Podklady k 7. zasedání ZM Příbram dne 24. 4. 2023

0 0 0

                                                                                                                      

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 24. dubna 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

Program:

 

1.       a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

          b) Složení slibu člena Zastupitelstva města Příbram

          c) Schválení programu jednání

          d) Informace rady města

2.       Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram – volba nového člena, dokument

3.       Přísedící Okresního soudu v Příbrami – zvolení, dokument

4.       Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

5.       Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, dokument, mapa

6.       Žádost o individuální dotaci na projekt 42. Rally Příbram 2023, dokument

7.       Dotace Podpora vrcholového sportu 2023, dokument

8.       Dotace Činnost sportovních organizací 2023, dokument, výpočet

9.      Dotace Reprezentant ČR 2023, dokument

10.   Dotace Sportovní akce 2023, dokument

11.   Dotace Rozvoj a opravy sportovišť 2023, dokument

12.   Dotace Výchova a vzdělávání 2023, dokument

13.   Dotace Zahraniční a meziobecní spolupráce 2023, dokument

14.   Dotace Kulturní aktivity 2023, dokument

15.   Dotace Památky místního významu 2023, dokument

16.   Dotace 2023 – Životní prostředí, dokument

17.   Programové dotace 2023 – oblast zdravotnictví, dokument

18.   Programové dotace 2023 – oblast sociální, dokument

19.   Dotace 2023 – Dobrovolní hasiči, dokument

20.   Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument

21.   Stav požární ochrany za 2. pololetí 2022, dokument

22.   Prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území Příbram, dokument

23.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 2240/29 o výměře 3 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

24.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 2240/29 o výměře 6 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

25.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 4606/1 v katastrálním území Příbram, dokument

26.   Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v katastrálním území Příbram, dokument

27.   Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument

28.   Výkup pozemků p. č. 69/83, p. č. 90/3, p. č. 91/17, p. č. 93/6, vše v k. ú. Zdaboř, dokument

29.   Výkup pozemku p. č. 715/105 v katastrálním území Březové Hory, dokument

30.   Výkup pozemků p. č. 1976/1, p. č. 3997/2 v k. ú. Příbram, dokument

31.   Žádost o prodej pozemku p. č. 2333/23 v katastrální území Příbram, dokument

32.   Záměr výkupu pozemku p. č. 3333/27 v katastrálním území Příbram, dokument

33.   Prodej pozemků v k. ú. Zdaboř a v k. ú. Žežice Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokument 

34.   Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory – volba předsedkyně, dokument

35.   Různé  

36.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 942 | Aktualizováno: 27. 04. 2023