Konference Brdy 27. - 28. 3. 2015

Tisková zpráva 26. 3. 2015

Vážení novináři!

Velmi nás těší, že jste se rozhodli také prostřednictvím této námi uspořádané akce získat nové informace, vyměnit si zkušenosti a případně i rozvíjet spolupráci v oblasti informovanosti široké veřejnosti v této věci. Brdy jsou nejvyšší pohoří české kotliny, jehož velká část je stále ještě nepřístupná jako vojenský újezd.

To se změní dnem 1. 1. 2016, kdy Vojenský újezd zanikne, vznikne zde CHKO Brdy a většina Brd se stane veřejnosti přístupnou. Očekáváme, že tato okolnost vyvolá velký zájem návštěvníků, protože mnozí budou zvědavi na to, jak vypadá území, kam téměř 90 let nesměl bez patřičného povolení vstoupit civilista, nehledě na fakt, že se jedná skutečně o velmi půvabný, krajinářsky atraktivní a ochranářsky zajímavý kout naší země. Vždyť už v roce 1920 skupina poslanců předložila ve sněmovně návrh na vyhlášení Brd naším prvním národním parkem a může nás asi jen mrzet, že se tehdy ten záměr neuskutečnil a svého naplnění dochází až skoro o sto let později ve formě CHKO.

Věříme, že je naším společným zájmem a cílem, aby se Brdy opět staly cílem a rájem milovníků přírody, turistů a všech slušných návštěvníků. Slibujeme si od toho i oživení ekonomiky na nyní poměrně chudém Podbrdsku, které čelí vysoké míře nezaměstnanosti a řadě potíží. Chtěli bychom se však při rozvoji turistického ruchu v našem regionu také vyvarovat chyb, k nimž došlo v jiných turisticky atraktivních lokalitách dříve. Neopakovat je a i rozvoj turismu uskutečňovat promyšleně a s důrazným ohledem k přírodě. Domníváme se, že se tak nejlépe může dít ve vzájemné spolupráci všech obcí Podbrdského regionu a v jejich spolupráci se Správou budoucí CHKO Brdy. Byli bychom rádi, kdyby i tato konference k takovému záměru pomohla.

Naše konference se těší podpoře řady zodpovědných politiků a institucí. Záštitu nad ní převzal hejtman Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera, pan senátor Ing. Jiří Burian, za Ministerstvo obrany pan ministr MgA. Martin Stropnický, za Ministerstvo životního prostředí pan ministr Mgr. Brabec a za Ministerstvo pro místní rozvoj paní ministryně Ing. Karla Šlechtová. Bohužel, krátký čas, který jsme na uspořádání konference měli k dispozici, znemožnil, aby se jmenovaní ministři osobně jejího jednání zúčastnili z důvodu jiných plánovaných neodkladných úkolů. Vítáme srdečně ty z politiků, kteří se konference účastní osobně, a zástupce zmíněných ministerstev.

Dovolte, abychom nám všem proto popřáli úspěšné, konstruktivní a efektivní jednání. Vítejte v Příbrami.

Ing. Jindřich Vařeka v. r. 
starosta města Příbrami

JUDr. Pavel Čámský v. r.
předseda organizačního výboru konference

Podrobný program konference

Přehled přednášek

Odkazy na přímé přenosy během obou dní:
On-line přenos 27.3.2015, On-line přenos 28.3.2015
Přenosy zajišťuje firma Internet Pb


Poznámka k chystané exkurzi v sobotu 28. 3. od 14 hodin:

Těsně před konáním konference došlo v Brdech na dopadové ploše Brda k rozsáhlému požáru, který již byl sice zlikvidován, ale z bezpečnostních důvodů nemůžeme riskovat ani návštěvu blízké plochy Jordán, jak bylo původně plánováno. Proto jsme pro sobotní exkurzi zvolili náhradou návštěvu atraktivní lokality Padrťských rybníků. Zájemce tam dopraví historický autobus Škoda 706 RTO, který bude 28. 3. ve 14.00 hod. přistaven před budovu Úřadu práce v Příbrami.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

Přípravy vrcholí...
Foto: Pavlína Svobodová, město Příbram

 Počet zobrazení: 3571 | Aktualizováno: 26. 03. 2015