Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Oddělení matriky, obřadů a slavností

Vedoucí: Helena Ziopulosová

Seznam činností zajišťují

Návody a formuláře ke stažení

Církevní sňatek

Uzavření manželství

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Určení otcovství

Vydání rodných listů pro novorozence narozené v matričním obvodě Příbram

Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

Vydávání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Duplikáty matričních dokladů

Legalizace dokladů

Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice v návaznosti na přihlášení se k národnostní menšině

Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení

Změna jména a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Vystavení veřejné listiny o identifikaci            

Podrobné informace včetně legislativy lze vyhledat na webových stránkách MV ČR zde.

Formuláře ke stažení

 Počet zobrazení: 29978 | Aktualizováno: 06. 05. 2020