Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa

0 0 0

Název projektu Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

Cílem projektu je proměnit Příbram v dostupné, bezpečné a přitažlivé město a naplnit tak plnění Strategického plánu rozvoje města Příbram v oblastech:

- Dostupné město, kde je zajištěna trvale udržitelná, bezpečná a efektivní doprava včetně možnosti parkování.
- Dostupné město s vybudovanou infrastrukturou pro handicapované.
- Přitažlivé město, které je cílem turistů.
- Bezpečné, osvětlené město.
- Bezpečné město, kde je zajištěna správná a bezpečná práce s osobními údaji a další činnosti.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 7.945.161,00 Kč
  • způsobilé výdaje
7.945.161,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 7.547.902,94 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 397.258,06 Kč
Termín realizace 02/2018 - 12/2020

 

Strategické a rozvojové dokumenty zpracované v rámci projektu:

Generel dopravy
Analytická část
Návrhová část

Generel parkování
Analytická část
Návrhová část
Mapový podklad - zdroje a cíle parkování - současný stav
Mapový podklad - návrh

Koncepce cestovního ruchu
Dokument ke stažení

Pasport veřejného osvětlení
Dokument ke stažení

Analýza bezbariérových páteřních tras
Dokument ke stažení

Analýza a implementace GDPR
Analytická část
Implementační část

 Počet zobrazení: 2100 | Aktualizováno: 09. 09. 2018