Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Na vulgární, osobní či hrubá sdělení nebudu reagovat, a to ani v případě, budou-li ukryta za otázkou. Je vhodné si uvědomit, že i starosta města, byť je zodpovědný za množství věcí, zůstává stále obyčejným člověkem se standardním prožíváním a běžnou mírou odolnosti vůči invektivám.

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 71  
20.11.2020 22:28:56 - Martin
Dobrý den pane starosto,
mám prosbu týkající se rekonstrukce Milínské ul. Na webu města (tyto otázky ze dne 30.07.2020 11:52:07 - Josef) jste psal, že započne v r. 2021. Bude (je) možné někde prohlédnout studii či projekt a nějak ho připomínkovat?
Děkuji za odpověď
Odpověď - 24.11.2020 10:30:15
Vážený pane Martine, rekonstrukce Milínské ulice bude probíhat v etapách. V 1. etapě budou na řadě přeložky vodovodu a kanalizace a všech sítí. Konkrétnější informace Vám rádi poskytnou odborníci Odboru investic a rozvoje města na tel.: 318 402 550, e-mail: marketa.pavlistova-havlova@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
15.11.2020 23:45:03 - Petr
Dobrý den pane Konvalinko / Dobrý den paní Brožíková,

reaguji na Vaši odpověď na můj dotaz k rizikovosti práce zaměstnanců mateřských škol ze dne 2.11.2020.

Na úvod musím konstatovat, že tak obecnou a nicneříkající odpověď jsem opravdu nečekal.

Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem ve svém dotazu rizikovost ostatních zaměstnání, především práce zdravotníků v první linii, nijak nerozporoval. Můj dotaz směřoval pouze k rizikovosti práce učitelů a ostatních zaměstnanců MŠ, neboť právě oni přichází do přímého styku s dětmi, a to bez ochrany jejich zdraví.

Ostatní profese se alespoň chrání rouškami a dalšími ochrannými prostředky. V prostředí školky však děti roušky nenosí, učitelé stejně tak. Chápete ten rozdíl? Zaměstnance MŠ tak vystavujete mnohem vyšší pravděpodobnosti setkání s virem, a tím pádem je zde vyšší riziko dalšího šíření viru.

Nechápu, proč by děti i učitelé nemohli ve školkách nosit roušky? Nepokoušejte se mě uchlácholit nesmyslným tvrzením, že děti nepředstavují riziko. Děti jsou častými přenašeči viru, i když žádné příznaky nemají - viz statistiky nakažených učitelů. Navíc děti by zcela bez problémů a bez psychických následků zvládly nosit roušky. To jen současná společnost a jejich rodiče z nich dělají "chudinky".

Nyní se budu opakovat, výše uvedeným tvrzením nijak nerozporuji rizikovost či zásluhovost ostatních profesí. Naopak si práce všech lidí v první linii velmi cením.

Ale zpět k MŠ. Proč nepodpoříte ochranu zdraví zaměstnanců MŠ jakýmkoliv smysluplnným řešením? Např. uzavřením školek, příp. omezením max. počtu dětí ve třídě, či alespoň omezením možnosti využití školek pouze pro potřebné rodiče, tj. pracující (nyní školky navštěvují i děti rodičů, co jsou doma a nepracují)? Proč nenařídíte povinnost zakrytí nosu a úst jak pro děti, tak učitele a ostatní zaměstnance MŠ?

V odpovědi na můj dotaz jste mimo jiné uvedla, že nemoc covid-19 tu s námi už zůstane, a tudíž se musíme naučit s touto nemocí žít. Proč se tedy s touto nemocí učí žít jen některé profese? Proč se s touto nemocí neučí žít i zaměstnanci na úřadě města, které chráníte omezením úředních hodin, a povinností zakrytí úst a nosu? Vím, je to vládní nařízení, ale vnímáte ten rozdíl? Samozřejmě nechci, aby byli zaměstnanci úřadu nijak vystaveni nebezpečí, pouze se snažím upozornit na nesmyslnost nařízení a padlých argumentů. I zaměstnanci MŠ mají právo na ochranu svého zdraví, ale město ani stát je bohužel nijak nepodporuje.

