Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti

Název projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity celé lokality a kvality života v zóně. V rámci projektu se vyměnila svítidla i stožáry, která byla v havarijním stavu. Veřejné osvětlení je napojeno na 7 rozvaděčů, které byly také nahrazeny.
Celkové výdaje na realizaci projektu 15.916.877,17 Kč
  • způsobilé výdaje
15.760.795,64 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
156.081,53 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 13.219.280,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.697.597,17 Kč
Termín realizace 08/2013 - 10/2013

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

Publicita v době udržitelnosti

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 3396 | Aktualizováno: 23. 06. 2014