Podklady k 13. zasedání ZM Příbram dne 20. 1. 2020

0 0 0

 

P o z v á n k a

na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 20. ledna 2020 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram) 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument 
3) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, dokument
4) Návrh na vznik nového dotačního programu, dokument
5) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1504 o výměře 58 m2 z celkové výměry 27454 m2 katastrálním území Příbram, dokument
6) Výkup pozemku p. č. 677/7 v katastrálním území Březové Hory, dokument
7) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2019, dokument
8) Náklady na zvažovanou zakázku „Rekonstrukce akvaparku“, dokument
9) Různé
10) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1839 | Aktualizováno: 26. 02. 2020