Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

 

prostor před budouvou gymnázia - stav po revitalizaci 

Název projektu Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu

Projekt "Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti" řeší revitalizaci veřejných prostranství v různých částech Březohorského sídliště. V rámci projektu budou realizovány následující úpravy:

Okolí gymnázia - revitalizace zahrnuje provedení nových žulových dlažeb chodníků a prostranství před hlavním vchodem do gymnázia a okolo pomníku horníka, venkovních žulových schodišť a květináčů. Součástí je dále osazení ocelových venkovních veřejně přístupných fitness zařízení, dětské houpačky, zřízení hřiště na petanque a umístění ocelových prvků street workoutového parku.

Dvůr ulice Kutnohorská - na určených místech bytového dvora budou instalovány herní prky, fitness zařízení a nový městský mobiliář.

Ulice Mostecká a Boženy Němcové - projekt řeší doplnění herních prvků a městského mobiliáře v uvedených částech sídliště.

Celkové výdaje na realizaci projektu 11.324.382,00 Kč
  • způsobilé výdaje
11.184.325,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
140.057,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 9.506.676,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.817.706,00 Kč
Termín realizace 08/2015 - 10/2015

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4335 | Aktualizováno: 06. 11. 2015