Oddělení registrační

 

Vedoucí: Ing. Růžena Sztachová

Popis činnosti oddělení:

  • CRM - Centrální registrační místo - prostřednictvím CRM je možné kromě vlastního ohlášení živnosti, žádosti o koncesi provést také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně.
  • Přijímá ohlášení živnosti, žádosti o vydání koncese, změny a ohlášení dalších údajů v souvislosti s živnostenským podnikáním, vydává živnostenská oprávnění včetně zabezpečení další agendy s tím spojené v souladu s platnými právními předpisy. (registrace)
  • Ruší, přerušuje nebo pozastavuje živnostenská oprávnění.
  • Vede živnostenský rejstřík.
  • Provádí správní řízení v oblasti živnostenského podnikání.
  • Spolupracuje s Živnostenským úřadem ČR, krajskými živnostenskými úřady a obecními živnostenskými úřady.
  • Spolupracuje se sdruženími podnikatelů, s cechy živnostníků, hospodářskou a agrární komorou a dalšími organizacemi v oblasti podnikání.
  • Vede evidenci zemědělských podnikatelů.

Seznam činností:

vedení živnostenského rejstříku, evidence zemědělského podnikatele: Mgr. Andrea Stramová, Bc. Iva Chadimová

registrace: písmena A - K: Jitka Neumanová, Bc. Iva Chadimová

registrace písmena L - O: Mgr. Andrea Stramová

registrace: písmena L - O: Ing. Růžena Sztachová

registrace: písmena P - Ž: Veronika Hrdinová, Dis., Bc. Vladimíra Makovičková

registrace zahraniční osoby: Jitka Neumanová

správní řízení: Mgr. Andrea Stramová

Návody a formuláře ke stažení:

Živnostenské podnikání

Výpis ze živnostenského rejstříku

Podnikání v zemědělstvíPočet zobrazení: 10066 | Aktualizováno: 02. 06. 2020