Regulační plány

0 0 0

 

REGULAČNÍ PLÁN PŘÍBRAM - ŽEŽICE
schválen Zastupitelstvem města Příbrami dne 22.12.2004
změna č. 1 vydána Zastupitelstvem města Příbrami dne 17.9.2007, účinná dne 16.10.2007
RP Žežice - doložka civilní obrany (47.50 kB)
RP Žežice - textová část (161.00 kB)
RP ŽEŽICE - HLAVNÍ VÝKRES PO ZMĚNĚ Č. 1 (1.36 MB)
Zm.č.1 RP Žežice - text (123.65 kB)
Zm.č.1 RP Žežice - výkres 1 + legenda (100.62 kB)
Zm.č.1 RP Žežice - výkres VPS (105.08 kB)

 

REGULAČNÍ PLÁN PŘÍBRAM, SÁZKY - BARANDOV
schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 21.6.2006
RP Sázky Barandov - hlavní výkres (1.15 MB)
RP Sázky Barandov - textová část (368.31 kB)Počet zobrazení: 12323 | Aktualizováno: 22. 09. 2013