Podklady k 38. zasedání ZM Příbram dne 23. 5. 2022

0 0 0

 

P o z v á n k a

na 38. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 23. května 2022 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400

 

Program: 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      1. výběrové řízení v roce 2022 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument

3.      Žádost o dotaci – Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022, dokument

4.      Žádost o individuální dotaci na projekt Dětský duatlon a triatlon Brdonoš, dokument

5.      Žádost o individuální dotaci na projekt Rekonstrukce a nutná údržba ploch a zázemí hřiště, dokument

6.      Žádost o individuální dotaci na projekt Příspěvek na zvýšené nájemné ledové plochy, dokument

7.      Žádost o individuální dotaci na projekt Žádost o dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem ledů, dokument

8.      Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4407/5 v katastrálním území Příbram, dokument

9.      Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1668/4 v katastrálním území Březové Hory, dokument

10.   Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/158 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 2462 m2 v k. ú. 
        Březové Hory, dokument

11.   Prodej pozemku p. č. 239/1 a části pozemku p. č. 179/46, oba v katastrálním území Příbram, dokument

12.   Prodej části pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory, dokument

13.   Návrh na zrušení předkupního práva města Příbram k předmětu nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995,
        ve znění pozdějších dodatků, dokument 

14.   Plán investic a velkých oprav na rok 2023–2025, dokument

15.   Spolufinancování stavby lávky – Vokačovský rybník, dokument

16.   Různé

17.   Diskuse, interpelace, závěr 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 966 | Aktualizováno: 31. 05. 2022