Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 215.

Další potřebné doklady, informace apod.:
K žádosti žadatel předloží občanský průkaz, oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci.

Základní informace:
Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit na kterémkoliv matričním úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela a rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Formulář, kde je k dispozici:
Na MěÚ Příbram - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
•  zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatky nejsou.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 3951 | Aktualizováno: 28. 02. 2014