovořím možnosti realizace s technickými službami. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
09.06.2021 16:42:11 - Jakub B.
Dobrý den starosto, v dubnových minutkách z radnice jste nám povídal něco málo o jihovýchodním obchvatu. 26.02.2021 jste občanovi na webu MěÚ odpovídal, že ŘSD ČR vám nepovolilo připojit drkolnovskou spojku na JV obchvat. Zákulisní informace mluví o tom, že jste podali odvolání a že by drkolnovská spojka mohla být na JV obchvat připojena mimoúrovňovou křižovatkou. Zaráží mě na tom několik faktů. Před rokem k tomuto tématu Vladimír Vrba uvedl, že od budoucího kruhového objezdu na Brodě může být podle norem další křížení ve vzdálenosti nejblíže 1,5 kilometru (v tomto případě by to bylo cca 1,2 km). Proč chcete i nadále svést dopravu z obchvatu do klidné městské čtvrti? Proč tuto skutečnost zamlčujete a neřešíte jí s osadními výbory potažmo občany, kterých se to nejvíce dotýká? Dalším faktem který nahrává spekulacím proč chcete připojit spojku na JV obchvat, jsou sousedící pozemky "nejmenovaného" pana radního. I přestože je na Zdaboři "místní", tak lobuje ve prospěch drkolnovské spojky. Jeho pozemky jsou v ÚP určené pro výstavbu industriální zóny (lokalita VN4 v ÚP) a důsledkem jejich snažšího napojení na JVO by bylo mohlo jejich zhodnocení. JV obchvat (v celé své délce) je pro Příbram potřebný. Neobejde se bez ústupků a kompromisů což mezi lidmi, kterých se to dotýká vzbuzuje spoustu emocí. Ty jsou rozdmýchány také tím, že si vy a váš stavební úřad hrajete na svém písečku a o svém konání, které se týká "veřejného zájmu" dostatečně neinformujete. Prosím tedy o vaši reakci na výše uvedené informace.
Odpověď - 17.06.2021 13:00:45
Vážený pane Jakube, v ÚPD je navržena včetně napojení na JV obchvat. Pro toto napojení je vymezena stopa pro VSP DI0. Dle územního plánu navrženo na Zdaboři vymezené rozvojové území s celkovou zastavitelnou výměrou 39,2 ha a 14 ha. Jedná se o území s výraznou převahou bydlení, služeb pro bydlení - a to jak individuálního (rodinné domy), tak kolektivního (bytové domy) charakteru. Ve výhledu (do roku 2045) zde tedy naroste individuální automobilová doprava. Pokud nebude propojka Rožmitálská – Zdabořská napojena na JV obchvat dojde k přitížení Zdabořské ulice na vjezdu do OK s Brodskou na intenzitu dopravy 14,0 tis. voz/den. OK Zdabořská x Brodská má 5 paprsků a vnější průměr 45 m. Celkové její zatížení by v tomto scénáři dosahovalo 24 tis. voz/den, přičemž maximální denní kapacita okružní křižovatky s jedním pruhem na okružním pásu a jedním pruhem na vjezdech se pohybuje v rozmezí 24 – 32 tis. voz/den. Je zřejmé, že by křižovatka významně snížila úroveň kvality dopravy a přiblížila by se k hranicím svojí kapacity, což v dopravních špičkách představuje již významné dopravní zpoždění. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
1 |…| 76