Vydání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Základní informace:
Úmrtní list se vystavuje na základě oznámení o úmrtí poskytovatelem zdravotních služeb příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Postup:
Matriční úřad vystavený úmrtní list vydá po předložení platného dokladu totožnosti nebo jej zašle dodejkou do vlastních rukou objednavateli pohřbu.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5758 | Aktualizováno: 06. 02. 2019