Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Podklady k 22. zasedání ZM Příbram dne 18. 1. 2021

 

22. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 18. ledna 2021 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Složení slibu člena Zastupitelstva města Příbram
   c) Schválení programu jednání
   d) Informace rady města
2) Informace k rozpočtu, dokument
3) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, dokument
4) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram – volba nového člena, dokument
5) Stanovení působnosti neuvolněného člena Rady města Příbram, dokument
6) Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument
7) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument
8) Žádost o prodej pozemku  p. č. 2520/1, části pozemku p. č. 2545/1 a části  pozemku p. č. 2545/2, vše v katastrálním území Příbram, dokument
9) Žádost o prodej dvou částí z pozemku p. č. 67/119 v katastrálním území Březové Hory, dokument
10) Žádost o prodej, případně  směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním území Zdaboř, dokument
11) Žádost o směnu části pozemku p. č. 320/6 a části pozemku p. č. 610 za pozemek p. č. 328/2 a část pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory, dokument
12) Žádost  o  sepsání  souhlasného  prohlášení  subjektů o vlastnictví části pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, dokument
13) Záměr prodeje  pozemků  par. č. 1723/26, parc. č. 1723/29, parc. č. 1723/30 a pozemku parc.
 č.  st. 436, jehož součástí je stavba Stachy č. p. 224, Zadov, vše v k. ú. Stachy, dokument 
14) Různé
15) Diskuse, interpelace, závěr 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 188 | Aktualizováno: 12. 01. 2021
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21