Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Duplikáty matričních dokladů

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz nebo cestovní doklad žadatele, případně plná moc.

Základní informace:
Matriční úřad vydá na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, které jsou zapsány v jeho matričním obvodě.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, případně manžel (manželka), rodiče, sourozenci, děti, vnuci, pravnuci, zplnomocněný zástupce.

Formulář, kde je k dispozici:
Žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u matričního úřadu nebo lze stáhnout zde:

Žádost o vydání matričního dokladu (rodný list, úmrtní list, oddací list)   

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
•  zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
100,- Kč

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 565, 318 402 580 - 582.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 8763 | Aktualizováno: 06. 02. 2019
Využívání sociálních služeb na Příbramsku