Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19  Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností, I. patro, č. dveří 215

Kontaktní osobaHelena Ziopulosová

Další potřebné doklady, informace apod.:
K žádosti žadatel předloží občanský průkaz, oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci.

Základní informace:
Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit na kterémkoliv matričním úřadu.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela a rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Formulář, kde je k dispozici:
Na MěÚ Příbram - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatky nejsou.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 3510 | Aktualizováno: 28. 02. 2014