Vydání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Úmrtní list se vystavuje na základě oznámení o úmrtí poskytovatelem zdravotních služeb příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Postup

Matriční úřad vystavený úmrtní list vydá po předložení platného dokladu totožnosti nebo jej zašle dodejkou do vlastních rukou objednavateli pohřbu.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Prvopis nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republika www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7647 | Aktualizováno: 30. 03. 2023