Závazné stanovisko ochrany přírody k zalesnění nad 0,5 ha

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Jednoduchá dokumentace (popř. projektová dokumentace) k záměru, snímek z KN mapy s doložením vlastnických vztahů, fotodokumentace stávajícího stavu vítána.

 Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od podání žádosti.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis žádosti o stanovisko k zalesnění

 Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 5271 | Aktualizováno: 29. 09. 2013