Czech Point - komunikace s úřady


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve
vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co se vyřizuje přes systém Czech POINT

 • Výpis z Živnostenského rejstříku

 • Výpis z Katastru nemovitostí

 • Výpis z Obchodního rejstříku

 • Výpis z Živnostenského rejstříku

 • Výpis z Rejstříku trestů

 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Datové schránky

 • Autorizovana konverzi dokumentů

 • Centrální úložiště ověřovacích doložek

 • Úschovna systému Czech POINT

 • CzechPOINT@office

 • Základní registry

  Infocentrum MěÚ Příbram
  Tyršova 106, Zámeček – Ernestinum, přízemí
  Po, St: 8,00 - 17,00; Út, Čt: 8,00 - 15,00; Pá: 8,00 - 14,30 hodin
  Zde můžete také požádat o založení datové schránky a o konverzi dokumentů.


  Výpisy z rejstříku trestů na Městském úřadu Příbram vydává:

  Matrika MěÚ Příbram
  Gen. Tesaříka 19 (proti Sokolovně), 1. patro, dveře č. 212 a 215
  Po, St: 8,00 - 17,00; Út, Čt: 8,00 - 15,00;

  Oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram
  Gen. Tesaříka 19 (proti Sokolovně), 1. patro, dveře č. 207
  Po, St: 8,00 - 17,00; Út, Čt: 8,00 - 15,00;

  Infocentrum MěÚ Příbram
  Tyršova 106, Zámeček –Ernestinum, přízemí,
  Po, St: 8,00 - 17,00; Út, Čt: 8,00 - 15,00 Pá: 8,00 - 14,30 hodin

Odkaz na internetové stránky Czech POINTPočet zobrazení: 11075 | Aktualizováno: 13. 03. 2014