Rekonstrukce ulice Mariánská

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

u. Mariánská - stav po rekonstrukci

Název projektu Rekonstrukce ulice Mariánská
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Předmětem této stavby je rekonstrukce části ulice Mariánská v Příbrami. Rekonstrukce se týká úseku mezi ulicemi Pod Haldou a Aloise Jiráska - severní dlážděná část. Na obou koncích navazuje na zrekonstruovanou část s asfaltovým povrchem. Rekonstrukce ulice nemění stávající směrové a šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu konstrukce vozovky, zhotovení obrubníků, vegetační úpravy, rekonstrukci dešťové kanalizace s doplněním uličních vpustí a přeložku vodovodu.
Celkové výdaje na realizaci projektu 7.740.093,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.544.405,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
4.195.688,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 3.012.744,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 4.727.394,00 Kč
Termín realizace 08/2015 - 09/2015

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4251 | Aktualizováno: 20. 07. 2015