Oddělení registrační

Vedoucí: Ing. Růžena Sztachová

Popis činnosti oddělení:

  • CRM - Centrální registrační místo - prostřednictvím CRM je možné kromě vlastního ohlášení živnosti, žádosti o koncesi provést také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně.
  • Přijímá ohlášení živnosti, žádosti o vydání koncese, změny a ohlášení dalších údajů v souvislosti s živnostenským podnikáním, vydává živnostenská oprávnění včetně zabezpečení další agendy s tím spojené v souladu s platnými právními předpisy. (registrace)
  • Ruší, přerušuje nebo pozastavuje živnostenská oprávnění.
  • Vede živnostenský rejstřík.
  • Provádí správní řízení v oblasti živnostenského podnikání.
  • Spolupracuje s Živnostenským úřadem ČR, krajskými živnostenskými úřady a obecními živnostenskými úřady.
  • Spolupracuje se sdruženími podnikatelů, s cechy živnostníků, hospodářskou a agrární komorou a dalšími organizacemi v oblasti podnikání.
  • Vede evidenci zemědělských podnikatelů.

Seznam činností:

vedení živnostenského rejstříku: Ing. Kateřina Havlíková

evidence zemědělského podnikatele: Mgr. Andrea Stramová

registrace: písmena A - J: Marie StehlíkováJitka Neumanová

registrace písmena K: Mgr. Andrea Stramová

registrace: písmena L - Q: Ing. Růžena Sztachová, Ing. Kateřina Havlíková

registrace: písmena R - Ž: Veronika Hrdinová, Dis., Bc. Vladimíra Makovičková

registrace zahraniční osoby: Jitka Neumanová

správní řízení: Mgr. Andrea Stramová

Návody a formuláře ke stažení:

Živnostenské podnikání

Výpis ze živnostenského rejstříku

Podnikání v zemědělstvíPočet zobrazení: 8313 | Aktualizováno: 01. 04. 2015