Ověření elektronického podpisu na elektronickém dokumentu

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

eLegalizace je ověření elektronického podpisu na elektronickém dokumentu. Žadatel k této předloží: 

  • potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny pro eLegalizaci dokumentu z portálu Czech POINT - zde
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad - jde-li o státního občana ČR
  • cestovní doklad nebo povolení k pobytu - jde-li o cizince

Lhůta pro vyřízení

Na počkání. 

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod. 

Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
  • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek za eLegalizaci činí 50 Kč. 

Za správnost návodu odpovídá

Helena Ziopulosová

 Počet zobrazení: 675 | Aktualizováno: 08. 02. 2024