Děkuji
Odpověď - 20.11.2020 11:13:21
Dobrý den občane Petře, Ve Vašem současném e-mailu hodnotíte minulou odpověď jako obecnou a nicneříkající. Ale Váš minulý dopis většinou obsahoval buď soupis obecně známých informací, nebo konstatování současného stavu a také Vaše osobní názory týkající se nákazy covidem-19 v souvislosti s provozem mateřských škol. K tomu již není co dodat. Dopis obsahoval pouze jednu prosbu ve formě výzvy, abychom si vzpomněli na jarní vlnu tohoto onemocnění, kdy město Příbram včas zareagovalo a uzavřelo mateřské školy, spolu s prosbou, abychom zvážili opětovné uzavření MŠ. Protože bylo zřejmé, že je třeba vysvětlit jaké možnosti směrem k Vašim výzvám zřizovatel má, byl součástí odpovědi tento odstavec: „Na rozdíl od jarního nouzového stavu, kdy vláda ponechala rozhodnutí o uzavření MŠ na zřizovatelích, nyní současně s vyhlášením podzimního nouzového stavu předala kompetence o omezování provozů škol krajským hygienickým stanicím, které jsou oprávněny vydávat příslušná nařízení.“ Pokud jste se chtěl dotázat, jak vyplývá z Vašeho e-mailu ze dne 16. listopadu 2020, zda je práce učitelů a ostatních zaměstnanců MŠ riziková, případně proč ve školkách nemusí děti a učitelé nosit roušky, zatímco v ostatních profesích je to povinné, pak to ze znění minulého dopisu nebylo zřejmé. Bohužel na takovou otázku Vám nemůže dát odpověď město Příbram, přestože je zřizovatelem mateřských škol. Je třeba ji položit v souladu s kompetencemi např. Krajské hygienické stanici, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu školství, případně vládě ČR. Odpověď na otázku z portálu dne 15.11.2020 „Proč nepodpoříte ochranu zdraví zaměstnanců MŠ jakýmkoliv smysluplným řešením? Např. uzavřením školek, příp. omezením max. počtu dětí ve třídě, či alespoň omezením možnosti využití školek pouze pro potřebné rodiče, tj. pracující (nyní školky navštěvují i děti rodičů, co jsou doma a nepracují)? Proč nenařídíte povinnost zakrytí nosu a úst jak pro děti, tak učitele a ostatní zaměstnance MŠ?“ je prostá. Zřizovatel i ředitelé jím zřizovaných škol se musí řídit platnou legislativou, která tyto Vaše konkrétní návrhy na podporu zaměstnanců neumožňuje. Také na tyto dotazy, stejně tak jako na otázky uvedené ve Vašem posledním odstavci, Vám může dát odpověď pouze kompetentní orgán, tzn. Krajská hygienická stanice, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, případně vláda ČR. Město nemůže být vykladatelem legislativy vydané výše uvedenými orgány. S pozdravem Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka.
04.11.2020 21:21:29 - Prosíková J.
Dobrý den, pane starosto, prosím, můžete sdělit, proč už delší dobu nejsou zveřejňovány počty nakažených za poslední den a počet zemřelých na covid 19 v Příbrami (tak jak je tomu dosud pro Středočeský kraj a Příbramsko)? Donedávna i tyto informace byly denně na Oficiálních webových stránkách města - Koronavirus - Aktuální situace ve Středočeském kraji a na Příbramsku, z toho Příbram? Děkuji a přeji pevné zdraví!
Odpověď - 05.11.2020 07:56:16
https://koronavirus.pribram.eu/aktualni-situace
04.11.2020 06:55:41 - Josef
Dobrý den starosto, také se přidám k tématu tlačítek semaforů ;-) Dodnes jsem tu úplně nepochopil jejich princip. Chci přejít - stisknu tlačítko - a po určitém časovém intervalu se objeví zelený panáček a můžu jít. V Příbrami spíše běžet, protože v půlce přechodu již svítí červená (chudáci starší lidé, kteří se např. s berlemi dostanou tak do třetiny a pak se studeným potem na zádech a vytřeštěnýma očima sledují přijíždějící automobily). Tomu bych rozuměl. Pak je tu druhá situace, která mě vytáčí do běla. Docházím k přechodu a nestihnu stisknout tlačítko - autům naskočí červená - rozjedou se pouze auta z vedlejší silnice a chodci stojí a koukají. Panáček pro chodce zůstává červený. Proč? Proč nemůže zezelenat stejně jako v prvním případě? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 06.11.2020 09:09:15
Vážený pane Josefe, dopravní signalizace je nastavena pro plynulý provoz na pozemních komunikacích a je propočtena na každou světelnou křižovatku. Co se týká přecházení na přechodu a následného naskočení červené - toto upravuje vyhláška 30/2001 Sb. "Po rozsvícení signálu pro chodce se znamením stůj smí chodec, který již do vozovky vstoupil, dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem (nemusí přerušit přecházení ani na případném mezilehlém dopravním ostrůvku)". Systém tlačítek bohužel nejde nastavit jinak, než že stisknutí tlačítka pro chodce musí být v určitém časovém předstihu tak, aby systém mohl na toto zareagovat. Pokud stisknete tlačítko v době, když už se mění režim světel na křižovatce, není systém schopen na toto reagovat. Děkujeme za pochopení S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
03.11.2020 16:00:29 - Miroslav
Vážený pane starosto,chtěl bych se Vás zeptat,který chytrák povolil uzavření parkoviště v ulici Seifertova a ulici Budovatelů? Chápu,že se tady provádějí výkopové práce. Ale je znemožněno parkování a kde mají lidé parkovat,když už před tím byla nouze o volné místo? V uzavřených místech celý den nikdo nedělá!! Tak z jakého důvodu je to uzavřené? Pak bych se chtěl zeptat na revitalizaci nádvoří Křižáku? Prozatím to vypadá dobře ale myslím si také,že dost smutně. Plánujete to oživit nějakou zelení,kytkami atd.? Takto je to jen betonová plocha. Děkuji. S pozdravem Miroslav
Odpověď - 05.11.2020 10:46:53
Vážený pane Miroslave, v prostoru pěší zóny se se zelení počítá, a to zejména se stromy, které by v tuto chvíli již měly být vysazeny. Další osazení zelení, např. v květináčích budeme zvažovat s ohledem na fungování pěší zóny jako takové. Obecně počítáme v dané lokalitě s minimem městského mobiliáře, a to proto, aby se nestával místem, na kterém budou sedávat skupiny hlučících a nepřizpůsobivých jedinců. Domnívám se, že po revitalizaci bude pěší zóna vypadat skutečně pěkně a kvalita života tamních obyvatel se zlepší. Část parkoviště v ulici Seifertova (cca 8 míst) a v ul. Budovatelů je uzavřeno z důvodu pokládky kabelů NN, kterou provádí firma Energon Dobříš s.r.o. Výkopové práce včetně úpravy povrchů parkoviště by měly být ukončeny, dle projednání s provádějící firmou, do 14.11.2020. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
02.11.2020 08:10:59 - Petr
Dobrý den pane starosto,

