Rekonstrukce ulice Kutnohorská

0 0 0

 

Název projektu Rekonstrukce ulice Kutnohorská
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Předmětem této stavby je rekonstrukce Kutnohorské ulice od křižovatky s ulicí Politických vězňů po křižovatku s ulicí 28. října včetně navazující komunikace do zadního traktu budovy "Horník" v Příbrami. Kutnohorská ulice je jednosměrná jednopruhová komunikace, která bude v části řešena jednostranným podélným stáním. Součástí je také kompletní rekonstrukce jednotné dešťové a splaškové kanalizace, uličních vpustí včetně napojení a výšková úprava všech povrchových znaků podzemních vedení. Dopravní značení bude obnoveno. Rekonstrukce komunikace si vyžádá ochranu podzemních vedení.
Celkové výdaje na realizaci projektu 4.315.910,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.362.849,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
953.061,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 2.858.421,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.457.489,00 Kč
Termín realizace 07/2015 - 09/2015

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 3895 | Aktualizováno: 20. 07. 2015