Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Řidičské průkazy připravené k vyzvednutí

Na Dopravním úřadu jsou k vyzvednutí připraveny řidičské průkazy s datem podání žádosti do 22.02.2021, včetně. Při vyzvednutí řidičského průkazu je nutné předložit platný občanský průkaz a řidičský průkaz původní (nejedná-li se o vydání prvního řidičského průkazu). Průkazy lze vyzvednout osobně nebo v zastoupení, a to pouze na základě ověřené plné moci. Vyzvednutí lze provést v úředních hodinách.

 Počet zobrazení: 125261 | Aktualizováno: 22. 02. 2021
Využívání sociálních služeb na Příbramsku