Nevzali Vám dítě do první třídy? Dejte je do přípravky!

Tisková zpráva 20. 7. 2015

Je moje dítě zralé pro vstup do 1. třídy? Jak zvládne naše ratolest přestup mezi mateřskou a základní školou? Jak pracovat s předškolákem? Co všechno by měly děti umět, než se vydají do školy? Co mám dělat, když má odklad školní docházky? Na všechny tyto otázky poskytne starostlivým rodičům budoucích prvňáčků odpovědi přípravná školní třída, která v Příbrami startuje 1. září.

„Na začátku června jsme obdrželi od odboru školství, kultury a sportu Středočeského kraje souhlas se zřízením této přípravné třídy a to při Základní škole Bratří Čapků. O zařazení do přípravky ve školním roce 2015/2016 projevili zájem rodiče 12 žáků,“ uvedl v souvislosti s historicky první přípravnou třídou ve městě Příbrami jeho místostarosta Mgr. Václav Švenda s tím, že pro otevření třídy je dle Školského zákona minimální počet žáků 10.

Projekt se začal připravovat již za minulého vedení města a u jeho zrodu byl tehdejší radní pro školství Ing. Juraj Molnár. „Za to, že se dobrá věc nakonec podařila, patří velký dík právě zastupiteli Ing. Juraji Molnárovi a samozřejmě také ředitelce Základní školy v ulici Bratří Čapků paní Mgr. Aleně Mašikové,“ uvedl za příbramskou radnici místostarosta Švenda.

A pro koho je přípravná třída určena? Pro 5 – 7leté děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, tj. například pro děti s obtížemi hrubé a jemné motoriky, s logopedickými problémy (vada řeči), se sníženou koncentrací pozornosti, se zrakovou a sluchovou poruchou, se zdravotním oslabením, se sociokulturním znevýhodněním či pro děti z dvojjazyčných rodin. Přednostně je přípravná třída určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Cílem přípravky je ve výsledku předejít neúspěšným začátkům dítěte na základní škole, rozvinout jeho osobní samostatnost a schopnost projevovat se ve společnosti svých vrstevníků i dospělých, či pomoci mu osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.

„Přípravka, jako mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním, jistě příznivě ovlivní další průběh vzdělávání dítěte a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě,“ dodává na závěr místostarosta Švenda.

Zápis pro školní rok 2015/2016 je již uzavřen. Zájem o zařazení svého dítěte do přípravné třídy v dalším školním roce budou moci rodiče projevit během zápisů do prvních tříd, které budou probíhat v období od 15. ledna do 15. února 2016.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 Počet zobrazení: 2955 | Aktualizováno: 20. 07. 2015