Realizace energ. úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na budovu ZŠ

Název projektu Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu V rámci projektu proběhlo kompletní zateplení systému svislého obvodového pláště objektů základní školy včetně výměny oplechování a výplní otvorů. Zateplily se stropy nad posledními podlažími, střešní plášť, přístavba šatny a spojovací koridor. Proběhly práce se sanováním zámečnických konstrukcí, které jsou součástí fasády (zábradlí lodžií, mřížky apod.). Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1 a nastavení optimálního ekonomického a ekologického hospodaření s energií.
Celkové výdaje na realizaci projektu 20.588.394,00 Kč
  • způsobilé výdaje
14.965.128,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
5.623.266,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 13.468.615,18 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 7.119.778,82 Kč
Termín realizace 06/2009 - 11/2009

Tiskové zprávy

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 6096 | Aktualizováno: 27. 03. 2014