Město Příbram - kulturní dům - odstranění bariér

0 0 0

 

logo Ministerstva kultury ČR

Město Příbram - kulturní dům - odstranění bariér

Název projektu Město Příbram_kulturní dům_odstranění bariér
Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR
Stručný popis projektu

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami. Hlavní přístup do objektu je řešen vně fasády osobonákladním průchozím výtahem, který umožní přístup do prostoru foyeru kina, šaten a pokladen v divadla v přízemí a hlavního foyeru divadla v 1. patře. Z těchto stanic jsou dále přístupné prostory malé divadelní scény, restaurace a estrádního sálu kulturního domu. Přístup do kina v suterénu umožní z prostoru foyeru navrhovaná schodišťová plošina.

 

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 7.050.952,15 Kč
Celková poskytnutá dotace z MKČR 4.959.616,59 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.091.335,56 Kč
Termín realizace 12/2019

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

Fotodokumentace

 Počet zobrazení: 1809 | Aktualizováno: 19. 06. 2019