Duplikáty matričních dokladů

Úřední hodiny

Pondělí8:00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
13.00-15.00
Středa8:00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
13.00-15.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 212

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností.

Další potřebné doklady, informace apod.

Občanský průkaz nebo cestovní doklad žadatele, případně plná moc.

Základní informace

Matriční úřad vydá na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, které jsou zapsány v jeho matričním obvodě.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, případně manžel (manželka), rodiče, sourozenci, děti, vnuci, pravnuci, zplnomocněný zástupce.

Formulář, kde je k dispozici

Právní předpis podle kterého se postupuje

  •  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
  • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

100,- Kč

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9219 | Aktualizováno: 06. 02. 2019