Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) žadatel předloží originál, ověřenou kopii nebo ověřený opis listiny.

Lhůta pro vyřízení

Ihned.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek za vidimaci opisu nebo kopie listiny činí 30 Kč za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5858 | Aktualizováno: 30. 03. 2023