Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci.

Základní informace

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit na kterémkoliv matričním úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela a rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatky nejsou.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5305 | Aktualizováno: 02. 02. 2024