nemohl jsem si nevšimnout, že onemocnění covid-19 bylo zaneseno už do 50% mateřských škol zřizovaných městem Příbram, konkrétně MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, MŠ Perníková chaloupka, MŠ Bratří Čapků, MŠ Jana Drdy, MŠ Školní a MŠ Rybička.

Nikdo v ČR při současné epidemiologické situaci neřeší, že právě mateřské školy jsou výrazným rizikovým místem pro šíření nákazy. Vše se nechá dojít do fáze zanesení nákazy do prostředí školy, kdy teprve hygienická stanice rozhodne o karanténním opatření.

Prosím, chci připomenout, že se v předškolních zařízeních setkávají děti a učitelé bez roušek. Děti se zde setkávají i s ostatními nepedagogickými pracovníky.

Děti většinou nemají zcela osvojeny základní hygienické návyky, nechovají se ukázněně, a horko těžko mezi sebou, učiteli a dalšími pracovníky udrží doporučený odstup 2 metry. Učitelé jim musí pomáhat při různých situacích, během kterých s dětmi přicházejí do velmi těsného kontaktu. Navíc, ne všichni rodiče dokáží správně zvážit vhodnost přivedení svého potomka do MŠ v případě výskytu příznaků respiračních onemocnění (rýma, kašel apod.).

Myslím, že v současné situaci není prostředí mateřských škol vhodné ani pro děti, ani pro učitele a ostatní pracovníky MŠ.

Děti se mohou mezi sebou či od personálu školy nakazit, a toto onemocnění dále šířit ve svých rodinách, odkud se onemocnění může šířit dále. Učitelé i ostatní pracovníci, kteří s dětmi přicházejí do těsného kontaktu, pomáhají jim smrkat a dodržovat osobní hygienu, se také mohou snadno od dětí nakazit, a virus dále roznášet ve svých rodinách, odkud se virus může opět šířit dále. Děti se k učitelům navíc mohou např. přitulit a vyžadovat objetí (učitelé je těžko odmítnou), což opět napomáhá šírení viru v populaci.

Připomenu i fakt, že velká část zaměstnanců mateřských škol tvoří právě lidé z rizikových skupin, u kterých může být průběh onemocnění covid-19 závažný.

Myslím, že by si děti, rodiče, prarodiče, paní učitelky i nepedagogický personál mateřských škol zasloužili ochranu jejich zdraví. Vždyť i kvůli tomu došlo v ČR k uzavření základních, střednúch i vysokých škol do doby, než se epidemiologická situace opět zlepší. Nemyslím si, že to riziko šíření viru je v MŠ nižší, ba naopak je vyšší díky velmi blízkému kontaktu zaměstnanců MŠ s dětmi, který ve vyšších stupních školského systému není běžný.

Prosím, vzpomeňte si na jarní vlnu tohoto onemocnění, kdy město Příbram včas zareagovalo, a mateřské školy uzavřelo. I díky tomuto kroku se podařilo tehdejší nepříznivou epidemiologickou situaci včas zvrátit k lepšímu.

Na závěr bych jen ještě dodal, že jsem si nikde nevšiml (ani jsem nikde nečetl), že by kdokoliv vyjádřil úctu a poděkování zaměstnancům MŠ za jejich odváděnou práci v této nelehké době. Např. za to, že se i během současné krize musejí starat o děti ostatních občanů. Připomínám, že ve školkách nejsou pro děti ani učitele povinné roušky, což je z hlediska ochrany zdraví velmi rizikové. Vždyť se i nyní ukázalo, že děti, ač nemají žádné příznaky, mohou virus dále přenášet, a zanést jej tak mezi kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ. Zaměstnanci MŠ, stejně jako jiní lidé v první linii, ohrožují své zdraví a životy pro dobro nás všech.

Prosím, zvažte opětovné uzavření MŠ ve městě Příbram. Myslím si, že jakýkoliv život má daleko vyšší cenu, než ekonomický profit.

