Základní informace

0 0 0

Upozornění pro žadatele a příjemce:

K 22.05.2014 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a jejích příloh, s platností od 06.06.2014.
 
Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, včetně příloh, naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.
 

 
Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami
 
Město Příbram
vyhlašuje
kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Příbram
pro zónu Březohorského sídliště
 
1. Identifikace výzvy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: 5.2a) - Revitalizace veřejných prostranství
Číslo výzvy: 9
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 49 586 236,- Kč (ERDF)
 
2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 20. 05. 2014
Zahájení příjmu žádostí: 21. 05. 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokace výzvy
Zahájení projektu: od 1. 7. 2007
Ukončení projektu: do 30. 11. 2015
 
Úplné znění výzvy je zveřejněno na webových stránkách města Příbram v sekci - Integrovaný plán rozvoje města - Výzvy

Upozornění pro žadatele a příjemce:
 
K 26. 8. 2013 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a jejích příloh.
 
Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, naleznete v souboru umístěném dole na této stránce.
 
 

 
Logo Integrovaného operačního programu
 
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu
 
 
Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Město: Příbram
Název IPRM: IPRM pro zónu Březohorského sídliště
Číslo výzvy: 8
Doporučeno celkem projektů: 7
Celkem požadováno (z EU+SR): 11.390.958,20 Kč
 
 
Žadatel
Název projektu
Aktivita (a,b,c)
Bodové hodnocení
Požadováno z EU
(v CZK)
Požadováno ze SR (v CZK)
Požadováno
z EU + SR
(v CZK)
Společenství pro dům Březohorská 183 Příbram VII
Rekonstrukce technického vybavení a společných částí domu Březohorská 183 Příbram VII
b
90
1 272 194,15
224 504,85
1 496 699,00
Společenství vlastníků Příbram VII/367 - 369
Modernizace technického vybavení bytového domu, tř. Osvobození 367 – 369, Příbram VII
b
90
705 585,00
124 515,00
830 100,00
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 281, 282, 283, 284, 285, ul. Politických vězňů
Zateplení vnějšího pláště na domech č.p. 281. 282, 283, 284, 285
b
89
2 137 716,00
377 244,00
2 514 960,00
Společenství vlastníků domu č.p. 415 – 416, v Příbrami VII
Solární systém a plynová kotelna
b
83
937 714,05
165 478,95
1 103 193,00
Společenství vlastníků bytových jednotek č. 390 tř. Osvobození a 391 ul. Tylova v Příbrami VII
Rekonstrukce střechy na č. p. 390 a 391
b
82
962 307,27
169 818,93
1 132 126,20
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 185, 186, 187, tř. 28. října
Solární systém a plynová kotelna
b
80
1 138 218,00
200 862,00
1 339 080,00
Společenství pro dům č.p. 301, 302, 303, 304 a 305 v Příbrami VII
Rekonstrukce bytového domu Příbram VII/301-305
b
75
2 528 580,00
446 220,00
2 974 800,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami
Město Příbram
 
vyhlašuje
 
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
 
v rámci
 
Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště
 
1. Identifikace výzvy
 
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: 5.2 b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 8
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 11 391 405,- Kč
 
2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 21. 05. 2013
Zahájení příjmu žádostí: 22. 05. 2013
Ukončení příjmu žádostí: 12. 06. 2013 v 17.00 hodin.
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015

Úplné znění výzvy je zveřejněno na webových stránkách města Příbram v sekci - Integrovaný plán rozvoje města - Výzvy

 


Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami

Město Příbram
 
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
 
v rámci
 
Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště
 
 
1. Identifikace výzvy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: 5.2a) - Revitalizace veřejných prostranství
Číslo výzvy: 7
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 28 700 000,- Kč (ERDF)
 
2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 30. 4. 2013
Zahájení příjmu žádostí: 2. 5. 2013
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2013 v 14:30 hod.
Zahájení projektu: od 1. 7. 2007
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015
 
Úplné znění výzvy je zveřejněno na webových stránkách města Příbram v sekci - Integrovaný plán rozvoje města - Výzvy
 
 

 
Upozornění pro žadatele a příjemce:
 
K 20.3.2013 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a jejích příloh.
 
Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, včetně příloh, naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.
 

