Komise bytová

 

Předseda: Mgr. Vladimír Král
Členové:  František Jobek, Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ladislav Truhlář, František Caithaml, Ing. Šárka Schejbalová
Koordinátorka: Ing. Pavla Sýkorová
 
Statut činnosti Komise bytové
 

Účast na jednáních komise v roce 2019 - I. pololetí
Účast na jednáních komise v roce 2019 - II. pololetí
Účast na jednáních komise v roce 2020 - I. pololetí
 
 
Jednání komise dne                        
12.02.2019 zápis
13.03.2019 zápis
23.04.2019 zápis 1, důvodová zpráva
23.07.2019 per rollam
26.11.2019 zápis, důvodová zpráva
11.03.2020 zápis
07.05.2020 per rollam
03.06.2020 zápis

 Počet zobrazení: 5569 | Aktualizováno: 01. 07. 2020