Řidičské průkazy připravené k vyzvednutí

Na Dopravním úřadu jsou k vyzvednutí připraveny řidičské průkazy s datem podání žádosti do 10.05.2021, včetně. Při vyzvednutí řidičského průkazu je nutné předložit platný občanský průkaz a řidičský průkaz původní (nejedná-li se o vydání prvního řidičského průkazu). Průkazy lze vyzvednout osobně nebo v zastoupení, a to pouze na základě ověřené plné moci. Vyzvednutí lze provést v úředních hodinách.Počet zobrazení: 128507 | Aktualizováno: 07. 05. 2021