Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna

 

Název projektu Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Předmětem této stavby je rekonstrukce části ulice S. K. Neumanna v Příbrami. Rekonstrukce se týká úseku začínajícího od křižovatky s ulicí Politických vězňů až po napojení ulice Gen. Kholla. Dojde k úpravám polohy obrub a ploch vozovky/chodníků, tak aby nový stav odpovídal normě ČSN 73 6110. Součástí stavby je rekonstrukce vozovky, obrubníků, chodníků a obnova kanalizace včetně přípojek a uličních vpustí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 6.114.118,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.954.844,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
1.159.274,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 4.211.617,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.902.501,00 Kč
Termín realizace 09/2015 - 11/2015

 Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4557 | Aktualizováno: 14. 12. 2015