 

 

Logo Integrovaného operačního programu

 

 

Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu
 
 
Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Město: Příbram
Název IPRM: IPRM pro zónu Březohorského sídliště
Číslo výzvy: 6
Doporučeno celkem projektů: 4
Celkem požadováno (z EU+SR): 9.499.999,80 Kč
 
 
Žadatel
Název projektu
Aktivita (a,b,c)
Bodové hodnocení
Požadováno z EU
(v CZK)
Požadováno ze SR (v CZK)
Požadováno
z EU + SR
(v CZK)
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 75, 76, ul. Obránců míru
Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Obránců míru 75 – 76, Příbram VII
b
92
1 349 970,00
238 230,00
1 588 200,00
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 370 a 371 v Příbrami VII
Zateplení obvodového pláště bytového domu tř. Osvobození 370 – 371, Příbram VII
b
92
1 017 450,00
179 550,00
1 197 000,00
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65, 66, 67, 68, 69 nám. 17. listopadu a čp. 70, ul. Obránců míru
Zateplení vnějšího pláště, výměna oken do společných prostor domu č.p. 65 až 70
b
91
4 067 556,00
717 804,00
4 785 360,00
Společenství pro dům Březohorská 183, Příbram VII
Modernizace otopné soustavy domu Březohorská 183 Příbram VII
b
86
1 640 023,83
289 415,97
1 929 439,80

 

 

 


Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami

 
Město Příbram
 
vyhlašuje
 
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
 
v rámci
 
Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště
 
1. Identifikace výzvy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: 5.2 b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 6
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 9 500 000,- Kč
 
2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 3. 1.2013
Zahájení příjmu žádostí: 7. 1.2013
Ukončení příjmu žádostí: 1. 3. 2013 v 14:30 hodin.
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015
 
 
Úplné znění výzvy je zveřejněno na webových stránkách města Příbram v sekci - Integrovaný plán rozvoje města - Výzvy
 

Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami

 

 

 

Město Příbram pořádá seminář v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.
 
Seminář se bude konat
dne 10. 1. 2013 od 15,30 hod
v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, č. p. 121
(bývalá budova RD Příbram).
 
Seminář bude zaměřen na problematiku podávání žádostí o dotace v rámci výzvy na aktivitu 5.2 b) Regenerace bytových domů.
 
Na seminář se prosím zaregistrujte na tel. 318 402 221, e-mail: jana.janikova@pribram-city.cz.
 

 


 

Upozornění pro žadatele o dotaci v oblasti regenerace bytových domů
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast 5.2 b) - regenerace bytových domů - bude možné vydávat pouze do 31. 12. 2013. Po tomto datu bude možné projekty v aktivitě 5.2 b) jen realizovat, a to do data 30. 6. 2015.
 
Tento pokyn byl vydán proto, že z důvodu platnosti „Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro roky 2007 až 2013“ je možné využít stávající schválenou notifikaci o poskytování veřejné podpory v aktivitě regenerace bytových domů pouze do konce roku 2013.
 

 


 

 

Upozornění pro žadatele a příjemce:

 

K 1. 8. 2012 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a jejích příloh.

 

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, včetně příloh, naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.

 


 
Upozornění pro žadatele a příjemce (doplňující informace ŘO IOP) ke změně právní subjektivity žadatele:

Na základě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR je možné měnit vlastníka bytové jednotky bez souhlasu ŘO IOP. Žadatel je však povinen převod daného bytu (bytů) ohlásit v rámci Zprávy o udržitelnosti. Jedná se doplnění níže uvedeného sdělení MMR ČR.

 


 

 

Upozornění pro žadatele a příjemce (doplňující informace ŘO IOP) ke změně právní subjektivity žadatele:

 

Na základě posudků MF ČR (Ministerstva financí ČR) a Odboru bytové politiky MMR ČR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) musí ŘO IOP (Řídící orgán Integrovaného operačního programu) konstatovat, že v době udržitelnosti je změna právního statusu příjemce dotace s použitím § 14a Zákona č. 218/2000 Sb. možná pouze v p řípadě, že se jedná o změnu dle Zákona č. 72/1994 Sb., § 23, odst. 2.

