Komise bytová

0 0 0

 

Předseda: Mgr. Vladimír Král
Členové:  František Jobek, Marta Frýbertová, František Caithaml, Ing. Šárka Schejbalová, Jan Hejhal, Mgr. Marek Školoud
Koordinátorka: Ing. Pavla Sýkorová
 
Statut činnosti Komise bytové
Dodatek č. 1 Statutu činnosti Komise bytové

Účast na jednáních komise v roce 2019 - I. pololetí
Účast na jednáních komise v roce 2019 - II. pololetí

Účast na jednáních komise v roce 2020 - I. pololetí
Účast na jednáních komise v roce 2020 - II. pololetí

Účast na jednáních komise v roce 2021 - I. pololetí
Účast na jednáních komise v roce 2021 - II. pololetí 
 
Účast na jednáních komise v roce 2022 - I. pololetí
 
 
Jednání komise dne                        
12.02.2019 zápis
13.03.2019 zápis
23.04.2019 zápis 1, důvodová zpráva
23.07.2019 per rollam
26.11.2019 zápis, důvodová zpráva
11.03.2020 zápis
07.05.2020 per rollam
03.06.2020 zápis
05.08.2020 zápis
13.10.2020  zápis 
25.11.2020   zápis 
09.12.2020  zápis 
19.01.2021 zápis
16.02.2021 zápis
16.03.2021 zápis
25.05.2021 zápis
11.08.2021 zápis
06.10.2021 zápis
08.11.2021 zápis
22.11.2021 zápis
14.01.2022 zápis
09.03.2022 zápis
06.04.2022  zápis
01.06.2022 zápis


Počet zobrazení: 7149 | Aktualizováno: 06. 06. 2022