Revitalizace veřejných prostranství

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu


Projekty veřejná prostranství 5.2a - aktualizace 03.03.2014
Projekty - schválené v RM - úprava k 25.8.09 (227.50 kB)

Nové projekty na revitalizaci veřejných prostranství na Březohorském sídlišti

Město Příbram realizuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) od r. 2010 projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství v zóně Březohorského sídliště. Dosud byly realizovány čtyři projekty s celkovými náklady ve výši cca 87 mil. Kč (poskytnutá dotace: cca 74 mil. Kč). Jednalo se o rekonstrukci ul. Bratří Čapků, revitalizaci území okolo kulturního domu a 2. polikliniky, rekonstrukci nám. 17. listopadu a okolí a rekonstrukci veřejného osvětlení v zóně IPRM. Posledním projektem v rámci IPRM, jehož realizace proběhne v letošním roce, a kterým měla být původně dočerpána alokace IPRM, je rekonstrukce ul. 28. října.

Jelikož město Příbram patří k těm městům, která realizují IPRM úspěšně a během celého období realizace naplňují podmínky pro realizaci IPRM, bylo schváleno navýšení alokace IPRM Příbram, které bude využito na realizaci dalších několika projektů na revitalizaci veřejných prostranství. Realizace těchto projektů proběhne v r. 2015 a budou realizovány projekty s celkovými výdaji ve výši cca 30 mil. Kč.

Do konce dubna 2014 by měly být zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci následujících místních komunikací: ul. Mariánská, S. K. Neumanna, Kutnohorská, Jáchymovská, Okružní, Ostravská, Gen. Kholla, B. Němcové, K. H. Máchy, Erbenova, Kladenská, Pod Haldou, Březohorská, u MŠ 28. října, Politických vězňů, Legionářů a Komenského. Případné náměty k připravovaným projektům můžete podat na Odboru silničního hospodářství a investic MěÚ Příbram.Počet zobrazení: 4859 | Aktualizováno: 26. 03. 2014