Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 213.

Základní informace:
K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) žadatel předloží originál, ověřenou kopii nebo ověřený opis listiny.

Lhůta pro vyřízení:
Ihned.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
•  vyhláška č. 36/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek za vidimaci opisu nebo kopie listiny je 30,- Kč za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 583.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4395 | Aktualizováno: 30. 01. 2019