Vítání občánků

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Akce je určena všem dětem s trvalým pobytem v Příbrami tedy i těm, které se narodily v porodnicích mimo Příbram, ale mají ve městě trvalý pobyt. Obřad se koná v obřadní síni Zámečku-Ernestinum v Příbrami. 

Kdo je oprávněn podat žádost

Rodiče dítěte (zákonní zástupci dítěte).

Lhůta pro vyřízení

Průběžně celý rok na základě vzájemné dohody

Za správnost návodu odpovídá

Helena Ziopulosová

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 9863 | Aktualizováno: 08. 02. 2024