Ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě

0 0 0

Ke dni 01.07.2022 nabyly účinnosti příslušná ustanovení zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, kterými se zavádí možnost provádění tzv. e-Legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. 

Vzhledem k problémům souvisejícím s přípravou technické infrastruktury pro zajištění této nové služby, nebude možné realizaci e-Legalizace v termínu od 01.07.2022 zahájit. Klienti požadující e-Legalizaci se budou prozatím odkazovat na notáře. O termínu zahájení e-Legalizace Vás budeme včas informovat. Počet zobrazení: 373 | Aktualizováno: 01. 07. 2022