Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa

0 0 0

Další informace o projektu revitalizace zeleně v Příbrami

Logo Operačního programu Životní prostředí

Situace po ukončení realizace - Jiráskovy sady

Název projektu Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem 3. etapy revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram bylo kácení, ošetření a výsadba nových dřevin v okolí Zámečku Ernestina a v lokalitě Jiráskovy sady. Cílem projektu byla revitalizace a regenerace veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram, jejímž přínosem bylo zkvalitnění životního a obytného prostředí, zvýšení estetických hodnot města a zajištění provozní bezpečnosti. Provedlo se celkové ozdravění zachovalých dřevin, jejich ošetření, v některých případech se provedla asanace dřevin a výsadba nových stromů a keřů.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.038.276,00 Kč
  • způsobilé výdaje
879.330,27 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
158.945,73 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 659.497,69 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 378.778,31 Kč
Termín realizace 02/2012 - 06/2013

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4244 | Aktualizováno: 23. 04. 2014