Vítání občánků

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Obřad „vítání občánků“ je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území města Příbram ve věku do jednoho roku

Kdo je oprávněn podat žádost

Rodiče dítěte (zákonní zástupci dítěte)

Lhůta pro vyřízení

Průběžně celý rok na základě vzájemné dohody

Za správnost návodu odpovídá

Markéta Černá 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 9135 | Aktualizováno: 30. 03. 2023