 

To znamená, že nájemce podal v termínu do 30. 6. 1995 výzvu k převodu bytu a v domě zanikne úplně nebo částečně vlastnictví bytů původního družstva. Toto se týká stavebních bytových a lidových družstev, která vznikla před rokem 1989 a hospodařila s majetkem státu. V případě, že nejsou převedeny všechny byty v domě, stává se stavební bytové družstvo členem SVJ nebo nově založeného družstva.

 

Převod bytů je v rozporu s ustanovením § 14a Zákona č. 218/2000 Sb. v případě, kdy SVJ vzniká po zániku bytového družstva, které již v minulosti vzniklo po převodu bytů dle Zákona č. 72/1994 Sb., § 23, odst. 2. V tomto případě nelze převod bytů neboli změnu příjemce v době udržitelnosti projektu povolit.

 

Obecně je tedy třeba konstatovat, že pokud se příjemce dotace rozhodně změnit právní formu "příjemce dotace", bylo by to možné pouze v případě, že se toto BD ještě "neprivatizovalo" dle Zákona č. 72/1994 Sb., § 23, odst. 2. U bytových družstev, která již touto změnou prošla, nemůže být změna příjemce dotace (změna právního statutu příjemce) ŘO IOP povolena, protože by byla v rozporu se Zákonem č. 218/2000 Sb. Pokud by i přesto byla změna provedena, dostal by se příjemce dotace do rozporu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

V době udržitelnosti je samozřejmě možné měnit vlastníka konkrétní bytové jednotky, a to za souhlasu ŘO IOP.

 

 


Upozornění pro žadatele a příjemce:

Řídící orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IOP) v nedávné době řešil případ příjemce dotace v oblasti 5.2 b) - Regenerace bytových domů, který předložil "Oznámení o změně" v projektu týkající se změny právní subjektivity příjemce.

 

Bytové družstvo si v době udržitelnosti projektu odsouhlasilo změnu na společenství vlastníků jednotek. Na základě konzultace s Ministerstvem financí ČR došel ŘO IOP k závěru, že v tomto případě by byla změna v rozporu s platnými podmínkami pro udělení dotace. Neexistuje právní nástroj, který by umožnil změnu v subjektu příjemce, kterému byly "Rozhodnutím o poskytnutí dotace" poskytnuty finanční prostředky.

 

V případě převodu bytového družstva na společenství vlastníků bytových jednotek hrozí ztráta nároku na poskytnutí celé dotace nebo vrácení dotace.

 

 


 

 

 

 

Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami

 

 

 

 

 

Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu

(konečný stav po jednání RM dne 5. 12. 2011)

 

 

 

 

Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Město: Příbram

Název IPRM: IPRM pro zónu Březohorského sídliště

Číslo výzvy: 5

Doporučeno celkem projektů: 5

Celkem požadováno (z EU+SR): 9.715.860,- Kč

 

 

 

 

 

Žadatel

Název projektu

Aktivita (a,b,c)

Bodové hodnocení

Požadováno z EU

(v CZK)

Požadováno ze SR (v CZK)

Požadováno

z EU + SR

(v CZK)

Společenství vlastníků domů čp. 405 a 406, Příbram VII

Revitalizace bytového domu Komenského 405, 406 Příbram VII

b

85

509 847,00

89 973,00

599 820,00

Společenství vlastníků bytových jednotek Tylova 392-395

Sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby domu č.p. 392-395

b

79

653 820,00

115 380,00

769 200,00

Společenství vlastníků jednotek, Příbram VII/290, 291, 292

Zateplení vnějšího pláště a rekonstrukce střechy bytových domů č.p. 290 až 292, Příbram VII

b

77

3 459 738,00

610 542,00

4 070 280,00

Společenství vlastníků Příbram VII/367 - 369

Zateplení a modernizace technického vybavení bytového domu, Tř. Osvobození 367-369, Příbram VII

b

74

2 400 876,00

423 684,00

2 824 560,00

Společenství pro dům Březohorská 183 Příbram VII

Výměna výtahové technologie – Březohorská 183 Příbram VII

b

71

1 234 200,00

217 800,00

1 452 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Upozornění pro žadatele a příjemce:

 

K 30. září 2011 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a jejích příloh.

 

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, včetně příloh, naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.


