Větrná eroze zemědělské půdy

0 0 0

 

Větrná eroze je přírodní proces, při kterém dochází k odnosu půdních částic z povrchu půdy mechanickou silou větru, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému usazování. Dalšími faktory, které ovlivňují větrnou erozi, jsou teplota (vyšší teploty pomáhají vysušovat půdu), srážky (čím nižší vlhkost půdy, tím větší náchylnost k větrné erozi) a způsob využití krajiny včetně vegetačního krytu. Závažným důsledkem je ztráta ornice, zhoršování fyzikálních a chemických vlastností půdy a zvyšování prašnosti prostředí.

Opatření ke snížení vlivu větrné eroze na zemědělských půdách spočívají v omezení rychlosti větru, stabilizaci a zvýšení drsnosti půdy, ochraně povrchu půdy a minimalizaci škod na pěstovaných plodinách.

Opatření ke snížení erozního ohrožení se dělí do těchto kategorií:

  • organizační opatření – optimální tvar a velikost plochy, ochranné zatravnění, pásové střídání plodin
  • agrotechnická opatření – úprava půdní struktury, zvýšení vlhkosti půdy, přímý výsev do ochranné plodiny nebo do strniště, mulčování
  • biotechnická a technická opatření – umělé zábrany, větrolamy

Výsledkem opatření je zejména snížení nákladů na odstranění škod zapříčiněných větrnou erozí.

 

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy zde

Systém monitorování eroze naleznete zde: https://me.vumop.cz/Počet zobrazení: 2604 | Aktualizováno: 21. 01. 2021