Rekonstrukce náměstí J. A. Alise

0 0 0

 

 

Architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách

Cílem města je vytvořit z náměstí J. A. Alise důstojné centrum Březových Hor a příjemné místo pro obyvatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a nároky kladené na veřejný prostor tohoto historického významu.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že jeho podobu určí architektonická soutěž. Soutěžící týmy budou mít za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít.
Na rozdíl od výběrového řízení na dodavatele projekčních prací umožňuje architektonická soutěž oslovit k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry, a vybrat si tak z široké nabídky návrhů.

Soutěžní podmínky 
Soutěžní podklady

 

Pocitová mapa Březových Hor

Dotazníkovým šetřením a pocitovou mapou město Příbram umožnilo občanům  zapojit se do přípravy architektonické soutěže. Architekti a jejich týmy tak budou mít možnost poznat pohled občanů a zároveň uživatelů tohoto místa.

 

Architektonická soutěž probíhala od března do září a přihlášeno bylo šest zajímavých návrhů, jakým způsobem řešit revitalizaci náměstí J. A. Alise. Nad všemi návrhy se sešla porota, která po rozsáhlé diskuzi zcela jednoznačně označila návrh, který radě města doporučila jako vítězný. Radní 17. 10. 2022 rozhodli o výběru dle doporučení poroty. V rámci architektonické soutěže byly uděleny ceny a odměny soutěžním návrhům dle jejich kvality a nápadu, a to v celkové výši 550 000 Kč.

  • Vítězným návrhem architektonické soutěže je soutěžní návrh č. 6 podaný Monom Works, s. r. o., který získává 1. cenu ve výši 250 000 Kč. U tohoto návrhu komise ocenila kultivovaný názor i prezentaci budoucí podoby náměstí, kdy návrh přináší jasný názor na organizaci řešeného prostoru, respektující historii místa a odkazující se na ni.
  • Druhé místo porota přidělila návrhu č. 3, pod kterým jsou podepsáni Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová a Martin Hajný, a získali cenu ve výši 150 000 Kč.
  • Třetí místo a cenu v hodnotě 100 000 korun obdržel návrh č. 2, který podal Atelier Horký, s. r. o.
  • Odměny (skicovné) v rámci architektonické soutěže byly shodně v částce 25 000 Kč uděleny návrhu č. 1 od Karnet Architekt, s. r. o., a návrhu č. 4 od Anny Laubové a Karla Filsaka.

Hodnotící porota byla složena ze závislé a nezávislé části, kdy v závislé měli hlas starosta Jan Konvalinka, ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová a coby náhradník za ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla 1. místostarosta Martin Buršík. V nezávislé části o výběru vítězného návrhu rozhodovali: Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. David Mateásko a jako náhradník Ing. arch Patrik Hoffman, který zastupoval za nepřítomnou Ing. arch. Jitku Ressovou.

 

 

 

Fáze architektonické soutěže

 

    1. Příprava (sociologické šetření, formulace zadání, tvorba soutěžních
    podkladů a podmínek)

    Zapojení veřejnosti do příprav rekonstrukce: 

 

 termín 

    Rozhovory s místními spolky, podnikateli apod. (sociologové zjišťovali, co si 
    o současnosti a budoucnosti myslí místní)

 duben 2020  
    Dotazování a pocitové mapování (obyvatelé Březových budou moci vyjádřit svůj
    názor na současnou a budou podobu náměstí 

 červen 2020  
    Veřejná diskuze nad zadáním soutěže (veřejnost si bude moc poslechnout
    a připomínkovat zadání soutěže) 

 září 2020

    2. Vyhlášení soutěže      

 únor 2022

    3. Jednání poroty o předložených návrzích

 2. polovina roku 2022

     4. Oznámení výsledku soutěže 

 2. polovina roku 2022

     5. Prezentace soutěžních návrhů

 podzim 2022


 

 

Aktuality

19. 5. 2020          Šance pro náměstí i hlas občanů (zpravodaj Kahan č. 6/2020)

19. 5. 2020          Šest generací rodu slavného hormistra Jana Antonína Alise (Sborník Podbrdsko 2013, ročník XX)

17. 10. 2022        Vítězem architektonické soutěže se stává... (tisková zpráva města)

11. 11. 2022        Pozvánka na diskuzi k soutěžním návrhům architektonické soutěže (tisková zpráva města)

 

Historické fotografie

 

 

Závěr 19. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel r. 1908

 

 

 

Kostel 1901-1911

 

 

 

Kostel 1912-1926

 

 

 

Náměstí 1912

 

 

 

Pobožnost do 1911

 

 

 

Provazolezec r. 1918

 

 

 

Škola před r. 1920

 

 

  

Před r. 1920

 

 

 

Slavnost kolem let 1930-35

 

 

  

 

 

 

Po roce 1930

 

 

 

Asi rok 1938

 

 

 

Bourání v roce 1978

 

 

 

 

  

 

Restaurace U Radnice, zbourána v r. 1978

 

 

 

Důlní díla J. A. Alise

 

 

Profil Kovářské šachty

 

 

 

 Počet zobrazení: 16494 | Aktualizováno: 30. 11. 2022