Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 22. 4. 2024

0 0 0

18. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 22. dubna 2024 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Informace o průběhu investiční akce: Zateplení budov čp. 15-18 v Příbrami (na Špalíčku) v.s. návrhy na navýšení nájemného nájemcům bytů/nebytových prostor v předmětných budovách dle § 2250 OZ, dokument

3.      Změna v usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 09.10.2023, č.usn. 285/2023/ZM, dokument

4.      Bezúplatný převod pozemků p. č. 988/35, p. č. 4830/15, oba v k. ú. Příbram, dokument

5.      Návrh na doplnění usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 15.01.2024, č. usn. 368/2024/ZM, dokument

6.      Žádost o prodej pozemku p. č. 68/2 v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument

7.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území Březové Hory, dokument

8.      Výkup pozemku p. č. 4251/1 a části pozemku p. č. 4323/4, oba v katastrálním území Příbram, dokument

9.      Žádost o prodej pozemků p. č. 2863/42 a p. č. 2863/35, vše v k. ú. Příbram, dokument

10.   Výkup pozemků, včetně komunikace, v katastrálním území Žežice, dokument

11.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 472/8 v k. ú. Občov, dokument

12.   Směna nemovitostí mezi městem Příbram a Středočeským krajem, dokument, dokument 2

13.   Žádost o prodej/směnu pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument

14.   Cena města Příbrami 2024, dokument

15.   Rezignace pana Tomáše Dvořáčka na funkci člena Výboru pro územní plánování, dokument

16.   Různé  

17.   Diskuse, interpelace, závěr    

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 374 | Aktualizováno: 13. 05. 2024