Vydání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Úmrtní list se vystavuje na základě oznámení o úmrtí poskytovatelem zdravotních služeb.

Postup

Matriční úřad vystavený úmrtní list zašle na adresu vypravovatele pohřbu do vlastních rukou nebo po dohodě je možné i osobní převzetí.

Po úmrtí fyzické osoby činí matrika oznamovací povinnost vůči:

  • okresnímu či obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého,
  • České správě sociálního zabezpečení,
  • pokud jde o úmrtí občana cizího státu - MV ČR, Odboru azylové a migrační politiky a zastupitelskému úřadu cizího státu.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů od obdržení podkladů. 

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

Prvopis nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 8337 | Aktualizováno: 13. 02. 2024