Prosím, zároveň zvažte oficiální vyjádření úcty, podpory a poděkování všem zaměstnancům MŠ za jejich práci během koronavirové krize. Určitě si to zaslouží.

Děkuji.
Odpověď - 04.11.2020 11:16:54
Vážený pane Petře, o odpověď na Váš dotaz jsem požádal paní místostarostku Mgr. Brožíkovou, do jejíž gesce uvedená problematika náleží. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
Odpověď - 04.11.2020 11:17:56
Dobrý den občane Petře, vnímám Vaše obavy z nákazy covidem-19, které nám předkládáte ke zvážení. Popisujete obecně problematiku činnosti této doby v mateřských školách z pohledu pedagogů, nepedagogů a dětí. Ano, víme, že se nejedná o lehkou a záviděníhodnou situaci. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz také jiný pohled, a to pohled rodičů, kteří mnohdy z existenčních důvodů potřebují, aby mateřské školy otevřeny zůstaly, a aby se pedagogové, kteří předškolní vzdělávání vystudovali, jejich dětem věnovali. Potřebují to i děti, pro které by uzavření mateřských škol znamenalo ztrátu sociálního kontaktu, možnosti získávání základních návyků apod. Na rozdíl od jarního období, kdy nikdo z nás nevěděl, jakého soupeře máme před sebou, již nyní o nemoci covid -19 nějaké znalosti jsou a určitě je známo, že tu s námi zůstane trvale, a že se s ní musíme naučit žít. A aby se život lidstva nezastavil úplně, nelze rezignovat. Na rozdíl od jarního nouzového stavu, kdy vláda ponechala rozhodnutí o uzavření MŠ na zřizovatelích, nyní současně s vyhlášením podzimního nouzového stavu předala kompetence o omezování provozů škol krajským hygienickým stanicím, které jsou oprávněny vydávat příslušná nařízení. Situace s nákazou a omezováním provozu je, tak jako všude jinde, taková, že se v souvislosti s onemocněním covidem-19 omezuje provoz, nařizuje se karanténa a po odeznění nemoci či ukončení karantény provoz pokračuje. Tento vzorec se přelévá mezi školami, v čase a prostoru, ale v žádném případě zatím není nutné, aby byly všechny příbramské mateřské školy uzavřeny současně. K dnešnímu dni jsou na základě rozhodnutí KHS uzavřeny 2 MŠ. Jedná se Mateřskou školu V Zahradě, která má provoz uzavřen do 9. 11. 2020 a Mateřskou školu Jungmannova 91, provoz uzavřen do 6. 11. 2020 (dle sdělení ředitelky bude karanténa pravděpodobně prodloužena do 13. 11. 2020). Ostatní mateřské školy, které byly v minulých dnech uzavřeny, jsou již v provozu. Spíše než uzavírání škol, bychom přivítali možnost osobní přítomnosti ve školách také žáků základních škol, zejména 1. a 2. ročníků, pro které je přímá neúčast na výuce více než nepříznivá. Tyto děti budou velice těžko dohánět rozvoj kognitivních funkcí, který je pro jejich budoucí životní rozvoj zásadní. Také žáci 9. ročníků budou mít díky nedostatečné přípravě ztížen přístup ke vzdělávání, seč se všichni zainteresovaní snaží ze všech sil. Proto by bylo vhodné, aby se i oni mohli do škol vrátit. Česká republika je v této části lockdownu v porovnání s ostatními zeměmi výjimečná, a jen čas ukáže, zda budeme schopni tuto mezeru společně zaplnit. Proto je tak důležité, aby se předškolní děti mohly, pokud to je jen trochu možné, vzdělávat. Práce zaměstnanců mateřských, ale i základních, středních a dalších škol si samozřejmě vážíme, vnímáme jejich nelehkou situaci, stejně jako si ceníme práce všech ostatních, kteří dnes pracují v obtížných podmínkách, či dokonce u lůžek v první linii. Přichází-li ředitelky mateřských škol s konkrétní žádostí o pomoc, kterou je možné řešit v rámci kompetencí zřizovatele, rádi pomůžeme. Vážený pane Petře, věřte, že ředitelky našich mateřských škol jsou zkušenými odborníky na svých místech, jmenované na základě konkursů jako ty nejlepší z možných, prověřeny obtížnými situacemi, a proto zřizovatel věří, že současnou těžkou situaci zvládnou. Všichni jsme někde na začátku cesty zpět k normálnímu způsobu života a fungování společnosti. Až se svobodněji nadechneme, určitě předchozí období zhodnotíme. S pozdravem Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka.
28.10.2020 10:56:09 - Tomáš Tesařík
Dobrý den, pane starosto. Ohledně tady těch propíraných semaforů. Jsou od toho aby plnili svůj účel. Pokud má někdo obavu s mačkání tlačítka, nechť se ho nedotýká. Může počkat až ho zmáčkne jiný přecházející, nebo může přejít na místech, kde jimy provoz řízen není. Alternativa je. Toto vypínání skutečně vede k zvýšenému nebezpečí dopravních nehod. Zvláště když v jedné části města
