Modernizace příbramského aquaparku

0 0 0

Před prázdninami schválilo příbramské zastupitelstvo záměr rekonstruovat aquapark. Současně s tím vedení města vyzvalo občany ke spolupráci na řešení jeho budoucí podoby formou dotazníkového šetření, ve kterém bylo odevzdáno více než 1600 anketních lístků. Předkládáme veřejnosti pracovní studii rekonstrukce zpracovatele Ing. Jaroslava Macka, tak jak jím byla za účasti vedení města představena na veřejném projednávání 7. září 2016 – studie zde: http://pribram.eu/aktualni-temata/modernizace-pribramskeho-aquaparku.html

Do prvotní studie jsou v této chvíli zapracovávány připomínky veřejnosti, které vzešly z dotazníkového šetření a také z veřejné debaty. Dále tam také budou zapracovány připomínky z provedené provozně ekonomické analýzy. Následně bude vyhotovena projektová dokumentace.

Link na záznam z veřejné debaty 7. 9. 2016 je zde: https://youtu.be/hT0EKEDCeN4

 

Výsledky ankety
* Ankety se zúčastnilo 1663 obyvatel, což je cca 5 % obyvatel Příbrami, velkou část respondentů tvořili mladí lidé, zejména rodiče s dětmi.

* Překvapivě velké procento lidí jezdí do aquaparku autem, budoucí podoba by tomuto trendu měla být nějak přizpůsobena. 

* Současná podoba zařízení je nevyhovující, mezi hlavní problémy patří zejména celkový stav zařízení (neatraktivnost, technické zařízení, čistota, teplota vody).

* Respondenti jsou častými návštěvníky jiných aquaparků a je zajímavé, kolik jsou do návštěvy aquaparku ochotni investovat času - polovina jich vyráží do Prahy, čtvrtina do Berouna a část ještě dál. 

* To, co by respondenti ocenili na budoucí podobě, jsou zejména atrakce (od skluzavek, toboganů a dalších zážitků až k různým wellness zařízením), které jim umožní trávit zde volný čas.

* Nutno podotknout, že předpokladem vytvoření prostředí pro volnočasové využití aquaparku, je primárně kvalitní základní zázemí (krom odstranění současných problémů také doplnění kapacit - např. skříňky, sprchy, toalety atp.), které schází zejména ve venkovní části. 

* Obecně lidé uvítají celkovou uzavírku, která po roce přinese požadovaný komfort.

 

 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření 

Provozně-ekonomická analýza rozvoje aquaparku PříbramPočet zobrazení: 4190 | Aktualizováno: 20. 09. 2016