Úprava poměrů k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00

Kontakt

Adresa

Tyršova 107, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Postup

Příklad:
Jsem vdaná matka nezletilé dcery a jsem nyní na mateřské dovolené. Otec dítěte s námi bydlí ve společném bytě, ale nepřispívá mi na výživu dcery ani na provoz domácnosti. Asi před měsícem začal sám hospodařit, sám se stravuje a zjistila jsem, že si našel i jinou partnerku. O výchovu dcery nejeví zájem. Rozhodla jsem se řešit situaci rozvodem manželství. Jak mám postupovat?

 • Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
 • Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.
 • Problematiku úpravy poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu řeší § 26 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezletilému dítěti je pro soudní jednání ustanoven opatrovník, který zastupuje dítě v řízení. Zpravidla jím bývá ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Příbram).
 • V případě, že matka nezletilého dítěte nevidí jiné východisko a rozhodla se situaci v rodině řešit rozvodem manželství, je nutné, aby zároveň s návrhem na rozvod manželství podala soudu ve třech vyhotoveních návrh na úpravu poměrů na dobu po rozvodu .
 • Tento návrh je nutné podat před podáním návrhu na rozvod nebo nejlépe současně s ním.
 • Příslušný k řešení situace je obecný soud dle místa pobytu dítěte (Okresní soud Příbram).
 • Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.
 • Výsledkem soudního řízení je rozsudek, kterým se upraví výchova a výživa nezletilého dítěte. To znamená, že soud rozhodne o tom, kterému z rodičů bude nezletilé dítě svěřeno do výchovy po rozvodu manželství a jakou částkou bude přispívat na výživu dítěte ten z rodičů, který dítě v péči mít nebude.
 • Při rozhodování soud především přihlíží k právům a zájmům nezletilého dítěte a výchovným schopnostem a možnostem rodičů pečovat o dítě. Dítě může být svěřeno do péče jednoho z rodičů nebo do tzv. střídavé péče.
 • Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.
 • Rozsudek je vykonatelný po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
 • Matka může využít své práva podat návrh na výživné rozvedené manželky (dle § 92 zákona o rodině). Místně příslušný je obecný soud odpůrce (druhého manžela). Navrhovatel je od soudních poplatků osvobozen. Vyhoví-li soud návrhu, zaplatí soudní poplatek odpůrce. V případě, že rozvedený manžel uzavře nové manželství, jeho právo na výživné zaniká.
 • V situaci, kdy se matka s nezletilým dítětem ocitne v důsledku nepřispívání manžela a otce dítěte na jejich výživu a chod domácnosti v hmotné nouzi, může využít svého práva podat si žádost o dávku sociální péče poskytovanou z titulu sociální potřebnosti. Žádost se podává na místně příslušném sociálním odboru obecního úřadu. (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram).

Formulář ke stažení zde

 

Za správnost návodu odpovídá

MožíšPočet zobrazení: 12419 | Aktualizováno: 29. 09. 2013