Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem - vítězný projekt

0 0 0

 

Nejvíce hlasů v participativním rozpočtu veřejnost dala projektu Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem

 

Další fáze čtvrtého ročníku participativního rozpočtu je za námi. Do hlasování bylo posunuto devět z osmnácti přihlášených projektů. Nejvíce hlasů získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem. Celkem se budou realizovat čtyři projekty.  

Po dvou letech mohli občané města podávat návrhy do participativního rozpočtu. Do konce března bylo podáno celkem osmnáct návrhů. Některé byly zcela nové a s některými jsme se setkali již v minulých letech. Všechny podané návrhy prošly posouzením proveditelnosti a devět z nich bylo posunuto do hlasování veřejnosti, které probíhalo od 1. do 17. června.

 Hlasování probíhalo prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu, kde jsou zároveň zveřejněny všechny podané návrhy. V letošním roce se zapojilo 1171 hlasujících, kteří rozdělili 3425 hlasů. Nejvíce hlasů (427) získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem s rozpočtem 1 000 000 korun. Na druhém místě uspěl námět Růžová zahrada na Hořejší Oboře s rozpočtem 300 000 korun. Zajímavostí je, že tento návrh byl do participativního rozpočtu přihlašován opakovaně. Třetí příčka patří projektu Odstraňme skládku z cesty do školy s rozpočtem 200 000 korun. Třemi projekty je vyčerpána částka 1 500 000 korun z dvoumilionového rozpočtu. Čtvrtý největší počet hlasů veřejnosti získal projekt SportCity Příbram u Nového rybníka, jehož rozpočet byl stanoven na 650 000 korun. 

„Naším zájmem je realizovat návrhy, které u veřejnosti získaly nejvíce hlasů. Abychom mohli realizovat čtyři nejúspěšnější projekty, rozhodla rada města o navýšení prostředků o 150 000 korun. Cílem participativního rozpočtu je zapojit občany více do rozhodování o tom, co se bude ve městě dít. Z tohoto důvodu patří díky všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojují, a to jak ve fázi podávání návrhů, tak ve fázi hlasování,“ uvedl po zveřejnění výsledků starosta Jan Konvalinka

Realizace vítězných projektů bude probíhat nejpozději do 31. prosince 2023. Další ročník participativního rozpočtu bude vyhlášen v roce 2024.

 

Výsledky hlasování veřejnosti:

 

1. Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem (427 hlasů)

2. Růžová zahrada na Hořejší Oboře (344 hlasů)

3. Odstraňme skládku z cesty do školy (335 hlasů)

4. SportCity Příbram (294 hlasů)

5. Posezení v Aleji svobody (277 hlasů)

6. Dětské hřiště v osadě Lazec (186 hlasů)

7. Revitalizace dětského hřiště a přilehlé zeleně v Jarolímkových sadech (170 hlasů)

8. Informační tabule na Svaté Hoře (162 hlasů)

9. Fotopoint (-146 hlasů)

 

Trocha ze statistik:

  • Nejvíce hlasujících (30 %) bylo ve věkové kategorii 35-44 let.
  • 79 % hlasujících jsou obyvatelé Příbrami, zbylých 21 % jsou mimopříbramští.
  • Známkou 1 a 2 hodnotí participativní projekt 76 % hlasujících.
  • Nejčastěji se hlasující o projektu dozvěděli od přátel (34 %) či z městských informačních kanálů – sociální sítě (25 %), webové stránky města (17 %), zpravodaj Kahan (13 %)

  

Eva Švehlová, DiS. 
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

Lesík pod Čertovým pahorkem

 

 Počet zobrazení: 742 | Aktualizováno: 23. 06. 2022