Legalizace dokladů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Legalizace je ověření platnosti podpisu a razítka na listině. Oddělení matriky provádí legalizaci rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou ve správním obvodu města Příbram. Pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření, provede oddělení matriky legalizaci dokladu.

Lhůta pro vyřízení

Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žadatel nebo jím pověřená osoba.

Formulář, kde je k dispozici

Legalizace se provádí přímo na doklad.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek:

Správní poplatek činí 100 Kč. 

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5856 | Aktualizováno: 08. 02. 2024