Upozornění pro žadatele a příjemce:

K 12. 1. 2011 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

V rámci této aktualizace byl vypuštěn požadavek na doložení kvalifikace podle písmen k), l) a m) § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v kapitole "Podmínky pro zadávání veřejných zakázek", které nespadají do řežimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, viz str. 48 Příručky pro žadatele a příjemce ("Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie a zakázek s vyšší hodnotou nad rámec Závazných postupů").

K jiným změnám při této aktualizaci nedošlo. V platnosti tedy i nadále zůstávají Přílohy Příručky pro příjemce a žadatele aktualizované k 15. 11. 2010.


Upozornění pro žadatele a příjemce:

K 15. 11.2010 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšní prostředí v problémových sídlištích. Hlavní změny spočívají v aktualizaci textu v souladu s platným zněním vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a nařízení vlády č. 474/2009 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále bly upřesněny postupy pro vedení daňové evidence a účetnictví, především u žadatele SFJ. Podrobněji byla rozpracována kapitola Kontroly projektu. Byly upraveny přílohy číslo 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 a 17. Byla přidána nová příloha č. 19 - Postup pro vyplňování hlášení o pokroku/monitorovací zprávy v IS BENEFIT7.

 

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce, včetně příloh, naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.

 


Veškeré dokumenty k Integrovanému operačnímu programu pro oblast podpory 5.2 jsou zveřejněny na adrese: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 


Doporučení Centra pro regionální rozvoj ze dne 26. 2. 2010:

 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) důrazně doporučuje žadatelům - příjemcům, aby své projektové záměry před finálním uložením Benefitové žádosti konzultovali s pobočkou CRR. Ideální je zaslání elektronické verze žádosti na e-mail projektového manažera CRR, pana Mgr. Miloše Jírů (jiru@crr.cz). Možné je i sjednání osobní schůzky s projektovým manažerem na pobočce CRR v Praze.

 


Sdělení Centra pro regionální rozvoj:

 

Problematika zakázek malého rozsahu 1. kategorie

Zakázky malého rozsahu 1. kategorie (tj. zakázky s předpokládanou hodnotou do 500 000 Kč bez DPH), které je možné v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce zadávat přímým nákupem, nebude žadatel zadávat do Benefitu. Tzn., že žadatelé v Benefitu nezaškrtnou pole „Projekt počítá s výběrovým řízením“ a následně se jim tedy nezaktivní záložka „Výběrová řízení“.

 


Nejčastěji kladené dotazy (tzv. FAQ) žadatelů jsou k dispozici na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj:

http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/vyzvy-iop-dle-oblasti-intervence/5-2/#faq.

 


 

Logo Integrovaného operačního programu znak Příbrami

 

 

Vážení vlastníci bytových domů ve vymezené zóně Březohorského sídliště a zájemci o dotace z Integrovaného operačního programu v rámci IPRM,

 

pokud máte zájem být aktuálně e-mailem informováni o novinkách v oblasti čerpání dotací na regenerace bytových domů a získávat nové informace jako např. termíny seminářů, vyhlášení výzev, změny v metodice apod., můžete požádat o zařazení do tzv. mailing listu, na který pravidelně aktuální informace rozesíláme. Vaši žádost o zařazení do seznamu zašlete prosím na e-mail: jana.janikova@pribram-city.cz

 

 

Na této e-mailové adrese můžete rovněž kontakt aktualizovat nebo požádat o vyřazení vaší adresy ze seznamu.

 

 


Partnery projektu jsou:

Okresní hospodářská komora v Příbrami

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1


 

Příručka pro žadatele a příjemce - aktualizace 06.06.2014

Přílohy k aktualizované příručce 06.06.2014

Brezohorske sidliste_sektory (5.72 MB)
Oznámení o změně v IPRM č. 9 (44.76 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 5 (289.39 kB)
Text-vyzvy-5.2_220509 (311.50 kB)
Upozornění na povinnost zadavatele - 31. 10. 2012 (29.50 kB)
Výše podpory pro projekty v rámci IPRM Příbram (213.00 kB)
Vymezeni zony Brezohorskeho sidliste (20.00 kB)
Zona Brezohorske sidliste - mapa (986.62 kB)


Počet zobrazení: 5789 | Aktualizováno: 25. 06. 2014