Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí

 

 

Název projektu Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Jedná se o rekonstrukci místní obslužné komunikace ulice Boženy Němcové. Součástí stavby je i
rekonstrukce přilehlých ulic Okružní, Ostravská, Generála Kholla, K. H. Máchy, Jáchymovská a Erbenova. Předmětem stavby bude výměna konstrukce vozovky, dále bude upravena výšková úroveň obrub a sjednocen jejich typ s okolními komunikacemi a v návaznosti na to i nová konstrukce chodníků.
Celkové výdaje na realizaci projektu 18.093.673,00 Kč
  • způsobilé výdaje
18.078.548,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
15.125,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 15.366.765,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.726.908,00 Kč
Termín realizace 06/2015 - 09/2015

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 2757 | Aktualizováno: 20. 07. 2015