Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Propagace turistické destinace Příbramsko

Název projektu Propagace turistické destinace Příbramsko
Operační program Regionální operační program Střední Čechy
Stručný popis projektu

Předmětem projektu byla výroba a distribuce propagačních a informačních materiálů a prezentace formou účasti na výstavách, veletrzích cestovního ruchu a slavnostech v České republice, Německu a Polsku. Cílem projektu bylo zvýšení podílu cestovního ruchu v regionu Příbramsko.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.875.116,44 Kč
• způsobilé výdaje 1.648.570,44 Kč
• nezpůsobilé výdaje 226.546,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z ROP SČ 1.318.856,35 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 556.260,09 Kč
Termín realizace 07/2010 - 03/2012

Propagační materiály

Fotodokumentace

Tiskové zprávy

Zprávy v tisku

Publicita v době udržitelnosti

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4547 | Aktualizováno: 22. 01. 2015