Propagace turistické destinace Příbramsko

0 0 0

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy

Stánek regionu Příbramsko na veletrhu

Název projektu Propagace turistické destinace Příbramsko
Operační program Regionální operační program Střední Čechy
Stručný popis projektu

Předmětem projektu byla výroba a distribuce propagačních a informačních materiálů a prezentace formou účasti na výstavách, veletrzích cestovního ruchu a slavnostech v České republice, Německu a Polsku. Cílem projektu bylo zvýšení podílu cestovního ruchu v regionu Příbramsko.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.875.116,44 Kč
• způsobilé výdaje 1.648.570,44 Kč
• nezpůsobilé výdaje 226.546,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z ROP SČ 1.318.856,35 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 556.260,09 Kč
Termín realizace 07/2010 - 03/2012

Propagační materiály

Fotodokumentace

Tiskové zprávy

Zprávy v tisku

Publicita v době udržitelnosti

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 5954 | Aktualizováno: 22. 01. 2015