Aktuálně: turistické značení v budoucí CHKO Brdy

Tisková zpráva 20. 5. 2015

Je již všeobecně známo, že otevření Brd bude jednou z největších událostí v české turistice v příštím roce. 1. ledna 2016 z Brd odejdou vojáci a vznikne tam chráněná krajinná oblast. Ve zrušení vojenského újezdu, vyhlášení CHKO a zpřístupnění Brd veřejnosti se nabízí jedinečná a neopakovatelná příležitost k výraznému rozvoji cestovního ruchu nejen pro město Příbram, ale i pro celý region. Současné vedení radnice zrušení vojenského újezdu a vznik CHKO vždy podporovalo a situaci kolem vznikající CHKO Brdy aktivně sleduje. Momentálně se zajímá o to, jakým způsobem probíhají přípravy na zahájení 1. turistické sezóny v Brdech a jaká je situace ohledně značení turistických tras.

 „Na začátku května proběhlo v Praze krátké informativní setkání s předsedou rady značení Klubu českých turistů, panem Mgr. Karlem Markvartem. Jednalo se o dalším postupu při přípravě značení turistických tras v rušeném Vojenském újezdu Brdy,“ uvedl starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka s tím, že značení by měli provést členové Klubu českých turistů na trasách, které budou odsouhlaseny skupinou tvořenou zástupci Klubu českých turistů, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Újezdního úřadu, Vojenských lesů, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany a z řad znalců místních podmínek v Brdech. S velkou pravděpodobností by mělo jednání této koordinační skupiny proběhnout v Příbrami, jejíž zástupci by se měli také samotného jednání zúčastnit.

„Na schůzce bylo konstatováno, že některé existující návrhy na vyznačení turistických a cyklistických tras v Brdech neodpovídají reálné situaci, pokud jde o respektování území, která budou i po vyhlášení CHKO veřejnosti nepřístupná, nebo stavu pyrotechnické očisty,“ uvedl dále starosta a připomíná, že prozatím se k otázce značených cest v Brdech stavěl velmi rezervovaně zejména Újezdní úřad v Jincích. „Jeden z jeho pracovníků dokonce nedávno v místním tisku prohlásil, že nebude povolováno značení nových tras nejméně do konce letošního roku a možná, že až od konce roku 2017, kdy by měla být dokončena pyrotechnická asanace území zrušeného újezdu,“ uvedl dále starosta Jindřich Vařeka.

Město Příbram považuje otázku včasného vyznačení tras za velmi důležitou součást budování turistické infrastruktury v oblasti Brd a jednu z podmínek bezproblémového rozvoje cestovního ruchu v regionu. „Za tím účelem má město v úmyslu samo podniknout některé kroky a opatření ke zlepšení dostupnosti budoucí CHKO Brdy, například zřídit nové cyklostezky a cyklotrasy a turistické trasy nebo zlepšit nabídku pro turisty postupným vybudováním rozhledových míst a mobiliáře jak v samotném městě, tak v jeho blízkém okolí,“ přibližuje záměry města starosta Jindřich Vařeka a dodává, že má v úmyslu v této strategii spolupracovat i s dalšími dotčenými obcemi, zejména s Bohutínem, Obecnicí, Podlesím a Lhotou u Příbrami. „Některé konkrétní projekty jsou již zapracovány do návrhu Strategického plánu rozvoje města, jímž se zabývalo pondělní zastupitelstvo,“ dodává starosta.

Situaci, že značení nových turistických tras nebude povolováno nejméně do konce letošního roku a možná, že až od konce roku 2017, účastníci pražského setkání považují za nepřijatelné a jsou naopak přesvědčeni, že základní síť turistických tras by měla vzniknout už v letošním roce. A to zejména z toho důvodu, aby bylo možno očekávané návštěvníky Brd hned po zrušení újezdu k 31.12.2015 nasměrovat na bezpečné trasy, a zabránilo se tak případným škodám a dokonce i nebezpečí, jež by mohla způsobit živelná a neregulovaná návštěvnost jak pro ochranu přírody, tak i pro bezpečnost a zdraví návštěvníků. V tomto smyslu byly přijaty i závěry jednání konference „Budoucnost Brd v CHKO“ ve dnech 27. a 28. března letošního roku.

„Předpokládáme, že výsledkem chystané koordinační schůzky bude mimo jiné odstranění některých nejasnosti a nedorozumění a to, že značení turistických cest v Brdech bude moci skutečně začít už letos a do konce roku vznikne alespoň páteřní síť hlavních turistických a cyklistických tras a snad i některých běžkařských tratí,“ dodal na závěr starosta města Jindřich Vařeka.

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I

tel. č.: 318 402 240,
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2741 | Aktualizováno: 21. 05. 2015