Porodů bylo méně, počet oceněných dárců krve se zdvojnásobil

0 0 0

 

Jaký byl v Příbrami rok 2023 z pohledu zásadních životních událostí, si zmapujeme pomocí údajů zapsaných na matrice.

 

Přehled začneme událostí, která je v každé rodině tou nejradostnější, tedy narozením potomka. V příbramské porodnici přišlo v loňském roce na svět 1005 dětí. Ve srovnání s rokem 2022 to bylo o 165 porodů méně. S dětmi souvisí také příjemný obřad, kterým je Vítání občánků. V roce 2023 v obřadní síni Zámečku-Ernestina bylo přivítáno 66 nových občánků. 

Druhou sledovanou skupinou jsou svatby, kterých se konalo 128. I v tomto případě došlo oproti roku 2022 k poklesu, a to celkem o 37 obřadů. Na jedné straně jsou svatby, a na druhé manželství, která nevydrží. Za rok 2023 máme evidováno 75 rozvodů, což je o pět méně než v roce předchozím. Posledním údajem v kapitole manželství jsou obřady u příležitosti zlaté svatby, tedy výročí padesátiletého manželství. Zlatou svatbu jsme si připomněli ve čtyřech případech

O šest případů méně ve srovnání s rokem 2022 máme ve statistice úmrtí, kterých je za rok 2023 zaznamenáno 769.

K životním jubileím občanům starším osmdesáti let jsme byli v průběhu roku přát 46x. Posledním sledovaným údajem je předávání Janského plakety dobrovolným dárcům krve. Těchto ocenění bylo v roce 2023 předáno 130, což byl stoprocentní nárůst oproti roku 2022.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 503 | Aktualizováno: 10. 01. 2024