semafory fungovali a v jiné byli vypnuty. Člověk potom podvědomě přepne na značení dopravními značkami. Osobně jsem byl svědkem jak vozidlo v tomto období projelo na sídlišti suveréně na červenou zřejmě v domnění, že jede po hlavní. Pokud se někdo úzkostlivě obává o své zdraví a bezpečnost, nechť nosí reflexivní prvky na oblečení, ať je pro řidiče dobře vidět. V tomto pošmourném podzimním počasí.
S přáním dobré imunity Tesařík.
Odpověď - 02.11.2020 08:51:14
Vážený pane Tesaříku, velice děkuji za rozumný názor, s veškerými myšlenkami se plně ztotožňuji. Pověřím naší tiskovou mluvčí, aby informovala občany o používání bezpečnostních prvků za snížené viditelnosti. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
26.10.2020 23:04:16 - Pokorná
Zdravím Vás, pane starosto..... dnes jsem byla ve 14.oo hodin v lékárně a nevěřila jsem vlastním očím. Po cestě jsem na ulicích Seifrtova, Politických vězňů, v okolí Ravaku, Alberta a na nám. 17. listopadu viděla skupinky ) 8 - 10 skupinek) mladých lidí ve věku cca 10 - 14 let BEZ ROUŠEK, OBJÍMALI SE, LÍBALI (! nezávidím) ap.. Pochopitelně, že jim nikdo nemohl nic říct, protože když to zkusil, sklidil jen pohrdání a smích. PROČ.... nikde není vidět polici , ať už MP nebo státní, a pokud, tak se pouze vozí v autech, a ani tak neprojíždějí postranní ulice. proč se tito lidé nepokutují?! To policie raději honí houbaře, když stojí u lesa na remízku :-((. Jak chcete vymýtit z PB coronavir, k dnešnímu ránu jsme měli +600 lidí s těmito příznaky. Rodiče škemrají o ošetřovné ve výši 80% a stejně se o děti nestarají (jistě, někteří ano...). Opravdu, všichni mluví o zodpovědnosti a ve finále zodpovědné složky dělají mrtvé brouky. Už vám došlo, že tady jde opravdu o životy, i vaše životy!!!!!!! Obracím se na Vás, pane starosto, protože MP mi na dotazy zásadně neodpovídá. Děkuji Vám za Vaše vyjádření a věřím, že to nebudou jen planá slova..... Hodně zdraví.
Odpověď - 27.10.2020 09:25:57
Vážená paní Pokorná, při nedávném jednání krizového štábu jsem žádal jak Policii ČR, tak městskou policii o to, aby ve větší míře dohlížely na dodržování nových opatření. Strážníci městské policie jsou opakovaně instruováni k tomu, aby namísto běžných úkolů, jako je např. kontrola parkování, se ve větší míře věnovali právě shlukujícím se osobám, které jak sama píšete, často nerespektují pokyny. V případě, že opakovaně zaznamenáte některé Vámi uváděné situace, kontaktujte prosím neprodleně Policii ČR nebo Městskou policii Příbram, linku 158 nebo 156. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
26.10.2020 16:08:59 - Prosíková J.
Pěkný den, pane starosto, dne 12. 10. jste odpovídal na dotaz ohledně zalepování tlačítek pro světla na křižovatkách. Jak jste uvedl, podle policie toto opatření není žádoucí. Dnes je, domnívám se, ale už jiná situace. Rapidně přibývá lidí s pozitivním vyšetřením na covid (o anonymních nemluvě!). Podle opatření vlády až na výjimky jsou obchody zavřené, lidé mají vycházet ven jen za nezbytnými záležitostmi. I za této situace se policie domnívá, že by se zhoršoval provoz ve městě? Vždyť už tak je maximálně utlumen. Na jaře to význam mělo, teď, kdy je situace v nákaze daleko horší, se tím zabývat nebudeme? Není na tom dost, že nemálo lidí nerespektuje nařízení vlády a nošením roušek se nezabývá či je demonstrativně na ulicích nenosí? Děkuji za odpověď a za zaslepení tlačítek u světel na přechodech. Hodně zdraví přeje Prosíková
Odpověď - 27.10.2020 13:09:59
Vážená paní Prosíková, jak správně píšete, lidé mají vycházet jen za nezbytnými záležitostmi. Provoz chodců se tímto výrazně snížil, ale automobilový provoz je stále intenzivní. Vypnutí tlačítek semaforu by tento provoz ještě zkomplikovalo. Tlačítka jsou dostatečně velká a umožňují stlačení například loktem. Situaci stále monitorujeme i s policií ČR a pokud by se situace změnila, budeme pružně na toto reagovat a v případě nutnosti k vypnutí tlačítek přistoupíme. Děkuje za Váš zájem. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
23.10.2020 16:59:11 - Marie
Dobrý den, mám otázku... na náměstí 17. listopadu, ve čtvrtek, jezdí lidé s krásnými dušičkovými věnečky, košíčky, kyticemi... a nepopsatelně levnějšími, než v běžných květinářství. Tento čtvrtek však údajně byli "vyhnáni", že oni prodávat nesmí, i když mají od MÚ povolení. Proč nesmí prodávat, když květinářství může, oni jsou navíc venku včetně roušek a dezinfekce a na farmářské trhy se může?! Jsou to "květiny" a dušičkové zboží!!!! Já to nějak nechápu.
