Podklady k 13. zasedání ZM dne 16.12.2015

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Informace o odstoupení Ing. Petra Walczyska z funkce člena OV Lazec a návrh na jmenování nového člena pana Roberta Štorkána, dokument

3. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016, dokument

4. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument

5. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016, dokument 1, dokument 2

6. Osadní výbor Příbram III – Sázky - volba členů a předsedy, dokument

7. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram, dokument

8. Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace, dokument

9. Žádost o individuální dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram), dokument

10. Žádost o individuální dotaci (Plavecký klub Příbram), dokument

11. Vystoupení z členství v Národní síti zdravých měst České republiky, dokument

12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015, dokument

13. Odměna pro občana, jehož informace povedou k dopadení pachatele trestného činu šíření poplašné zprávy, dokument

14. Různé

15. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 3954 | Aktualizováno: 07. 12. 2015