Podklady k 7. zasedání ZM dne 18.05.2015

0 0 0

2.   I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace: dokument

3.   Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2014, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2014 do 31.12.2014: dokument, dokumenty zveřejněné na úřední desce

4.  Schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020: dokument

5.   Návrh na zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity "Azylový dům města Příbram": dokument

6.   Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením "penálových prázdnin": dokument

7.   Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách v rámci tzv. „penálových prázdnin“: dokument

8.  Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezúplatný převod pozemku pod domem: dokument

9.  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín: dokument 

10.  Přechod nemovitých věcí nacházejících se ve vojenském újezdu Brdy z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Příbram: dokumentPočet zobrazení: 4429 | Aktualizováno: 07. 05. 2015