Odpověď - 27.10.2020 09:43:52
Vážená paní Marie, máte pravdu, skutečně ve čtvrtek 22.10.2020, došlo ze strany kolegy,který má trhy na sídlišti na starosti k chybnému vyhodnocení nově nastavených protiepidemiologických opatření. Neprodleně byla provedena náprava a od pátku již trhy pokračovaly v souladu s usnesením vlády i tržním řádem. Velmi se omlouváme za pochybení a vzniklé nepříjemnosti. Od 28.10.2020 v souladu s nařízeními vlády, dochází na všech trzích v Příbrami k výraznému zúžení nabízeného sortimentu: Omezení farmářských trhů: Povolení prodávat mají pouze stánkaři nabízející čerstvé i zpracované ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky, vejce, pekařské výrobky či med. Vše ale musí být z domácí produkce. Na trzích nebude možné konzumovat zakoupené výrobky, stánkaři mezi sebou musí mít rozestupy alespoň 2 metry a v jeden čas na ploše tržiště nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
23.10.2020 08:51:47 - Martina
Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně situace koronaviru. Plánuje naše město nějaké prostory (např. hotely) pro obyvatele, kteří sdílí společnou domácnost a musí být v karanténě? Myslím tím, že se např. setkali s někým nakaženým, nebo jsou pozitivní a nemají vážné, nebo žádné příznaky. Aby se tak zabránilo případnému ohrožení nákazy pro spolubydlící /rodinu, v domě /bytě. Předem děkuji za informaci. Přeji hezký den
Odpověď - 23.10.2020 11:00:15
Vážená paní Martino, veškeré dostupné ubytovací kapacity jsme nuceni na základě pokynu KHS rezervovat pro účely ubytování osob v takzvaném mimořádném režimu. Kapacitu jsme uvolnili pro potřebu nemocnice, Policie ČR a dalších složek IZS. Ačkoliv Vaší potřebě rozumím, obávám se, že nebude v našich možnostech jí vyhovět. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
17.10.2020 20:05:00 - Zeisek zdeněk
Dobrý den pane starosto,
zajímalo by mně jaký máte názor na skutečnost,že někteří tazatelé u své otázky,případně námětu zobrazují pouze křestní jméno.Za svůj projev se stydí,nebo se něčeho bojí?
Odpověď - 19.10.2020 09:09:36
Vážený pane Zeisku, někteří lidé mají falešný pocit, že v případě uveřejnění svého jména by mohli mít nějaké problémy, jako tomu bývalo např. v minulém režimu. Tak to ale rozhodně není, jsme rádi za každý podnět, i za ten nepříjemný. Je dobré, že si lidé všímají toho, co se ve městě děje, upozorňují na to a kladou otázky. Za Váš podnět a dotaz děkuji a přeji vše dobré. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
15.10.2020 14:54:05 - Kuchyňková
Dobrý den, včera večer jsem šla po cyklostezce na Flusárně a s nástupem špatného a deštivého počasí opět přestávají správně fungovat nové solární lampy - tj. při projití kolem nich nezvýší svoji světelnou intenzitu, ale zůstávají svítit slabě (což je škoda, ale aspoň je tam nějaké světlo). Ale všimla jsem si, že jedna z lamp už nesvítí vůbec (druhá lampa směrem od viaduktu). Šla by zařídit oprava/reklamace? Děkuji.
Odpověď - 20.10.2020 11:02:43
Vážená paní Kuchyňková, jedna nefunkční lampa byla bohužel rozbita spadlou větví od stromu a bude řešeno opravou (či výměnou). U ostatních lamp bude prověřena funkčnost a případně sjednána náprava ve spolupráci s dodavatelem. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
12.10.2020 10:12:36 - Mudrova
Dobrý den pane starosto. Mám prosbu, jestli byste mohl zaridit jako na jaře, abychom nemuseli sahat na signalizaci u semaforu pro chodce - tedy automaticky by naskočilustrace semafor pro přecházení / byl prelepeny/ . A také všichni vystupující lidé z autobusu si musí sáhnout na tlačítko pro výstup. Na jaře bylo prelepeno a řídíci zastavovali automaticky na kazde zastávce. Určite je to prosba nejenom moje, ale i dalších spoluobčanů. Děkuji a přeji hezký den. Mudrova
Odpověď - 12.10.2020 14:54:44
Vážená paní Mudrová, o deaktivaci tlačítek na semaforu jsme uvažovali. Nicméně tento krok má za následek zhoršení provozu ve městě a je nám důrazně Policií České republiky nedoporučován. Co se týká tlačítek v autobusech, přeposlal jsem tuto prosbu dopravci, který přislíbil, že systém automatického otevírání dveří zavede co nejdříve. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
04.10.2020 16:43:13 - Marie
