Oddělení matriky, obřadů a slavností

Postup při konání sňatečních obřadů od 22.01.2021    

Vedoucí: Helena Ziopulosová

Seznam činností zajišťují:


Návody a formuláře ke stažení:

Církevní sňatek

Uzavření manželství

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Určení otcovství

Vydání rodných listů pro novorozence narozené v matričním obvodě Příbram

Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

Vydávání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Duplikáty matričních dokladů

Legalizace dokladů

Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení

Změna jména a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Vystavení veřejné listiny o identifikaci  

Formuláře ke stažení          

Podrobné informace včetně legislativy lze vyhledat na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky zde.

 

 Počet zobrazení: 32493 | Aktualizováno: 06. 05. 2020