Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

osvětlení v ul. Žežická

Název projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity celé lokality a kvality života v zóně. V rámci projektu se vyměnila svítidla i stožáry, která byla v havarijním stavu. Veřejné osvětlení je napojeno na 7 rozvaděčů, které byly také nahrazeny.
Celkové výdaje na realizaci projektu 15.916.877,17 Kč
  • způsobilé výdaje
15.760.795,64 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
156.081,53 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 13.219.280,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.697.597,17 Kč
Termín realizace 08/2013 - 10/2013

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

Publicita v době udržitelnosti

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 4686 | Aktualizováno: 23. 06. 2014