Dobrý den pane starosto, sice je již částečně po volbách, ale..... PROČ ve volebním okrsku, v Žežické ulici 193, byla nejen na chodbách, ale i některých místnostech taková tma ( 2.10.2020 v 15.15 hod. okrsek 27). PROČ u příchodu do budovy ev. v budově nebyly označeny okrsky např. č. 11..... ne každý dobře vidí a někteří museli doslova pátrat, protože zmiňovaný okrsek byl až vzadu na chodbě?! Volby nejsou jen tak ledajakou záležitostí a i úprava místností by si zasluhovala větší pečlivost, bylo to jako ve skladech. A stačilo by jen trochu víc péče. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 07.10.2020 11:30:24
Vážená paní Marie, na Vaše připomínky sděluji následující: nejprve mi dovolte poděkovat za Vaše postřehy, které pro organizaci voleb vítám. Situaci jsem projednal s Odborem vnitřních věcí, který po organizační stránce zajišťuje umisťování volebních místností. Situace byla také prověřována u členů okrskových volebních komisí v okrsku č. 11 a č. 27. V tuto chvíli nedokáži zaujmout jednoznačné stanovisko z hlediska dostatečného osvětlení společných prostor a jednotlivých místností. Tato konkrétní budova např. v přízemí disponuje značným množstvím prosklených ploch, které by již samy o sobě měly zajistit dostatek světla v průběhu dne (sama uvádíte čas 15:15), nicméně jsem si vědom, že např. potřeba většího osvětlení je věcí částečně subjektivní. Tím v žádném případě neříkám, že to, co je dostačující pro jednoho, je dostačující pro druhého. Možná by bylo dobré situaci řešit přímo na místě s členy okrskové komise, neboť v tuto chvíli nedokáži zpětně posoudit, zda byl v budově dostatek přirozeného denního světla, či zda nebylo potřeba zajistit další osvětlení. Obdobně bych situaci doporučoval řešit i přímo ve volební místnosti. Z dalšího mapování situace jsem zjistil, že na chodbách jsou starší zářivky, což mohlo způsobit slabší osvětlení. Informace o volebních místnostech pro konkrétní okrsky byly umísťovány standardním způsobem. Bohužel je třeba si také uvědomit, že v prostorách, které pro umístění volebních místností, působí další organizace, které zde mají své informace pro veřejnost, klienty a je tak možné, že další informace mohou působit poněkud nepřehledně, nebo „zapadnout“. Každopádně z naší strany učiníme maximum pro bezproblémové informování všech voličů. Ve věci úpravy místností „bylo to jako ve skladech“ sděluji, že, jak výše uvedeno, volební místnosti jsou umisťovány do prostor, které jsou běžně používány dalšími subjekty a není možné jejich vybavení vyklízet mimo tento prostor (město Příbram ani nedisponuje dalším prostorem, kam by např. nadbytečné židle, stoly apod. umístilo), nehledě na časovou náročnost, která by s vyklízením prostor pro 39 okrsků nastala. Obdobné připomínky na nedostatečné osvětlení, na nedostatečné umístění informací o volebních místnostech a připomínky k úpravě místností jsme nezaznamenali, každopádně Vám za Vaše podněty ještě jednou děkuji. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka starosta
01.10.2020 21:35:19 - Petr
Dobrý den , chci se zeptat bude u nivě vlakové zastávky Pribram sídliště vymalována stěna u hasičů jak bylo v původní vizualizaci? Ty graffity jsou opravdu otřesné a kazí celkový dojem jinak pěkné stanice. Petr
Odpověď - 05.10.2020 13:56:43
Vážený pane Petře, v současné době vyjednáváme s vlastníkem zdi, kterým není město Příbram. Hledáme vhodný způsob, jakým vzhled zdi zlepšit. Jako jednou z možností vidím i instalaci profesionální graffiti s odpovídající tématikou. S pozdravem Mgr. Konvalinka, starosta města.
18.09.2020 12:56:31 - Josef
Dobrý den starosto,
píši vám ohledně dokončeného projektu z loňského participativního rozpočtu. Nové osvětlení je fajn. Svítivost lamp je myslím dostačující. Jen mě zarazilo a asi nebudu sám, proč se některé lampy umístili cca metr od vzrostlého stromu a ne doprostřed mezi stromy stromořadí? Za následek to má, že světlo lampy svítí do větví s listím a nikoli na silnici. Bylo by možné větve kolem nových lamp alespoň prořezat tak, aby osvětlení plně sloužilo svému účelu? Děkuji za reakci
Odpověď - 05.10.2020 14:01:58
Vážený pane Josefe, umístění lamp bylo dáno projektovou dokumentací, která vycházela z dráhy stávajícího vedení. Svit některých lamp skutečně může být ovlivňován větvemi přilehlých stromů. Směrem k technickým službám byl vydán pokyn na prořez větví. Děkuji za podnět a zůstávám s pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
18.09.2020 10:56:23 - Renata Kadeřábková
Dobrý den,pane magistře, měla bych na Vás dotaz,jsem vlastníkem několika pozemků ve Lhotě u Příbramě.Žádala jsem SčV, a.s. o vyjádření k existenci sítí,ale bohužel mi bylo zamítnuto. 1.SčV, a.s., nedává souhlas k možnosti napojení nové lokality na vodovodní síť obce Lhota u
