Modernizace 7. Základní školy v Příbrami

0 0 0

Logo eea grants

Město Příbram získalo grant na realizaci projektu „Modernizace 7. Základní školy v Příbrami“. Projekt je podpořengrantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP, tzv. Norských fondů. Rozpočet projektu je cca 18 mil. Kč, z toho cca 9 mil. Kč (332.534 Eur) činí dotace z výše zmíněných fondů a zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu města Příbram.

Cílem projektu je zlepšení interiéru i exteriéru školy, zlepšení podmínek pro děti, a to nejen v době vyučování, ale i pro trávení jejich volného času.

V interiérech se konkrétně jedná o úpravu vnitřní běžecké dráhy (výměna a rozšíření povrchu dráhy, oprava stropních podhledů, výměna oken a dveří, oprava sociálního zařízení a šaten, vybavení mobiliářem, instalace digitální časomíry), úpravy v tělocvičnách (dřevěné obklady stěn, podhledy s osvětlením a vymalování), renovaci tzv. zimní zahrady, která slouží zejména k relaxaci, včetně dovybavení novým mobiliářem, dataprojektorem a promítacím plátnem.

Pokud jde o exteriéry, předmětem projektu jsou úpravy velkého i malého nádvoří a jejich vybavení tak, aby mohly sloužit ke kulturním a sportovním aktivitám dětí. V projektu je pamatováno rovněž na vybudování a vybavení venkovního prostoru, kde za příznivého počasí může probíhat výuka v přírodě. Součástí projektu je též vybudování dvou nových hřišť s umělohmotným povrchem.

Realizace celého projektu proběhla v r. 2009.

Plakát - Slavnostní otevření dne 3.11.2009

Další peníze putují do školství (381.86 kB)

Tiskové zprávy

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 6383 | Aktualizováno: 24. 12. 2009