Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa

0 0 0

Další informace o projektu revitalizace zeleně v Příbrami

Logo Operačního programu Životní prostředí

Situace po ukončení realizace - park u Hořejší Obory

Název projektu Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu V rámci projektu se revitalizovala veřejná zeleň ve městě Příbram. Provedla se ošetření, kácení starých dřevin, výsadba nových stromů a keřů v okolí rybníka Hořejší Obora, Příbramského potoka – ulice Podskalí a Dolejší Obora, od Flusárny k Novému rybníku, Svatohorské aleje a Milínské ulice. Cílem projektu byla revitalizace a regenerace veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram, čímž došlo ke zkvalitnění životního a obytného prostředí, k navýšení estetické hodnoty města a zajištění provozní bezpečnosti. Revitalizace přispěla k zachování přírodního charakteru ve městě a nabídla obyvatelům i návštěvníkům možnost využít přírodního rekreačního prostoru v sídelním prostředí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 2.812.256,00 Kč
  • způsobilé výdaje
2.664.236,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
148.020,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 2.397.812,40 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 414.443,60 Kč
Termín realizace 02/2012 - 06/2013

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4667 | Aktualizováno: 28. 03. 2014