Příbramě z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů ve vodovodní síti. Po jednání se starostkou obce paní Drmlovou mi bylo řečeno, že jste na příští rok 2021 přislíbil nápravu.Ráda bych se tedy informovala na bližší časový horizont( měsíce..)kdy bude možné opět napojení, abych mohla zažádat o stavební povolení atd?
Děkuji
S pozdravem
Mgr. Renata Kadeřábkoá
Odpověď - 21.09.2020 10:13:11
Vážená paní Kadeřábková, projekty zkapacitnění přípojky průmyslové zóny Příbram, na kterou navazuje vodovodní systém Lhoty u Příbramě, je skutečně naplánovaný na příští rok. V tuto chvíli probíhá administrativní proces, zejména pak řešení věcných břemen na pozemcích, pod kterými příslušné vedení půjde. Proto se přesněji nedá určit na měsíce, kdy k tomu dojde. V dané věci je zcela kompetentní odpovědět Ing. Pobiš, z Odboru investic a rozvoje města, vladimir.pobis@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
11.09.2020 16:45:35 - Jana Žílová
Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, kde se měl občan dozvědět, že se v pátek 11.9. a v sobotu 12.9. nedostane na poštu v Křižáku, protože zde probíhají stavební práce? Nebo to zjistí, až když u pošty narazí na ceduli, že prostor je do neděle uzavřený. Chápu, že je nutné opravy u Křižáku provést. Ale uvědomil si někdo, že se spousta lidí v týdnu na poštu nedostane, protože jezdí do práce mimo Příbram? Takže jsem se dnes z práce uvolňovala zbytečně, jen tak jsem si ty hodiny musela napracovat, zítra je pošta také
zavřená. Zkrátka je to prima. Hlavně,nže nás nezapomínáme informovat, co se bude zpoplatňovat. To, že ani pošta není schopná toto oznámit, to je druhá věc. Jen mi, prosím, odpovězte, kde a kdy to bylo oznámeno. Další jistě "objektivní příčiny" a jak vás vzniklé problémy mrzí, mě skutečně nezajímají. Děkuji. Žílová
Odpověď - 16.09.2020 09:03:56
Vážená paní Žílová, ve věci otevírací doby pošty je potřeba vycházet z vyhl. č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytnutí. Zde je, mimo jiné, uvedeno (§ 24), že u vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní služby, musí být uvedena informace o otevírací době provozovny, a to takovým způsobem, aby tato informace byla viditelná i v době, kdy je provozovna uzavřena. Součástí informace je údaj o tom, která pošta v okolí zajišťuje základní služby v době, kdy je nezajišťuje místní provozovna, a jaká je její otevírací doba. Pokud má být pošta nebo jiná provozovna dočasně uzavřena nebo zrušena, musí být informace o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostupnosti poštovních služeb v daném místě zveřejněna nejméně 1 měsíc přede dnem jejího plánovaného dočasného uzavření nebo zrušení, anebo bezodkladně v případech, které držitel poštovní licence nemohl předvídat (§ 27) - tedy informaci má povinnost zveřejnit přímo pošta. Informace musí být, mimo jiné, předána ve lhůtě 1 měsíce písemnou formou také základním územním samosprávným celkům, které mohou být danou změnou dotčeny. V tomto konkrétním případě jsme o dočasném uzavření Vámi uváděné pobočky pošty nebyli s dostatečným časovým předstihem informováni. Tuto skutečnost jsme s poštou již několikrát řešili, kdy v minulosti se stávalo, že o dočasném uzavření pobočky (např. z důvodu malování, částečné rekonstrukce) jsme byli informování až po uzavření pobočky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud je pobočka uzavřena např. z důvodu plánované rekonstrukce apod., pak informaci by měla zveřejnit přímo pošta. Každopádně tuto problematiku budu opakovaně s příslušným subjektem řešit. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
09.09.2020 22:27:38 - Kučerová
Dobrý den, chci se zeptat, jestli máte nějaké informace o opravě podchodů pod Školní ulicí. Podchody jsou stále v horším stavu. Kdy se začnou opravovat? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 10.09.2020 08:54:58
Vážená paní Kučerová, zmíněné podchody bohužel nejsou v majetku města, náleží do právy Středočeského kraje. Pravidelně opakujeme urgenci k tomu, aby byly podchody uvedeny do lepšího stavu. V minulém období jsme nechali prostřednictvím technických služeb provést nejnutnější opravy tak, aby padající omítka neohrožovala chodce. K shora uvedenému nemůžeme tedy udělat více, než opakovat urgence směrem k majiteli. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
1 |…| 71