Rekonstrukce náměstí J. A. Alise

0 0 0

 

 

Architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách

Cílem města je vytvořit z náměstí J. A. Alise důstojné centrum Březových Hor a příjemné místo pro obyvatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a nároky kladené na veřejný prostor tohoto historického významu.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že jeho podobu určí architektonická soutěž. Soutěžící týmy budou mít za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít.
Na rozdíl od výběrového řízení na dodavatele projekčních prací umožňuje architektonická soutěž oslovit k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry, a vybrat si tak z široké nabídky návrhů.

Soutěžní podmínky

 Soutěžní podklady

 

Pocitová mapa Březových Hor

Dotazníkovým šetřením a pocitovou mapou město Příbram umožnilo občanům  zapojit se do přípravy architektonické soutěže. Architekti a jejich týmy tak budou mít možnost poznat pohled občanů a zároveň uživatelů tohoto místa.

 

 

 

 

Fáze architektonické soutěže

 

    1. Příprava (sociologické šetření, formulace zadání, tvorba soutěžních
    podkladů a podmínek)

    Zapojení veřejnosti do příprav rekonstrukce: 

 

 termín 

    Rozhovory s místními spolky, podnikateli apod. (sociologové zjišťovali, co si 
    o současnosti a budoucnosti myslí místní)

 duben 2020  
    Dotazování a pocitové mapování (obyvatelé Březových budou moci vyjádřit svůj
    názor na současnou a budou podobu náměstí 

 červen 2020  
    Veřejná diskuze nad zadáním soutěže (veřejnost si bude moc poslechnout
    a připomínkovat zadání soutěže) 

 září 2020

    2. Vyhlášení soutěže      

 únor 2022

    3. Jednání poroty o předložených návrzích

 1. polovina roku 2022

     4. Oznámení výsledku soutěže 

 1. polovina roku 2022

     5. Prezentace soutěžních návrhů

 podzim 2022


 

 

Aktuality

19. 5. 2020          Šance pro náměstí i hlas občanů (zpravodaj Kahan č. 6/2020)

19. 5. 2020          Šest generací rodu slavného hormistra Jana Antonína Alise (Sborník Podbrdsko 2013, ročník XX)

 

 

Historické fotografie

 

 

Závěr 19. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel r. 1908

 

 

 

Kostel 1901-1911

 

 

 

Kostel 1912-1926

 

 

 

Náměstí 1912

 

 

 

Pobožnost do 1911

 

 

 

Provazolezec r. 1918

 

 

 

Škola před r. 1920

 

 

  

Před r. 1920

 

 

 

Slavnost kolem let 1930-35

 

 

  

 

 

 

Po roce 1930

 

 

 

Asi rok 1938

 

 

 

Bourání v roce 1978

 

 

 

 

  

 

Restaurace U Radnice, zbourána v r. 1978

 

 

 

Důlní díla J. A. Alise

 

 

Profil Kovářské šachty

 

 

 

 Počet zobrazení: 8257 | Aktualizováno: 18. 03. 2022