Rekonstrukce náměstí J. A. Alise

 

 

Architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách

Cílem města je vytvořit z náměstí J. A. Alise důstojné centrum Březových Hor a příjemné místo pro obyvatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a nároky kladené na veřejný prostor tohoto historického významu.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že jeho podobu určí architektonická soutěž. Soutěžící týmy budou mít za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít.
Na rozdíl od výběrového řízení na dodavatele projekčních prací umožňuje architektonická soutěž oslovit k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry, a vybrat si tak z široké nabídky návrhů.

 

 

Pocitová mapa Březových Hor

Dotazníkovým šetřením a pocitovou mapou město Příbram umožnilo občanům  zapojit se do přípravy architektonické soutěže. Architekti a jejich týmy tak budou mít možnost poznat pohled občanů a zároveň uživatelů tohoto místa.

 

 

 

 

Fáze architektonické soutěže

 

    1. Příprava (sociologické šetření, formulace zadání, tvorba soutěžních
    podkladů a podmínek)

    Zapojení veřejnosti do příprav rekonstrukce: 

 

 termín 

    Rozhovory s místními spolky, podnikateli apod. (sociologové zjišťovali, co si 
    o současnosti a budoucnosti myslí místní)

 duben 2020  
    Dotazování a pocitové mapování (obyvatelé Březových budou moci vyjádřit svůj
    názor na současnou a budou podobu náměstí 

 červen 2020  
    Veřejná diskuze nad zadáním soutěže (veřejnost si bude moc poslechnout
    a připomínkovat zadání soutěže) 

 září 2020

    2. Vyhlášení soutěže      

  konec roku 2020

    3. Jednání poroty o předložených návrzích

 1. polovina roku 2021

     4. Oznámení výsledku soutěže 

 1. polovina roku 2021

     5. Prezentace soutěžních návrhů

 1. polovina roku 2021


 

 

Aktuality

19. 5. 2020          Šance pro náměstí i hlas občanů (zpravodaj Kahan č. 6/2020)

19. 5. 2020          Šest generací rodu slavného hormistra Jana Antonína Alise (Sborník Podbrdsko 2013, ročník XX)

 Počet zobrazení: 1019 | Aktualizováno: 27. 07. 2020