Legalizace dokladů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 215.

Základní informace:
Legalizace je ověření platnosti podpisu a razítka na listině.
Oddělení matriky, obřadů a slavností provádí legalizaci rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou ve správním obvodu města Příbram. Pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření, provede oddělení matriky, obřadů a slavností legalizaci dokladu.

Lhůta pro vyřízení:
Vyřizuje se na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel nebo jím pověřená osoba.

Formulář, kde je k dispozici:
Legalizace se provádí přímo na doklad.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Legalizace dokladu nepodléhá správnímu poplatku

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4378 | Aktualizováno: 28. 02. 2014