Legalizace dokladů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Legalizace je ověření platnosti podpisu a razítka na listině. Oddělení matriky, obřadů a slavností provádí legalizaci rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou ve správním obvodu města Příbram. Pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření, provede oddělení matriky, obřadů a slavností legalizaci dokladu.

Lhůta pro vyřízení

Vyřizuje se na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žadatel nebo jím pověřená osoba.

Formulář, kde je k dispozici

Legalizace se provádí přímo na doklad.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek:

Správní poplatek činí 100 Kč. 

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5449 | Aktualizováno: 30. 03. 2023