Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

 

Občanské průkazy připravené k vyzvednutí

Cestovní doklady připravené k vyzvednutí 

Stav na přepážkách on-line

Elektronické objednání
 

Výměna neplatných dokladů - občanské průkazy a cestovní doklady

Upozorňujeme občany, kterým bylo umožněno v době nouzového stavu prokazovat svoji totožnost doklady, jejichž platnost skončila po 01.03.2020, si musí požádat o doklady nové, neboť výše uvedená výjimka se vztahovala jen na období krizového stavu, který byl ukončen 17.05.2020. O nový doklad jehož platnost skončila nebo jehož platnost bude končit si můžete požádat na oddělení OP a CD Odboru občanských agend Městského úřadu Příbram, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 1. patro. Můžete využít možnosti elektronického objednání až s předstihem 14 dnů či online registrace v průběhu dne - viz elektronické objednání. K výměně dokladu se musíte dostavit osobně, přineste s sebou dosavadní doklad, další platný doklad k ověření totožnosti - rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Žádost o doklad a Vaši fotografii pořídíme na místě  elektronicky. Úřední hodiny - pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hod. a úterý a čtvrtek od 08.00 do 15.00 hod., kdy v době od 12.00 do 13.00 hod. je na agendě otevřena pouze jedna přepážka. 


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018


Vedoucí: Marcela Vívodová

Seznam činností zajišťují

Agenda občanských průkazů

Agenda cestovních dokladů

Děti potřebují vlastní cestovní doklad

Informace pro občany:

Seznamujeme Vás se systémem samoobslužného odbavení cestujících, který pomocí biometrických bran umožňuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou. Cestujícím je k dispozici na příletu i odletu v Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha. Vyzkoušejte ho a zjistíte, že se jedná o moderní, elegantní a komfortní způsob překročení hranice - viz. přiložený odkaz - Systém samoobslužného odbavení cestujících
 
Upozorňujeme, že neplatné cestovní pasy se dle zákona o cestovních dokladech odevzdávají. Pokud občan ČR nepožaduje cestovní pas obnovit, je i zde povinnost odevzdat neplatný cestovní pas na oddělení OP a CD MěÚ Příbram.
 
Dnem 26. června 2012 skončila možnost vycestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Pro vycestování do zahraničí od 26. června 2012 musí mít každý občan České republiky vlastní cestovní doklad.
Pro vycestování do států EU je cestovním dokladem cestovní pas i občanský průkaz. Pro tuto situaci lze kromě cestovního pasu dítěte použít rovněž občanský průkaz dítěte, neboť od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
 
Při podání žádosti o vydání cestovního dokladu nebo občanského průkazu pro dítě mladší 15 let je nutné předložit rodný list dítěte, rodný list rodiče, občanský průkaz rodiče.
Doba vyřízení dokladu od podání žádosti - cca 4 týdny.
 

Podrobné informace včetně legislativy lze vyhledat na webových stránkách MV ČR zde.

 
Návody ke stažení
 


Počet zobrazení: 26564 | Aktualizováno: 04. 01. 2019