Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Duplikáty matričních dokladů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností.

Další potřebné doklady, informace apod.

Občanský průkaz nebo cestovní doklad žadatele, případně plná moc.

Základní informace

Matriční úřad vydá na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, které jsou zapsány v jeho matričním obvodě.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, případně manžel (manželka), rodiče, sourozenci, děti, vnuci, pravnuci, zplnomocněný zástupce.

Formulář, kde je k dispozici

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek činí 100 Kč.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9575 | Aktualizováno: 31. 08. 2021