Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Vítání občánků

0 0 0


Základní informace

Slavnostní přivítání nově narozených dětí mezi občany města Příbram spojené se zápisem do pamětní knihy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):
Rodiče dítěte (zákonní zástupci dítěte)

Podmínky a postup přihlášení dítěte:
Obřad „vítání občánků“ je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území města Příbram ve věku do jednoho roku.

Na které instituci se dítě přihlašuje:
Městský úřad Příbram, Občanských agend – matrika, Gen. Tesaříka 19, Příbram I., 1. patro, č. dveří 213, tel. č. 318 402 583.

Kontaktní osoby:
Ing. Marika Vašková

Jaké doklady je třeba mít s sebou:
Žádné

Jaké jsou poplatky a kde je lze uhradit:
Tyto služby jsou bezplatné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Průběžně celý rok na základě vzájemné dohody

Za správnost návodu odpovídá:
Helena Ziopulosová, tel. 318 402 580

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 6942 | Aktualizováno: 25. 10. 2019